Jarní kulturní program v roce 2018

Kulturní program pro první čtvrtletí letošního jubilejního osmičkového roku navazuje na celkový Příběh sezóny 2018.

 

MUSIC IS THE WAY / Hudba je cesta / 24. dubna 18:30

 

Na místě paměti – v odjezdové hale nádraží Bubny – vystoupí židovsko-arabský orchestr konzervatoristů izraelského města Akka. Akce se uskuteční pod záštitou ambasadora Státu Izrael Daniela Merona. Další informace naleznete také v sekci novinky a na facebookové události.

 

SVĚT KNIHY na STANICI BUBNY / 10. - 13. května

 

Významní hosté největšího českého knižního veletrhu přicházejí na místo paměti citovat ze svých textů a diskutovat k paralelám nejen osmičkovým. Památník ticha ve svých programových bonusech představuje nové reflexe velkých příběhů 20. století, které se teprve připravují pro knižní vydání.

Kniha je ústředním motivem budoucího památníku. Je symbolickým nositelem velkých příběhů 20. století. Scénář stálé expozice ve svých velkých tématech pracuje s motivem nazvaným 50 000 zapomenutých knih. Navazujeme na loňské úspěšné setkání s literárním festivalem „Svět knihy". Autorská čtení a veřejné diskuse přivádějí pozoruhodné hosty na místo paměti diskutovat o literárních podobenstvích velkých témat budoucího památníku, o paměti 20. století, o příbězích knih a knihách příběhů.


HLASY DĚTÍ / projekce dokumentu režisérky Zuzany Justman / 9. května 11:00 


Projekce filmu v BioOko je nabídkou pražským školám setkat se s výjimečnou autorkou a zároveň přeživší deportace z Nádraží Bubny. Režisérka a spisovatelka Zuzana Justmanová - rozená Picková pochází z Prahy, žije v New Yorku a její návštěva rodného města je velmi vzácnou příležitostí k setkání s přeživší šoa. Snímek, ve kterém se vrací do válečných let v Terezíně, dostal v roce 1999 cenu Emy. Vzpomínání tří kamarádek z lágru je emotivní, osobní a vzácné velice osobním dialogem.

 

AUTORSKÉ ČTENÍ  z publikací Přírodní školy / 10.  května 17:00


Málokterá střední škola má tak bohatou ediční řadu jako Gymnázium Přírodní škola, která pod autorským vedením ředitele Františka Tichého proměňuje svá bádání a prožitky v knihy oceněné řadou uznání.


Představení anglického překladu knihy SPOLEK PRO OCHRANU ZVÍŘAT J. R. Picka  / 10. května 18:30 


Hosté:
Zuzana Justmanová, sestra spisovatele, překladatel Alex Zucker, ilustrátor Jiří Grus

Moderace: David Vaughan

Jiří Robert Pick (1925–1983) byl český spisovatel, textař a dramatik židovského původu, který za války prošel Terezínem. Po studiu působil jako redaktor Literárních novin, byl spisovatelem z povolání, dramatikem v okruhu Ivana Vyskočila. Za normalizace zakázaný autor.
Zuzana Justmanová (nar. 1931) je filmová dokumentární režisérka žijící v USA. Svou tvorbu věnovala vzpomínkám na život v ghettu Terezín, stejně jako ohlédnutím za politickými procesy padesátých let v Československu.


JSME ŽIDÉ NEBO IZRAELCI? / VYSÍLÁNÍ STANIVE BUBNY NA FREKVENCI 2018 / 11. května 15:00


Veřejná diskuse „Světa knihy“ s izraelskými autory o hledání identity v globalizovaném světě. Diskuse bude simultánně tlumočená z angličtiny do češtiny.

Hosté: Assaf Gavron, Hadar Galron, A. B. Yehoshua
Moderace: Hana Ulmanová

 

AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA VAUGHANA z připravovaného anglického vydání knihy SLYŠTE MŮJ HLAS / 11. května 17:00


Po autorském čtení bude následovat diskuse o dnešním odkazu mnichovské krize. DIskuse bude anglicky.

Hosté: Michael Tate z nakladatelství Jantar Publishing a Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.
Moderace: Alex Went.

David Vaughan řadu let působil v redakci Rádia Praha pro rozhlasové vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. V současné době se věnuje volné literární tvorbě a působí jako pedagog angloamerické školy. Jeho román zasazený do dramatického roku 1938 v českém pohraničí přibližuje eskalaci napětí mezi obyvateli Sudet. Obsahově navazuje na autorovu předešlou faktografickou práci o mediálním ohlasu mnichovské krize na vlnách rozhlasu.

Slyšte můj hlas:
Píše se rok 1938. Mladý tlumočník z Londýna přijíždí se skupinou britských novinářů do Prahy, kde je vtažen do dramatických událostí kolem rakouského anšlusu, květnové krize a Mnichova. V atmosféře manipulace, propagandy a stále se měnících pravd postupně ztrácí půdu pod nohama. Doslova přijde o hlas. V pozadí celého příběhu je rozhlas, neviditelný, ale všudypřítomný, tvořící vlastní paralelní pravdy. Pravda zvítězí, ale čí pravda to bude?


