Kulturní programy

Kulturní programy

15. květen 2019

Prožij ten příběh… / 28. - 30. května

Divadelní a filmová dílna na nádraží Praha-Bubny.

Památník ticha je místem, kde minulost ožívá v podobenstvích. Místem paměti, dotýkaným autentickými osudy lidí. V příštích letech zde vznikne vzdělávací a komunikační centrum věnované hledání odkazu velkých příběhů dvacátého století. Seminář o dramatizaci autentických osudů pořádaný Památníkem ticha ve spolupráci s Gymnáziem Přírodní škola je určen pro studenty a žáky základních a středních škol, kteří se divadelními prožitky přibližují opravdovým hrdinům. Oslovili jsme několik školních divadelních skupin a souborů, aby na železniční stanici spojené s válečnými deportacemi občanů židovského původu z Prahy přišli zahrát své divadelní experimenty motivované opravdovými příběhy.

Divadelní seminář Památníku ticha je spoluprožívání, které má hercům přinést novou zkušenost z uvedení jejich inscenace na opravdovém místě paměti, divákům pak nahlédnutí do podobenství v neprofesionální divadelní dramatizaci. Dopolední a odpolední představení otevírají diskusi pro všechny zúčastněné v hledišti i na jevišti. Budou lektorována členkami mezinárodního divadelního studia „Farma v jeskyni". Rozbory a diskuse o hledání přístupů k dramatizaci prožitých příběhů mají pomoci hlavně těm realizátorům, kteří se na svá autorská díla teprve připravují. 

Cyklus je určený jak dětem základních škol tak pro studenty gymnázií a je určen i pro ty, kteří s divadlem nemají žádné zkušenosti. Na všechny divadelní dílny a workshopy je třeba si zajistit místo na rezervace@bubny.org. Večerní představení jsou pak určena široké veřejnosti. Podrobnou pozvánku na celou divadelní dílnu naleznete pdfzde.

190128 dramatak-205909


Program divadelní a filmové dílny


ROK PANA GOLUŽI / 28. května 11:00

Jemně punková balada o tom, kam až člověk může zajít v touze po uznání
V podání souboru BAZILISK režíruje Mária Bláhová
Délka představení 45 min. činohra kombinovaná s loutkovou technikou.

 

... A BOLELO NEBE / 28. května 15:00

Koláž deníků, básní a článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně skládá obrazy ze života internovaných dětí.
Hraje a zpívá Dismanův Rozhlasový dětský soubor, režie - Jana Franková
Představení vhodné pro děti od deseti let je určeno pro školy

 

 ... A BOLELO NEBE / 28. května 15:00 (představení pro veřejnost)

Koláž deníků, básní a článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně skládá obrazy ze života internovaných dětí.
Hraje a zpívá Dismanův Rozhlasový dětský soubor, režie - Jana Franková
Představení vhodné pro děti od deseti let je určeno pro školy

 


 

NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU / 29. května 10:00

Motivy autentického válečného putování dětského výtvarníka a spisovatele Petra Ginze se prolínají s dobrodružným příběhem inspirovaným Julesem Vernem
Studenti Gymnázia Přírodní škola účinkují v režii a autorské úpravě Františka Tichého.

 

Seminářová prezentace představení JOURNEYS / 29. května 15:00

Původní představení je v angličtině s českými titulky. Inscenace je inspirována příběhy předků dětí ze souboru Story Theatre.
Její fragment společně se scénickým filmovým vstupem bude prezentovat Leah Gaffen.
Seminář o dramaturgickém přístupu inscenování autentických příběhů lektorsky povedou herečky divadelního studia Farma v jeskyni Eliška Vavříková a Hana Varadzinová


NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU / 29. května 18:00 (představení pro veřejnost)

Motivy autentického válečného putování dětského výtvarníka a spisovatele Petra Ginze se prolínají s dobrodružným příběhem inspirovaným Julesem Vernem
Studenti Gymnázia Přírodní škola účinkují v režii a autorské úpravě Františka Tichého.


PEPITO (NE)PLIVEJ! aneb On the Road / 30. května 15:00

Příběh velbloudice Pepity na motivy skutečných událostí pro napsal pro Dismanův soubor Miloš Doležal. Režie: Jana Franková.
Inscenace + malá dílna

 

FILMOVÉ PROŽÍVÁNÍ / 30. května 17:30

Památník ticha se po dvou letech vrací také ke studentské filmové tvorbě.

Autentické příběhy s odvážnými hranými postupy ožívají nejen na školních divadelních scénář, ale i na stříbrném plátně. Navazujeme tímto na seminář nazvaný „OD SVĚDECTVÍ K PODOBENSTVÍ" a uvádíme nové tituly, které jsou hledáním příběhů spojených s nádražím Bubny.

