Kulturní programy

Kulturní programy

Vzpomínka na BIIb 14. července 2020

14. červenec 2020 zvláštní prázdniny-neprázdniny poznamenané sledováním číselných ukazatelů nákazy COVID19 na mapě světa. Léto bez letadel na nebi nám nabídlo šanci získat k odložené vzpomínce na likvidaci terezínského rodinného tábora v Birkenau skvělé Bennewitzovo kvarteto, jež by v obvyklé sezóně bylo nejspíše na cestách po světových koncertních sálech.

Dva ministři, kteří vystoupili v úvodu večera shrnuli stav vládních diskusí o zakládání státní příspěvkové organizace pro Památník ticha. Dost možná, že příští či další schůze vlády rozhodne o dalším směřování přestavby železniční stanice. Podzim bude ve znamení předávání vývoje od „neziskovky" k „příspěvkovce"... Doufáme a bilancujeme a také rekapitulujeme: Projekt je připraven, stavební povolení platné, budova nádraží chátrá stále více, projevy antisemitismu povážlivě narůstají a místo paměti stále mlčí. Památník ticha je mementem, varováním, ale také alarmem. Dnes jsme alarmovali hudbou terezínských skladatelů...

... Halka Třešňáková ve své moderaci objasnila proč se obraz Sněhurky stal symbolem večera:
„V Terezíně byly rodiny spolu, děti měly improvizovanou školu. Žily vzpomínkami na své minulé životy v předválečné republice... V roce 1938 byl v Praze uveden americký film Walta Disneye o Sněhurce. Příběh malých laskavých skřítků, kteří zachrání krásnou princeznu, byl v Terezínském rodinném táboře dokonce divadelně adaptován.
Jedna z učitelek nakreslila výjev z filmového plakátu také na stěnu baráku v úseku BIIb Osvětimi Birkenau. Obraz Sněhurky osaměl v lágerhausu po 12. červenci 1944, kdy byla dokončena definitivní likvidace rodinného tábora.
Nikdo dnes neví přesně, jak vypadal, proto jsme požádali výtvarnici Šárku Zikovou o jeho rekonstrukci. Další hudební část dnešního setkání bude věnována této vzpomínce."

vzpominka na biib 2020

Foto: Karel Cudlín