Diskuse "Úděl"

2. vysílání Stanice Bubny na frekvenci 2018. Veřejná diskuse, navazující na koncert předešlého večera: „Úděl druhé generace - vzpomínky či dědictví". Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Pavel Štingl hovořil s Janem Burianem, Hanou Frejkovou a Veronikou Sedláčkovou o objevování a vyrovnávání se s osobním příběhem rodičů – „hrdinů" minulých časů - epoch, které měly na hrdiny různé normy.

 

Já obviňuji své rodiče. Já je obviňuji za to, že mi připravili peklo...

Hana Frejková