 • HELGA L-520
  Animovaný krátkometrážní film režiséra Miloše Zvěřiny, inspirovaný obrázky výtvarnice - přeživší šoa Helgy Hoškové. V tomto minicyklu nabízí lektorkou polemiku o široké škále přístupů k cestě za skutečným hrdinou.
 • NENASTOUPILI
  Animovaný film vytvořený dětmi ZŠ Chocerady, vzniklé na základě vyprávění pamětnice Evy Benešové – o příběhu její rodiny ukrývané během 2. světové války. Projektové vedení: Marta Vančurová
 • PO STOPÁCH PETRA GINZE
  Hraný film s dokumentárními prvky realizovaný studenty. Gymnázia Přírodní škola už v roce 2017. Snímku zaznamenal pátrání po stejném hrdinovi, který inspiroval uvedená divadelní přestavení. Putování studentů za příběhem se pohybuje od publicisté reportáže k uměleckému prožitku identifikace se zesnulým básníkem a malířem

25. únor 2019

Vzpomínka na BIIb / 7. března 18:00

Před 75 lety, v noci z 8. na 9. března 1944, byla spáchána největší hromadná vražda českých občanů v historii. Vyhlazení tzv.  Terezínského rodinného tábora v Osvětimi připravilo v plynových komorách o život během jediné noci na 3700 židovských žen, mužů i  dětí. Samo číslo je nepředstavitelné. Úmysl, s nímž byl tábor založen, představuje mrazivou manipulaci pro uspokojení veřejného  mínění za pasivní účasti Mezinárodního hnutí Červeného kříže.

Setkání ke vzpomínce na noc zmařených nadějí se uskuteční 7. března 2019 v 18 hodin na nádraží Bubny, Bubenská 8b, Praha 7.  Vystoupí česká sopranistka Irena Troupová s klavírním doprovodem Jana Duška. Orchestr Gymnázia Přírodní škola  vzpomene válečné události písněmi dětí z terezínského ghetta a motivy z textů Hanuše Haachenburga.

 

Program

 • Studenti Gymnázia Přírodní škola - písně Osvobozeného divadla: David a Goliáš, Potopa, Stonožka 
 • Studenti Gymnázia Přírodní škola společně s Irenou Troupovou: Klobouk ve křoví
 • Irena Troupová a Jan Dušek - písně válečných skladatelů:
  • Viktor Ullmann: Drei jiddische Lieder
  • Emil František Burian na motivy textů Vítězslava Nezvala: Cocktaily
  • Erwin Schulhoff: Národní písně a tance z Těšínska
 • Studenti Gymnázia Přírodní škola: Víra v nic – zhudebněný text dětského básníka Hanuše Hachenburga Terezínská hymna

Účinkují: Irena Troupová – soprán, Jan Dušek – klavír, Studenti Gymnázia Přírodní škola pod vedením Víta Novotného a Františka Tichého. Moderuje: Tereza Kostková.

 

BIIb plakat 2019 obrazek

Obrázek z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v ghettu Terezín.

„Na způsobu, s nímž s námi zacházeli, bylo několik odlišností od běžného zacházení s nově příchozími vězni. Neprošli jsme obvyklou selekcí, nikdo nebyl poslán okamžitě do plynové komory. Neoholili nám hlavy. Muže i ženy umístili do jednoho tábora, byť do zvláštních mužských a ženských bloků. Děti ponechaly s matkami.

V Terezíně jsme ještě byli pan „tenaten", paní či slečna „taata". Zde jsme se stali čísly vytetovanými na levém předloktí. Čísly jsme se hlásili esesákům a na přání některých z nich jsme byli nuceni připojovat „židovská svině", nebo „smradlavý žid". Skutečně jsme byli špinaví a páchli jsme...

...tábor BIIb byl jedním ze sedmi přidružených táborů asi půldruha kilometru od hlavního tábora v Osvětimi. Říkalo se mu Český rodinný tábor. Šlo o obrovský nacistický humbuk. Měl posloužit jako alibi, když se objevily z právy a o organizovaných masových vraždách v Osvětimi. V září roku 1943 dopravili nacisté do tohoto tábora dva transporty z Terezína, v prosinci téhož roku dva další a poté tři v květnu roku 1944. Zářijové transporty byly asi po pěti tisících, květnové čítaly asi sedm tisíc pět set. Každý transport měl zůstat v táboře šest měsíců a pak zemřít v plynových komorách. Zaplynované měli nahradit „čerství" vězni, aby případná komise Mezinárodního červeného kříže zjistila, že jsou vězni v „dobrém" stavu.

Každý z nás měl v ústřední kartotéce hlavního tábora osobní kartu s poznámkou Sonderbehandlung – Zvláštní zacházení. Nacisté měli pro všechno krycí názvy. Zvláštní zacházení znamenalo v nacistickém žargonu smrt v plynové komoře. V noci z 8. na 9. března 1944 odvezli nacisté – až na malé výjimky – všechny dosud žijící vězně ze zářijového transportu do plynu – kolem 3800. Byla to největší masová vražda českých židů."

Stránský, Pavel. Poslové obětí. 1999.


Památník šoa Praha a Institut Terezínských skladatelů ve spolupráci s Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem v Praze pod záštitou radní pro kulturu hlavního  města Prahy Hany Třeštíkové a starosty Prahy 7 Jana Čižinského
zvláštní poděkování patří Magistrátu hlavního města Prahy, hlavnímu partneru akce

loga partneri 2019