Záznam z veřejné diskuse "Není pravda, že to nejhorší se už stalo"

Stanice Bubny se ozývá prostřednictvím Českého rozhlasu Plus. Připomenutí výročí prvního pražského transportu jsme zahájili hodinovým přímým přenosem veřejné diskuse z nádražní haly Stanice Bubny. V éteru se objevila 16.10. v 16:10. Její název "Není pravda, že to nejhorší se už stalo" je jedním z významných hesel scénáře budoucí expozice Památníku ticha. Moderoval Jan Bumba. Hosté byli pozváni na místo paměti ke zhodnocení, jak se dnes v naší zemi chováme k odkazu historických událostí, k vlastní identitě.

Diskuse ze zúčastnili: 

  • Eva Erbenová, pamětnice válečných událostí, přeživší šoa, spisovatelka žijící v Izraeli
  • Helena Třeštíková, filmová dokumentaristka žánru, který sama pojmenovala "Velké příběhy 20. století"
  • Václav Bělohradský, profesor politické sociologie University v Terstu, "postmoderní myslitel"
  • Eduard Stehlík, vojenský historik, autor série knih o kladných i záporných hrdinech 20. století
  • Jaroslav Róna, malíř a sochař generace "Tvrdohlavých", spoluzakladatel ops pro revitalizaci nádraží Bubny

Přinášíme vám videozáznam celé diskuse:

 

 

K triumfu zla stačí to, že slušní lidé nebudou dělat nic.

vojenský historik Eduard Stehlík