Paměť města

Paměť města

Pokračujeme v projektu, pro který vytváříme místotéku k poznávání neviditelných vrstev města pomocí autentických příběhů různých časů.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a Muzeem hlavního města Prahy bychom rádi na jaře roku 2017 začali rozmisťovat na domy, které máme v databázi, tabule s informací o jejich minulosti. Historie sledovaná přes "osudy dvacátého století" nájemníků, majitelů či architektů konkrétních budov, se má postupně skládat do nejrůznějších tematických tras a zážitkových procházek. Široce založený projekt chceme rozšiřovat, systematicky zachycovat stopy vedoucí za hranice současné České republiky a ve spolupráci s historiky, místně příslušnými školami a pamětníky dohledávat a kompletovat osobní příběhy lidí z této městské části.

Zároveň začneme připravovat elektronickou verzi průvodce po těchto místech. Průvodce návštěvníkům nabídne několik tras zachycujících pohnuté osudy někdejších obyvatel a naváže na stálou expozici a vzdělávací programy budoucího Památníku ticha Bubny. Trasy budou ilustrovány starými fotografiemi, filmy, uměleckými díly, komentáři a literárními citáty. „Klidný životní styl" meziválečné Prahy přiblíží nejen příběhy rodin a osobností židovských, českých i německých, ale především jejich vazby. Drama vrcholí ve válečných cestách deportovaných Židů, ale také poválečných odsunech pražských Němců. Ztráta identity města bude akcentována zašlou slávou různých míst v jeho prostoru.

Projekt vzniká ve spolupráci s historiky, urbanisty a pedagogy. Do budoucna by se tento koncept mohl napojit na podobné průvodce, které přiblíží tradiční kulturní a společenské zázemí židovských obyvatel Prahy. Zde předpokládáme podobné hodnotné zpracování průvodce po starém židovském městě a po Vinohradech.

V úvodní fázi projektu je sledovaným prostorem městská část, která přiléhá nádraží Praha-Bubny.