Bubnování pro Bubny

Bubnování pro bubny

Dne 16. října roku 1941 byl z Prahy vypraven první židovský transport.
Město poprvé zažilo podivný průvod lidí proměněných v čísla, procházející ulicemi z místa registrace na nádraží Bubny. V dalších letech bylo takto vypraveno na 50 000 pražských židů do ghett a koncentračních táborů. Odcházeli za tichého přihlížení spoluobčanů. Provázelo je ticho mlčící většiny, které je stigmatem míst, kde se podivný rituál metropole odehrával.
Nechceme nikoho soudit. Chceme nabídnout těm, kteří i dnes považují pasivní mlčení za součást událostí, jež se mohou opakovat, aby projevili svůj názor narušením ticha. Klidu pasivity, jež zůstává ve vzpomínkách jako pachuť na chvíle bezmoci.
Hlučme, dokud to jde... hledejte s námi, jak připomínat události, které se nemá zapomínat jinak, než formální tichou pietou.