Heroic Imagination

PHILIP ZIMBARDO’S HEROIC IMAGINATION

Proti normalizaci zla ve společnosti

Vzdělávací program Památníku ticha Bubny - výchova k hrdinství

Americký psycholog Philip Zimbardo v roce 2016 svolil k transformaci jednoho ze svých vzdělávacích programů pro využití v Památníku ticha na Nádraží Bubny.
Pracovní vývojovou skupinu koordinuje Helena Kovaříková, odbornými lektory jsou Milan Tomeš - znalec Zimbardových textů a experimentů,
Bohumil Kartouz (společnost EDUin),
Jiří Raiterman (vzdělávání Galerie současného umění DOX).