Socha BRÁNA NENÁVRATNA

Socha "BRÁNA NENÁVRATNA"

Socha "BRÁNA NENÁVRATNA" byla odhalena dne 9. března 2015 před nádražní budovou přímo na cestě, kterou procházely válečné židovské transporty před nástupem do deportačních vlaků. Pro naplnění plánu proměny nádraží Bubny na PAMÁTNÍK TICHA se stala symbolicky prvním aktivním krokem přestavby.

SNÍMKY ZE SLAVNOSTNÍHO ODHALENÍ SOCHY

Realizaci sochy podpořil METROSTAV.

Zvláštní poděkování patří panu Jiřímu Bělohlavovi, Jaromíru Pavlíčkovi, Kamilovi Buchvaldovi, Liboru Winklerovi a Leoši Válkovi.