Kulturní programy

Kulturní programy

19. září 2019

DRUHÝ ŽIVOT VENDULKY V.

Dne 18. září se uskutečnila vernisáž putovní výstavy DRUHÝ ŽIVOT VENDULKY V. Za účasti starosty Prahy 7 Jana Čižinského a Ondřeje Kundry, který zde citoval několik krátkých ukázek ze své knihy „Vendulka, útěk za svobodou".

Památník ticha děkuje za tuto nabídku radnice Městské části. Malá expozice velkého příběhu vystavená společně s modelem budoucího památníku je vítaným dialogem o koncepci budoucího místa a paměti a jeho programech probíhajících v současné době i v budoucnosti.

Snímky Jana Lukase budou zde vystaveny do konce října tohoto roku. Příštím zastavením cyklu bude foyer pražského magistrátu.

 

25. únor 2019

Vzpomínka na BIIb / 7. března 18:00

Před 75 lety, v noci z 8. na 9. března 1944, byla spáchána největší hromadná vražda českých občanů v historii. Vyhlazení tzv.  Terezínského rodinného tábora v Osvětimi připravilo v plynových komorách o život během jediné noci na 3700 židovských žen, mužů i  dětí. Samo číslo je nepředstavitelné. Úmysl, s nímž byl tábor založen, představuje mrazivou manipulaci pro uspokojení veřejného  mínění za pasivní účasti Mezinárodního hnutí Červeného kříže.

Setkání ke vzpomínce na noc zmařených nadějí se uskuteční 7. března 2019 v 18 hodin na nádraží Bubny, Bubenská 8b, Praha 7.  Vystoupí česká sopranistka Irena Troupová s klavírním doprovodem Jana Duška. Orchestr Gymnázia Přírodní škola  vzpomene válečné události písněmi dětí z terezínského ghetta a motivy z textů Hanuše Haachenburga.

 

Program

  • Studenti Gymnázia Přírodní škola - písně Osvobozeného divadla: David a Goliáš, Potopa, Stonožka 
  • Studenti Gymnázia Přírodní škola společně s Irenou Troupovou: Klobouk ve křoví
  • Irena Troupová a Jan Dušek - písně válečných skladatelů:
    • Viktor Ullmann: Drei jiddische Lieder
    • Emil František Burian na motivy textů Vítězslava Nezvala: Cocktaily
    • Erwin Schulhoff: Národní písně a tance z Těšínska
  • Studenti Gymnázia Přírodní škola: Víra v nic – zhudebněný text dětského básníka Hanuše Hachenburga Terezínská hymna

Účinkují: Irena Troupová – soprán, Jan Dušek – klavír, Studenti Gymnázia Přírodní škola pod vedením Víta Novotného a Františka Tichého. Moderuje: Tereza Kostková.

 

BIIb plakat 2019 obrazek

Obrázek z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v ghettu Terezín.

„Na způsobu, s nímž s námi zacházeli, bylo několik odlišností od běžného zacházení s nově příchozími vězni. Neprošli jsme obvyklou selekcí, nikdo nebyl poslán okamžitě do plynové komory. Neoholili nám hlavy. Muže i ženy umístili do jednoho tábora, byť do zvláštních mužských a ženských bloků. Děti ponechaly s matkami.

V Terezíně jsme ještě byli pan „tenaten", paní či slečna „taata". Zde jsme se stali čísly vytetovanými na levém předloktí. Čísly jsme se hlásili esesákům a na přání některých z nich jsme byli nuceni připojovat „židovská svině", nebo „smradlavý žid". Skutečně jsme byli špinaví a páchli jsme...

...tábor BIIb byl jedním ze sedmi přidružených táborů asi půldruha kilometru od hlavního tábora v Osvětimi. Říkalo se mu Český rodinný tábor. Šlo o obrovský nacistický humbuk. Měl posloužit jako alibi, když se objevily z právy a o organizovaných masových vraždách v Osvětimi. V září roku 1943 dopravili nacisté do tohoto tábora dva transporty z Terezína, v prosinci téhož roku dva další a poté tři v květnu roku 1944. Zářijové transporty byly asi po pěti tisících, květnové čítaly asi sedm tisíc pět set. Každý transport měl zůstat v táboře šest měsíců a pak zemřít v plynových komorách. Zaplynované měli nahradit „čerství" vězni, aby případná komise Mezinárodního červeného kříže zjistila, že jsou vězni v „dobrém" stavu.

Každý z nás měl v ústřední kartotéce hlavního tábora osobní kartu s poznámkou Sonderbehandlung – Zvláštní zacházení. Nacisté měli pro všechno krycí názvy. Zvláštní zacházení znamenalo v nacistickém žargonu smrt v plynové komoře. V noci z 8. na 9. března 1944 odvezli nacisté – až na malé výjimky – všechny dosud žijící vězně ze zářijového transportu do plynu – kolem 3800. Byla to největší masová vražda českých židů."

Stránský, Pavel. Poslové obětí. 1999.


Památník šoa Praha a Institut Terezínských skladatelů ve spolupráci s Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem v Praze pod záštitou radní pro kulturu hlavního  města Prahy Hany Třeštíkové a starosty Prahy 7 Jana Čižinského
zvláštní poděkování patří Magistrátu hlavního města Prahy, hlavnímu partneru akce

loga partneri 2019