Ročník 2016

Bubnování pro Bubny 2016

  • 16. října 1941 odjel z nádraží Bubny první pražský židovský transport občanů protektorátu určených k likvidaci. Letos je tomu již 75 let. Město mlčky přihlíželo. 
  • Ticho mlčící většiny je nadčasový fenomén provázející situace, které se neměly stát. Jsou stále živé v podobě nevysvětlitelných stigmat moderní doby.
  • Na místě válečných deportací budeme již podruhé bořit hradbu ticha mlčící většiny s každým, kdo cítí potřebu vyjádřit nesouhlas s pasivitou a lhostejností. Nejsme tu proto, abychom soudili ty, kteří mlčeli, ale abychom nabídli možnost vyjádření aktivního postoje ke stigmatům složité doby.
  • Nechceme mlčet k událostem, které se děly a stále hrozí jejich opakování. A také nechceme, aby v tichu minulosti zmizely příběhy těch, kteří udělali svůj krok proti proudu doby ve chvílích nejvyššího rizika.
  • Letos se k Bubnování připojuje řada institucí, v Čechách i zahraničí, kteří uspořádají vlastní Bubnování. Budou při něm prezentovat výsledky vzdělávacího projektu "STRÁŽCI PAMĚTI" pro základní a střední školy. Studenti diskutují o hrdinství a odvaze převzít odpovědnost v odkazu mezinárodního vzdělávacího programu profesora Philipa Zimbarda „HEROIC IMAGINATION".
  • Připojujeme se k Festivalu demokracie Konference FORUM 2000.
  • Bubnování pro Bubny a doprovodný program se koná pod záštitou Věry Jourové, eurokomisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Daniela Hermana, ministra kultury ČR, a Jana Čižinského, starosty Městské části Praha 7.