Open House Festival Praha 2018 na Bubenském nádraží

 

OPEN HOUSE FESTIVAL / 19. - 20. května

Nová realizační studie Památníku ticha bude představena v rámci víkendu pro zájemce o architekturu Prahy. Součástí dnů otevřených dveří Nádraží Bubny bude výstava „Nová Stanice Bubny", multimediální projekce k intervencím do veřejného prostoru bubenského Brownfieldu, komentované prohlídky za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti. Pořádáme komentované prohlídky za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti. Po loňském festivalu architektury, do kterého se Památník ticha zapojil prezentací svých „Intervencí do veřejného prostoru", se v letošním roce představí konkrétní vizí architektury pro revitalizaci objektu železniční stanice pro centrum diskusí o vazbách mezi minulostí a současností na místě paměti spojeném s deportacemi téměř 50 000 občanů Prahy židovského původu do ghett a koncentračních táborů. Další informace o festivalu Open House Praha 2018 se dozvíta na webu festivalu.

 

Komentovaná prohlídka výstavy "Nová Stanice Bubny" s Pavlem Štinglem / 19. května 15:00

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy projektu revitalizace násraží Bubny s názvem "Nová Stanice Bubny", kterou naleznete v hale Bubenského nádraží. Výstava mapuje budoucí projekt a záměr vytvořit ze současné podoby drážní budovy moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Komentovanou prohlídku povede Pavel Štingl řiditel Památníku ticha a vedoucí autorského týmu zadání pro veřejnou soutěž na novou studii.

 

Komentovaná prohlídka výstavy "Nová Stanice Bubny" s Michalem Krejčíkem / 20. května 15:00

Zveme vás na komentovanou prohlídku výstavy projektu revitalizace násraží Bubny s názvem "Nová Stanice Bubny", kterou naleznete v hale Bubenského nádraží. Výstava mapuje budoucí projekt a záměr vytvořit ze současné podoby drážní budovy moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Komentovanou prohlídku povede Ing. arch. Michal Krejčík ze studia ARN.

 

Veřejná diskuse s názvem „sochy jako paměť míst dotýkaných historií" / 20. května 16:30

Úvahy k šancím i zábranám umísťování výtvarných objektů do veřejného prostoru budou komunikovány ve vztahu k jednomu konkrétnímu místu nedaleko železniční stanice, kde začínala pouť téměř 50 000 pražských občanů židovského původu do neznáma. Dnes je křižovatka ulic Veletržní a Dukelských hrdinů předmětem projektování Institutu plánování rozvoje Prahy. Bezprostřední okolí Veletržního paláce (v současné době sbírky moderního umění Národní galerie) je poněkud zanedbanou částí Prahy 7, které se plánuje nová tvář a diskutuje se o jejím obsahu. Do veřejné diskuse o tom, jak v Praze vznikají sochy pro veřejný prostor a jak veřejný prostor pro sochy - jak založit veřejnou soutěž o návrh na výtvarný objekt závažného významu - proč je v Praze vůbec málo soch ve veřejném prostoru a co tomu brání. 

Hosté: Lenka Burgerová, radní pro rozvoj Prahy 7; Pavel Karous, sochař a autor komentářů k sochám v krajině měst; Jan Kadlas, architekt Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy; moderace se ujme: Pavel Štingl, vedoucí autorského týmu vývoj Památníku ticha.

V úvodních krátkých příspěvcích představíme některé návrhy a inspirativní výtvarné realizace určené do prostor dotýkaných dramatickou minulostí. Představíme si proměny místa, které je ve své základní ose vstupem do pražského výstaviště, v kolmé ose pak součástí plánovaného muzejního oblouku metropole.

radiotrh

Radiotrh v Praze

Veletržní areál zvaný Radiotrh si v roce 1941 pronajala přesídlovací centrála SS jako sběrné místo pro židovské deportace. Stával v prostoru pod dnešním Parkhotelem. Až do nacistické okupace se zde prezentovalo to nejlepší, co československý průmysl v elektronice přinášel na trh. Nezisková společnost, která zajišťuje vývoj revitalizace nádraží Bubny pro záměr nazvaný Památník ticha, již několik let diskutuje s představiteli města možnost instalace výtvarného objektu na místo, kde se za druhé světové války jména lidí měnila v čísla. V dohledné době by místo paměti, shromaždiště válečných transportů, mělo být začátkem kontemplativní pouti návštěvníků Památníku ticha, jenž vzniká na nedalekém nádraží Bubny.

 

pozvanka01