O projektu

O projektu

Centrální bod nové pražské čtvrti

Projektování revitalizace objektu nádraží Bubny vstoupilo v roce 2017 do další fáze. Díky podpoře Ministerstva kultury České republiky byla zahájena práce na projektování dokumentace nezbytné k výběrovému řízení dodavatele stavby. Za tři roky od zadání původní studie pro stavební povolení se podařilo projednat celou řadu významných změn v zadání pro architekty, kteří původně pracovali pouze v půdorysu stávající budovy. Nový majitel objektu dokonce připustil, že s budouvou už se do budoucna jako s nádražím nepočítá. Tak začalo vznikat nové zadání pro architekty, které se stalo konceptem pro nové výběrové řízení autora aktualizované realizační studie.

Odborná komise pod vedením Ing. arch. Zdenka Zavřela vybrala z patnácti oslovených studií pět účastníků pro realizaci souběžného zadání architektonického záměru. První týden v červenci roku 2017 proběhlo zasedání poroty. Ve dvoukolovém řízení bylo vybráno vítězné řešení pro nové zpracování projektové dokumentace až do prováděcí dokumentace.

 

 

 

vizu 4 var 3

Nová podoba Památníku ticha se sochou Brána nenávratna od sochaře Aleše Veselého.

Autorem je studio ARN z Hradce Králové. Porota doporučila návrh k realizaci a konstatovala, že Praha se může těšit na kvalitní architekturu, jež dodá nový význam místu paměti. Vítězný návrh byl zadán k dopracování.

 

vizu 1 var 3

Pohled z ulice Bubenské ulice.

Veřejnosti byl záměr představen dne 16. října, kdy Pamtánik ticha již tradičně připomíná významné datum prvního židovského transportu z Prahy. Slavnostní odhalení prezetnace proběhlo v The Chemistry Gallery, v paláci ORCO - bývalé budově Elektrických podniků za účasti Primátorky Prahy Adriany Krnáčové.

 

Snímek vizualizace budoucího zádvěří s výtvarným motivem  50 000 zapomenutých knih

Snímek vizualizace budoucího zádvěří s výtvarným motivem 50 000 zapomenutých knih.

Nádraží Bubny se nachází v místech, která připomínají periferii uprostřed velkoměsta, i když se o území Bubny-Zátory hovoří jako o největším rozvojovém území Prahy s velikým potenciálem. V Holešovicích má místo rozsáhlého kolejiště vyrůst nová čtvrť moderních širokých ulic, náměstí s nezbytnou infrastrukturou. Nový památník se stane centrálním místem náměstí nové aglomerace. Nové místo paměti nemá být novodobým pomníkem - mlčenlivým gestem, ale křižovatkou témat k obohacení živých, mladých, hledajících.

SOUČASNÝ STAV NÁDRAŽÍ