Kampaně a antikampaně osmičkových roků

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Plus organizujeme veřejnou diskusi Kampaně a antikampaně osmičkových roků. Diskuse bude přenášena v přímém přenosu ČRo Plus. V odjezdové hale Nádraží Bubny se setkáme s dokumentaristkou Olgou Sommerovou, politologem Jacquesem Rupnikem, spisovatelem Patrikem Ouředníkem, někdejším publicistou, později ministrem obrany Lubošem Dobrovským diskusi bude moderovat Jan Bumba. Téma polemizující s paralelami minulých časů je příspěvkem k jubilejnímu roku 2018, ale také supervolební sezóně naší současnosti.

kampaně antikampaně uvodní fotka

Navazujeme na loňské úspěšné vysílání ze Stanice Bubny, kdy jsme hovořili o tom, jak se u nás pracuje s pamětí. Byla vysílána několik málo dní před volbami do parlamentu, což dalo tématu určitou apelativnost.

Letos bychom rádi pokračovali touto mediální výchovou ve vazbě na rok kulatých výročí, kterým prochází stín voleb s vládou bez důvěry. Další volby do místních zastupitelstev nás čekají na podzim - pokud se ovšem před ně nevtlačí opětné volby parlamentní.
Potenciální kampaň je tedy všudypřítomná a bude jistě dobré zhodnotit, jakými jazyky se vlastně v našem veřejném prostoru hovoří.

Můžeme začít úvahou, proč systémově v našem školství téměř neexistuje mediální výchova a jak ji vůbec provádět. Je absence občanské sebeobrany v našich školách výrazem strachu pedagogů převzatým z minulých režimů, či ignorancí k manipulacím přicházejícím? Zanedbané odvětví společenského vzdělávání vede k lehkému přijímání populismu všeho druhu. Průvodním jevem manipulace mediálního prostoru je také oslabování veřejnoprávního sektoru... Co je veřejnoprávnost dnes – tady u nás?

Prožíváme dva supervolební roky. Současné politické kampaně otevřeně pracují s univerzálními impotentními sliby či s politickým extrémismem – všichni o tom mluví, málokdo to umí identifikovat. Skoro nikdo tomu ovšem nedokáže čelit. Vítězí laciný a nekonkrétní populismus nad obsahově reálnými programy dosažitelného a udržitelného rozvoje. Často pouze výše rozpočtu rozhoduje o úspěšnosti předvolební kampaně.

Jaká podobenství z minulosti připomínají naši současnost? Pokusme se pojmenovat rysy současnosti v politických fenoménech a trochu je rozebrat:

  • Co to je fakticky populismus a proč u nás tak dobře funguje?
  • Kdy v minulosti fungovaly extrémistické názory stejně dobře jako dnes a které doby to legalizuje?
  • Vzhledem k tomu, že podobné politické krize prožívá i Polsko a Maďarsko, jsme nejspíše svědky širšího selhání politické kultury.
  • Uzavřený kruh obecně přijímaných lží, kterým už jen málokdo čelí, morální hodnoty utopené v atmosféře kolektivní viny mnoha po sobě jdoucích politických garnitur manipulujících se zákonem jak s tvárnou slovní hříčkou.

Pokusme se opět využít místa, ze kterého vysíláme. Tedy paměti, která má své neoddiskutovatelné memento v tragédiích osobních, rodinných, společenských. V celkové proměně identity a hodnoty města. Pokusme se pracovat s tím, že odkaz tragických událostí může právě tak po nějakou dobu manipulovat s obecně přijatou morálkou na stranu zla - ve chvílích, kdy vše je možné, ale také se může stát mementem událostí budoucích, kterým bude varováním a zkušeností.

Veřejná diskuse proběhne 14. června na Bubenském nádraží (Bubenská 177/ 8b, Praha 7) od 17:00. Uslyšíte jí také živě ve vysílání ČRo Plus. Aktuální informace se také dozvíte v události na našem Facebooku či Twitteru. Pokud chcete mít jisté místo v hledišti, tak si ho neváhejte zarezervovat na produkce@bubny.org.