CV autora objektu Aleše Veselého

CV autora objektu Aleše Veselého

Aleš Veselý (1935-2015)

Byl jedním z nejvýznamnějších českých sochařů a pedagogů AVU a UJEP, vstoupil na českou výtvarnou scénu na přelomu 50. a 60. let. Velmi záhy patřil k stěžejním osobnostem generace, která přinášela osobité podněty navazující na proudy evropského informelu. Mnohokrát se ve svém díle monumentální velikosti obracel ke kořenům judaismu. Patřil mezi umělce úporně hledající odpověď na otázku smyslu lidské existence. Jeho dílo je zastoupeno v řadě světových uměleckých institucí včetně The Solomon Guggenheim Musea v New Yorku, Centre Georges-Pompidou v Paříži i v Národní galerii v Praze.