Kulturní programy

Kulturní programy

Program k 80. výročí zahájení deportací českých a moravských Židů z protektorátu Čechy a Morava

80 vyroci80. výročí počátků židovských deportací z protektorátu Čechy a Morava začíná historicky nástupem Reinharda Heydricha k moci ve výroční den svatého Václava roku 1941. Za necelé tři týdny, 16. října, opouští Prahu první tisícihlavý židovský transport. Směřuje do Lodže, stejně jako další čtyři. Dne 24. listopadu v pět hodin ráno opouští Prahu tzv. Aufbaukommando, se kterým se spojuje výročí založení ghetta v Terezíně. K 80. výročí těchto událostí spojily paměťové instituce příběhů šoa své aktivity do společné nabídky pro veřejnost. Program organizují Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Památník ticha, Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy, Federace židovských obcí, Židovská obec Praha, Nadační fond obětem holocaustu, Věčná naděje, Opera Národního divadla a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

22.–25. 9. – Svět knihy na nádraží Bubny – Památník ticha se opět stane alternativní scénou knižního veletrhu:

80vyrocistředa 22. 9., 17.00 – Ondřej Kundra: Vendulka – Flight to Freedom

Uvedení anglického překladu knihy Vendulka, cesta za svobodou...

pátek 24. 9., 20.00–23.00 – Noc poezie a hudby
Představení textů běloruských zakázaných básníků, adaptovaných do moderní hudby.

sobota 25. 9., 10.00–12.00 – David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: „Sancta Familia"...
Autorská prezentace knižní vzpomínky na rodinu architekta Welse. Na autorské čtení naváže literární procházka Zdeňka Lukeše okolím nádraží Bubny.

pondělí 4. 10., 17.00 – Lenka Horňáková-Civade: Symfonie o novém světě
Autorská prezentace knihy o Vladimíru Vochočovi.

13. 10., 10. 11., 8. 12., vždy v 18.00 – cyklus přednášek Židovského muzea v Praze
Radana Rutová a Jana Šplíchalová k událostem roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků.

středa 6. 10., 17.30 – Invisible I. / Hannah na nádraží Bubny
Divadelní zpracování příběhu herečky a zpěvačky Hany Frejkové v režii Miřenky Čechové a produkci Tantehorse.

13. 10. 2021 – 30. 1. 2022 – Pavel Dias, Torzo – Vzpomínky pro budoucnost
Výstava z třicetiletého putování předního českého fotografa po místech paměti, instalována v Domě U Černé Matky Boží, s prologem na nádraží Bubny. Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze o mezigeneračním dialogu k probouzení vzpomínek přeživších šoa od poloviny 20. století po současnost.

sobota 16. 10., 16.00 – pietní akt Terezínské iniciativy
Položení květin na místě bývalého Radiotrhu, odkud židovské transporty vycházely.

sobota 16. 10.,17.00 – Bubnování pro Bubny 2021
Tradiční veřejný happening Památníku ticha k výročí prvního transportu vypraveného z nádraží Bubny uvede Bára Hrzánová.

sobota 16. 10., 18.30 – Different Trans Steve Reicha, klavírní improvizace v podání Denise Szalbota a vzpomínkové variace na Prahu Jiřího Stivína
Slavnostní koncert v odjezdové hale nádraží Bubny.

říjen–listopad – projekce k filmu Petera Bebjaka ZPRÁVA
Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze k premiéře nového hraného filmu o útěku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi.

neděle 24. 10., 19.30 – Hudba terezínských skladatelů ve Státní opeře
Koncert je součástí projektu Musica non grata a festivalu terezínských autorů Věčná naděje.

středa 27. 10., 15.00 – Jako by se to všechno stalo včera
Slavnostní koncert pro přeživší nacistického pronásledování ve Státní opeře spojený s křestem stejnojmenné knihy Radky Denemarkové.

čtvrtek 4. 11. – setkání bývalých vězňů ghetta v Památníku Terezín
Završené operou Brundibár v podání Dismanova souboru.

sobota 6. 11., 19.00 – Musica non grata – Symfonie č. 21, Kadiš, Mieczysław Wajnberg
Koncert v historické budově Národního divadla.

neděle 7. 11., 11.00 – Brundibár, Hans Krása
Tradiční terezínská inscenace v podání souboru Dětské opery Praha v cyklu festival Věčná naděje.

středa 10. 11., 19.30 – Život a hudba v Terezíně
Přednáška Zuzany Peterové a Vojtěcha Blodiga s hudebním doprovodem ve Winternitzově vile.

sobota 13. 11., 10.00 – přednáška o filmové reflexi příběhů 20. století na festivalu Nezlomní a obětovaní 2021
Rodinné filmové dopoledne Památníku ticha v kině Oko pro Muzeum XX. století.

úterý 16. 11., 16.30 –Transport Brno-Minsk, MUNI
Vernisáž výstavy Masarykovy univerzity v Brně k výročí prvního židovského transportu z Brna do Minsku, spojený minicyklem filmů v univerzitním kině Scala.

úterý 23. 11., 19.30 – koncert Věčné naděje
Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leopoldinum Orchestra uvedou ve Španělské synagoze skladby terezínských skladatelů.

středa 24. 11., 16.00 – pochod živých se svíčkami
Symbolická pouť k výročí příchodu prvního transportu do Terezína v roce 1941 z Bohušovic nad Ohří do Terezína.

středa 27. 10., 18.00 – vzpomínkový večer Nadačního fondu obětem holocaustu a Českého osvětimského výboru
Diskuse s pamětníky a zhudebněné básně dětí z Terezína.

neděle 28. 11., 18.00 – Světlo pro vítězství
Zapálení prvního chanukového světla před nádražím Bubny zahájí osmidenní cyklus svátku světel.

Tisková zpráva ke stažení: pdfPDF