Vzpomínka na BIIb

Dne 7. března, se uskuteční na nádraží Bubny setkání k připomenutí tragické události z roku 1944, kterou jsme nazvali "VZPOMÍNKA NA BIIb". Rádi bychom Vás upozornili, že v nádražní hale není příliš teplo a doporučujeme tedy teplé oblečení.

Program začíná v 17:00 v odjezdové hale Nádraží Bubny:program vzpominka na BIIb

  • Prolog: Báseň Hanuše Hachenburga přednesou studenti Přírodní školy. 
  • Úvodní slovo: Pavel Štingl.
  • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie, zazpívá Jiří M. Procházka.
  • Druhá báseň Hanuše Hachenburga.
  • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie.
  • Třetí báseň Hanuše Hachenburga.
  • Skladba Gideona Kleina „Trio pro smyčce".
  • Ředitel František Tichý uvede téma Terezínského rodinného tábora v kontextu s aktivitami Gymnázia Přírodní škola.
  • Čtení z nového překladu vzpomínek filmu Claude Lanzmanna „Šoa".
  • Zhudebněná báseň Hanuše Hachenburga „Má zem".

 

Hudební vzpomínku připravil pro Památník ticha Institut
terezínských skladatelů ve spolupráci s Jiřím M. Procházkou.
Přijďte na místo paměti vzpomenout těch, kteří se nevrátili.