Kulturní programy

Kulturní programy

Doprovodné programy k výstavě Pavel Dias: Torzo – Vzpomínky pro budoucnost

Výstava ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Programy probíhají vždy v úterý v 18.00,
Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1,
výstavní sál ve 4. podlaží.

Výklad zdarma k platné vstupence do výstavy
Vstupenky na webu a v pokladně UPM

Doprovodne programy 119. 10. 2021
Pavel Štingl: komentovaná prohlídka autora výstavního libreta

26. 10. 2021
Pavel Dias: Vřelé zmrazení
přednáška Tomáš Pospěcha, historika umění

2. 11. 2021
Lukáš Bártl: komentovaná prohlídka kurátora výstavy

9. 11. 2021 
Pavel Štingl: komentovaná prohlídka autora výstavního libreta

16. 11. 2021
Karel Cudlín: Stigmatizovaná místa 1 – beseda s dokumentárním fotografem

!!! Změna programu !!!
Omlouváme se, zvhledem ke zhoršující se pandemické situaci jsme se
rozhodli přesunout zbytek doprovodného programu na leden.
Děkujeme za pochopení.

11. 1. 2022

Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D.: komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem

18. 1. 2022
Beseda Pavla Štingla s Janem Havlem, výstavním grafikem a studentem Pavla Diase

25. 1. 2022
Richard Homola: Stigmatizovaná místa 2 – beseda s dokumentárním fotografem

Program k 80. výročí zahájení deportací českých a moravských Židů z protektorátu Čechy a Morava

80 vyroci80. výročí počátků židovských deportací z protektorátu Čechy a Morava začíná historicky nástupem Reinharda Heydricha k moci ve výroční den svatého Václava roku 1941. Za necelé tři týdny, 16. října, opouští Prahu první tisícihlavý židovský transport. Směřuje do Lodže, stejně jako další čtyři. Dne 24. listopadu v pět hodin ráno opouští Prahu tzv. Aufbaukommando, se kterým se spojuje výročí založení ghetta v Terezíně. K 80. výročí těchto událostí spojily paměťové instituce příběhů šoa své aktivity do společné nabídky pro veřejnost. Program organizují Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Památník ticha, Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy, Federace židovských obcí, Židovská obec Praha, Nadační fond obětem holocaustu, Věčná naděje, Opera Národního divadla a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

22.–25. 9. – Svět knihy na nádraží Bubny – Památník ticha se opět stane alternativní scénou knižního veletrhu:

80vyrocistředa 22. 9., 17.00 – Ondřej Kundra: Vendulka – Flight to Freedom

Uvedení anglického překladu knihy Vendulka, cesta za svobodou...

pátek 24. 9., 20.00–23.00 – Noc poezie a hudby
Představení textů běloruských zakázaných básníků, adaptovaných do moderní hudby.

sobota 25. 9., 10.00–12.00 – David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: „Sancta Familia"...
Autorská prezentace knižní vzpomínky na rodinu architekta Welse. Na autorské čtení naváže literární procházka Zdeňka Lukeše okolím nádraží Bubny.

pondělí 4. 10., 17.00 – Lenka Horňáková-Civade: Symfonie o novém světě
Autorská prezentace knihy o Vladimíru Vochočovi.

13. 10., 10. 11., 8. 12., vždy v 18.00 – cyklus přednášek Židovského muzea v Praze
Radana Rutová a Jana Šplíchalová k událostem roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků.

středa 6. 10., 17.30 – Invisible I. / Hannah na nádraží Bubny
Divadelní zpracování příběhu herečky a zpěvačky Hany Frejkové v režii Miřenky Čechové a produkci Tantehorse.

13. 10. 2021 – 30. 1. 2022 – Pavel Dias, Torzo – Vzpomínky pro budoucnost
Výstava z třicetiletého putování předního českého fotografa po místech paměti, instalována v Domě U Černé Matky Boží, s prologem na nádraží Bubny. Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze o mezigeneračním dialogu k probouzení vzpomínek přeživších šoa od poloviny 20. století po současnost.

sobota 16. 10., 16.00 – pietní akt Terezínské iniciativy
Položení květin na místě bývalého Radiotrhu, odkud židovské transporty vycházely.

sobota 16. 10.,17.00 – Bubnování pro Bubny 2021
Tradiční veřejný happening Památníku ticha k výročí prvního transportu vypraveného z nádraží Bubny uvede Bára Hrzánová.

sobota 16. 10., 18.30 – Different Trans Steve Reicha, klavírní improvizace v podání Denise Szalbota a vzpomínkové variace na Prahu Jiřího Stivína
Slavnostní koncert v odjezdové hale nádraží Bubny.

říjen–listopad – projekce k filmu Petera Bebjaka ZPRÁVA
Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze k premiéře nového hraného filmu o útěku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi.

neděle 24. 10., 19.30 – Hudba terezínských skladatelů ve Státní opeře
Koncert je součástí projektu Musica non grata a festivalu terezínských autorů Věčná naděje.

středa 27. 10., 15.00 – Jako by se to všechno stalo včera
Slavnostní koncert pro přeživší nacistického pronásledování ve Státní opeře spojený s křestem stejnojmenné knihy Radky Denemarkové.

čtvrtek 4. 11. – setkání bývalých vězňů ghetta v Památníku Terezín
Završené operou Brundibár v podání Dismanova souboru.

sobota 6. 11., 19.00 – Musica non grata – Symfonie č. 21, Kadiš, Mieczysław Wajnberg
Koncert v historické budově Národního divadla.

neděle 7. 11., 11.00 – Brundibár, Hans Krása
Tradiční terezínská inscenace v podání souboru Dětské opery Praha v cyklu festival Věčná naděje.

středa 10. 11., 19.30 – Život a hudba v Terezíně
Přednáška Zuzany Peterové a Vojtěcha Blodiga s hudebním doprovodem ve Winternitzově vile.

sobota 13. 11., 10.00 – přednáška o filmové reflexi příběhů 20. století na festivalu Nezlomní a obětovaní 2021
Rodinné filmové dopoledne Památníku ticha v kině Oko pro Muzeum XX. století.

úterý 16. 11., 16.30 –Transport Brno-Minsk, MUNI
Vernisáž výstavy Masarykovy univerzity v Brně k výročí prvního židovského transportu z Brna do Minsku, spojený minicyklem filmů v univerzitním kině Scala.

úterý 23. 11., 19.30 – koncert Věčné naděje
Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leopoldinum Orchestra uvedou ve Španělské synagoze skladby terezínských skladatelů.

středa 24. 11., 16.00 – pochod živých se svíčkami
Symbolická pouť k výročí příchodu prvního transportu do Terezína v roce 1941 z Bohušovic nad Ohří do Terezína.

středa 27. 10., 18.00 – vzpomínkový večer Nadačního fondu obětem holocaustu a Českého osvětimského výboru
Diskuse s pamětníky a zhudebněné básně dětí z Terezína.

neděle 28. 11., 18.00 – Světlo pro vítězství
Zapálení prvního chanukového světla před nádražím Bubny zahájí osmidenní cyklus svátku světel.

Tisková zpráva ke stažení: pdfPDF