Jednorázové dárcovství

Jednorázové dárcovství

  • Další možností jak Památník podpořit je jednorázové dárcovství. Finanční nebo věcný dar na rozvoj projektů a aktivit památníku je doplňkovou formou pravidelné finanční podpory. Dárci budou (v případě zájmu) uvedeni ve výroční zprávě Památníku ticha, v rámci expozice v objektu zrekonstruovaného nádraží a na webu Památníku ticha.
  • Členství v Klubu přátel Památníku ticha umožňuje rozvíjet komunitu přátel tohoto projektu a rozšiřovat rodinu podporovatelů, kteří pomáhají jeho aktivitám na svět.