Ohlédnutí za koncertem k Obchodu na korze

Byl to zvláštním způsobem magický večer, dva dny před začátkem oslav židovského nového roku se na nádraží Bubny uskutečnila první repríza slavnostního koncertu FOKu k filmu Obchod na korze.

Premiérou, která byla v lednu ve Smetanově síni, zahájil pražský symfonický orchestr jubilejní sezónu osmičkového roku. Jak bylo řečeno v úvodu večera, tak i pro Památník ticha byl tento koncert jubilejní, protože naše kulaté výročí má číslo nula... V těchto dnech totiž zastupitelstvo pražského magistrátu schválilo nezbytná právní ujednání o majetkových vztazích mezi SŽDC a městem. Nic teď už nebrání tomu, aby přestavba nového místa paměti Prahy byla v nejbližší době zahájena. Tím končí pětiletý vývoj koncepce, začíná praktická „revitalizace".

Koncert a jeho mediální ozvuky byl tedy dobrou příležitostí k poděkování současnému představenstvu magistrátu za projednání investiční položky proměny železniční stanice, Ministerstvu kultury za podporu projektování, které bude v příštích týdnech završeno potřebnými rozhodnutími a také všem těm, kteří nám pomáhají svou morální i finanční pomocí.

Projekci doprovodilo několik přeháněk...
Oscarový film pánů režiséru Kadára a Klose neztrácí nic na svém dojímavém smutku.
Jak jinak chápat, že v tomto roce extrémního sucha nebe zaplakalo právě tento večer.


Fotografie: Bára Lockefeer


logomapa