Prožij ten příběh… Divadelní a filmová dílna na nádraží Praha-Bubny

Ve dnech 27. - 30. května proběhne na nádraží Bubny malý divadelní festival školních dramatizací autentických příběhů. Pořádá Památník šoa Praha ve spolupráci s Gymnáziem přírodní škola. Záměrem je založit vzdělávací dialog k hledání klíčů divadelních inscenací inspirovaných osudy, které se staly. Dopolední a odpolední představení jsou určena pro základní a střední školy. Večerní program je pak určen pro širokou veřejnost. Výzva pro pedagogy dramatické výchovy doczde.


terezínské zvony 1

Profesionálové, kteří v minulosti zahráli na nádraží svá představení, budou lektorovat rozbory studentských inscenací.