Kulturní programy

Kulturní programy

22. prosinec 2017

Kulturní programy

Program na jaro 2018 se připravuje a bude pokračovat v kulturní intervenci do rozvojového území.

Koncerty a divadelní představení budou dále polemizovat o jinakosti jako nadčasovém fenoménu

PROČ TO DĚLÁME? Naše veřejná komunikace navazuje na kapitoly připravované stálé epxozice budoucího Pamántíku ticha. Velké téma KOŘENY ZLA má v nadčasovém pohledu přiblížit kritéria hodnocení jednotlivců a ras podle eugenických kvalit za nacismu a také ozvuky těchto přístupů ke "třídění lidstva" dnes. Zneužitá modernita je stálým tématem pro diskuse. Je živá v médiích i v některých politických proklamacích, jen mění své podoby.

Galerie VRSTVY PAMĚTI představuje sérii pomíjivých výtvarných objektů v největším pražském brownfieldu

PROČ TO DĚLÁME? Okolí nádraží Bubny je místo v krajině města stigmatizované minulostí i současností. Výsledkem je neutěšené prostředí v centrální části metropole. Naším záměrem je upozornit na význam velkých příběhů, které tudy prošly - a také vyzvat všechny zodpovědné k tomu, aby toto místo svědomí nebylo donekonečna ukryto pod vrstvami prachu.

Pokládáme otázku, zda se dříve rozpadnou sochy, či objekt dotýkaný minulostí...

Galerie Vrstvy pamti foto Karel Cudlín 1b

 Galerie Vrstvy pamti foto Karel Cudlín 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PARTNEREM GALERIE VRSTVY PAMĚTI JE SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY A MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY