Památník ticha

Památník ticha

PAMÁTNÍK TICHA je název projektu revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonického záměru a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti. V koordinaci s širším  okruhem partnerů je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.

Z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zažilo nádraží odsun pražských Němců. Toto stigmatizované místo se stane památníkem s moderně pojatou expozicí připomínající složité dějiny dvacátého století, ale také prostorem pro diskusi a kritickou reflexi nedávné minulosti.

Téma "ŠOA V NÁS" je jedním z nejsilnějších významů navrhované stálé expozice. Záměrem památníku je připomínat v nadčasovém dialogu nejen oběti válečných deportací, ale také stigma organizátorů konečného řešení a konečně pasivně přihlížející mlčící většinu...
Proto jsme zvolili projektový název PAMÁTNÍK TICHvizu 2  var 3A.

Pokud se podaří v rozvoji metropole zachovat objekt nádraží Bubny jako místo paměti, pak o jeho pohnutou minulost bude jistě dostatečně postaráno a nikdo ji už z "brány nenávratna" nesmaže. Klíčem scénáře stálé expozice Památníku ticha je však nadčasový přístup ke stále se opakujícím závažným společenským jevům. Chceme ukazovat dnešní tváře stereotypů, obrazy xenofobie, rasové nenávisti a selekcí "jinakosti" v dnešním světě. V rámci sezónních projektů i v nabídce vzdělávaní  se tedy budeme zabývat především současnými tématy, která mají v pohnuté historii své kořeny.

Projekt se dostává do povědomí veřejnosti a podporuje jej řada osobností. V roce 2013 byl ustaven Čestný board, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat a Karel Schwarzenberg,
Bill Shipsey, zakladatel "Art for Amnesty International", lord Alf Dubs, profesor Philip Zimbardo.