Kulturní programy

Kulturní programy

Výstava Vrstvy paměti města – Pomíjivost byla zahájena

... Zatím nejzvláštnější vernisáž Památníku ticha se uskutečnila zcela bez diváků. Nepřišli proto, že jsme je o to požádali... Ještě nikdy jsme nepsali do pozvánky „... bude to pěkné, zajímavé a mystické - ale nechoďte!".

Pandemie zatím řídí naše cesty. Přesto však s námi mohou všichni, které to zajímá, sdílet zahájení výstavy příběhů pomíjivých soch. Připravili jsme ji navzdory všem kulturním omezením, aby ji mohli navštívit individuální návštěvníci a studenti i navzdory pozastavení docházky do škol. Objeví ji pod širým nebem podél bubenského kolejiště v ose perónu.

Komu se nechce ani do open-space galerie, může sdílet výtvarná díla na fotografiích Karla Cudlína, případně na minidokumentu, který natočil Miroslav Janek s Petrem Zárubou a v příštích dnech jej zpracují.

Setkáte se v něm s kurátorkou expozice „Vrstvy paměti – POMÍJIVOST", Ivanou Brádkovou, s Pavlem Štinglem, jako průvodcem expozicí a konečně s Martinem Janíčkem, který je autorem sousoší „nefunkční systém" a spolu s Filipem Jakšem na své sochy zahrál zcela unikátní koncert.

Sochy + objekty + nepřehlédnutelný obraz „Tváří Bubnů" byly před několika lety umístěny do veřejného prostoru brownfieldu proto, aby podpořily zpomalený vývoj projektu PAMÁTNÍK TICHA kruciální otázkou:

„Rozpadnou se v největším rozvojovém území Prahy dříve sochy, nebo nádražní budova – tedy místo paměti – němý svědek deportací židovských obyvatel za protektorátu?"

Sochy se dnes blíží entropii prostředí, z nádraží vyrůstají náletové keře. Některým uměleckým objektům destrukce pomáhá, dotváří je. Nádraží Bubny dříve nebo později spadne a jeho role místa paměti skončí na smetišti dějin v zapomenutí všech velkých příběhů dvacátého století, které mají pod jeho střechou nalézt svůj azyl i ochranu před zvůlí a fenoménem zapomínání.

Snad toto poselství zničených uměleckých objektů už konečně pomůže vyprovokovat zodpovědné politické kruhy, které již předlouho administrují přislíbenou investici s alokovanými financemi, aby konaly rychleji.

Ohlasy v médiích:
https://artalk.cz/2020/09/29/tz-unikatni-fotograficky-objev-pro-historii-holocaustu
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vystava-ukazuje-fotografie-z-transportu-zidu-v-holesovicich-121861
https://nasregion.cz/praha/pamatnik-ticha-bubny-stale-chatra-i-presto-nabizi-nekolik-vystav/ http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vystava-ukazuje-fotografie-z-transportu-zidu-v-holesovicich
https://www.divadelni-noviny.cz/obrazy-a-hlasy-bubnu
https://www.metro.cz/vystava-obrazy-a-hlasy-bubnu-ma-take-upoutat-pozornost-na-kriticky-stav-budovy-g07-/praha.aspx?c=A201001_081503_metro-praha_hyr
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3195879-novi-svedci-holocaustu-vystava-ukazuje-nezname-fotografie-z-terezina-a-transportu
https://denikn.cz/minuta/460160/
https://artalk.cz/2020/10/05/tz-ustrednim-tematem-nove-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny-bude-pomijivost/
https://protisedi.cz/vystava-obrazy-a-hlasy-bubnu-predstavuje-unikatni-objev-pro-historii-holocaustu/
https://www.vecerni-praha.cz/tematem-nove-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny-bude-pomijivost/
https://nasregion.cz/praha/pamatnik-ticha-bubny-stale-chatra-i-presto-nabizi-nekolik-vystav/
https://www.fullmoonzine.cz/nova-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-7-rijna-2020/