KONCERT JANA BURIANA PRO "DRUHOU GENERACI" / 11. května 20:00


Uzavřená akce.


ÚDĚL DRUHÉ GENERACE - VZPOMÍNKY ČI DĚDICTVÍ / 12. května 15:00


Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Uvádí Jan Burian v osobní konfrontaci se svým životním tématem o vztahu k vlastnímu otci a jeho schizofrenické roli v budování i destrukci nezávislé divadelní kultury. Dvojjedinost slavné hvězdy divadelní avantgardy, která se po zkušenosti osobního válečného prožitku promění v tvrdého revolucionáře-reformátora kulturní fronty v duchu socialistické ideologie, se stala dědictvím pro písničkáře, politického komentátora, tvrdého odpůrce minulého režimu. Podivné dědictví vede k zamyšlení nad otázkou, kdo revoltuje proti čemu a kdo je poučitelný čím.


DIVNÝ KOŘENY / prezentace audioknihy Hany Frejkové / 12. května 17:00


Herečka a šansoniérka původem z německo-židovské rodiny zveřejnila své dramatické vzpomínky již v roce 2007 v nakladatelství Torst. Koncem minulého roku vydal Radioservis unikátní audioknihu, kterou si autorka sama načetla.

Ludvík Frejka byl v roce 1952 v procesu s Rudolfem Slánským a tzv. protistátním spikleneckým centrem obžalován ze špionáže a velezrady, odsouzen k smrti a popraven.

„Výsledek byl, že byl oběšen, máma se celý život trápila a já jsem se zmítala ve vinách. Doplatili jsme na to hlavně my, kteří jsme se měli tak rádi, naše malá rodina, která se osudově ocitla v objetí drtících kamenů."

Haně bylo tehdy sedm let a otcova tragédie poznamenala mnoho jejího života... tím více, čím méně toho o rodinné historii věděla. Příběh své rodiny skládala už pak jako dospělá řadu let. Vyhledávala příbuzné, probírala rodinnou korespondenci, pátrala v archivech vnitra. O své cestě za desítky let starými událostmi a souvislostmi napsala knihu s výmluvným názvem „Divný kořeny".


ZNOVUZROZENÍ NÁRODŮ, ZNOVUZROZENÍ STŘEDNÍ EVROPY / veřejná diskuse / 13. května 16:00  

 

Veřejná diskuse „Světa knihy".

Hosté: Jacques Rupnik, Petr Pithart, Paweł Ukielski, Jozef Banáš a další
Moderace: Michal Stehlík

Další informace o programu Světa knihy nahdete zde.

 

OPEN HOUSE FESTIVAL / 19. - 20. května

 

Nová realizační studie Památníku ticha bude představena v rámci víkendu pro zájemce o architekturu Prahy. Součástí dnů otevřených dveří Nádraží Bubny bude výstava „Nová Stanice Bubny", multimediální projekce k intervencím do veřejného prostoru bubenského Brownfieldu, komentované prohlídky za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti. Pořádáme komentované prohlídky za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti. Po loňském festivalu architektury, do kterého se Památník ticha zapojil prezentací svých „Intervencí do veřejného prostoru", se v letošním roce představí konkrétní vizí architektury pro revitalizaci objektu železniční stanice pro centrum diskusí o vazbách mezi minulostí a současností na místě paměti spojeném s deportacemi téměř 50 000 občanů Prahy židovského původu do ghett a koncentračních táborů.

 

Jubilejní KONCERT K VÝROČÍ REPUBLIKY na Nádraží Bubny / OBCHOD NA KORZE / 6. - 7. června

 

Pražský symfonický orchestr FOK uvede živý doprovod k filmu Obchod na korze. Pocta tvůrcům prvního československého oscarového filmu v koncertním provedení perly zlatého fondu národní kinematografie je součástí cyklu událostí k stému výročí Československé republiky. Událost se koná pod záštitou radního pro kulturu Petra Wolfa a primátorky Prahy Adriany Krnáčové.
Desátého ledna uvedl pražský symfonický orchestr FOK ve Smetanově síni pro zahájení roku významných historických výročí premiéru koncertního provedení hudební kompozice Zdeňka Lišky k filmu Obchod na korze. Dvojí repríza filmového koncertu na místě dotýkaném pohnutou válečnou historií má být především poctou mistrům vrcholných forem hledání uměleckých podobenství v tématu spojeném s deportacemi občanů židovského původu z někdejšího Československa. Koncert uvede Zuzana Kronerová, dcera představitele hlavní role filmu Obchod na korze.

 

 


PROČ TO DĚLÁME?
Naše veřejná komunikace navazuje na kapitoly připravované stálé expozice budoucího Pamántíku ticha. Velké téma KOŘENY ZLA, které jsme řešili v minulých letech, mělo pozoruhodnou odezvu v diskusích a médiích. Práce na scénáři stálé expozice pokračuje a tříbění jednotlviých velkých významů aktuální diskusí jej významně posouvá.