Stalo se

Stalo se

Výstava Druhý život Vendulky V. putuje světem.

Výstava spojující silný příběh vepsaný do knihy Ondřeje Kundry a unikátní fotografie Jana Lukase je již od roku 2019 prezentována při různých příležitostných zastaveních na místech spojených s příběhy šoa, ale také po galeriích či vzpomínkových akcích v České republice.

pred transportem

Ikonická fotografie holčičky s číslem na krku se stala na mnoho let symbolickým obrazem US Holocaust Memorial v době jeho zakládání.

Ve spolupráci s Českými centry a Ministerstvem zahraničí ČR od června 2020 byla výstava prezentována v Piešťanech, Trebišově a Košicích. V roce 2021 poputuje v jazykových mutacích do Berlína, Mnichova, New Yorku, Chicaga a také Vídeň zvažuje vhodné prostory pro její prezentaci.

Česká verze Vendulky je momentálně vystavena v podkroví nádraží Bubny spolu s dalšími expozicemi v rámci podzimního projektu Obrazy a hlasy Bubnů. Těšíme se, až bude možné výstavy opět otevřít veřejnosti a školám.

druhy zivot vendulky v

Bubnování pro Bubny - 16.10.2020 17 hod.

L1020655Již po šesté bubnujeme pro Bubny. Poprvé přišlo skoro tisíc bubeníků a strašně pršelo. Po druhé, po třetí, po čtvrté a po páté nás vždy přišly podpořit stovky těch, kteří vědí, že ticho pasivního přihlížení je třeba rozbít, dokud se ještě bubnovat dá.

Dnes – po šesté, pršelo jen trochu. K bicí soupravě nastoupil „jeden za všechny" Jaroslav Kořán. Aktivně přihlíželo několik kameramanů.

Poděkování za pomoc při vzpomínce na první transport, vypravený z protektorátní Prahy, patří všem novinářům a televizním či rozhlasovým redaktorům, kteří propojili ty, kteří obvykle bubnují s hlasitým rytmem Památníku ticha.

Jeden z nich mi položil otázku, zda je vhodné, či důstojné v této době, kdy každý prožívá svou soukromou depresi, připomínat další velká dramata ...

Omlouvám se všem, komu snad vzpomínka na válečné deportace násobí zátěž současné války s neviditelným nepřítelem. Domnívám se však, že ohlédnutí do časů, kdy život procházel ještě daleko těžšími dramaty, může mít i svůj léčivý rozměr. Byly časy daleko větších zkoušek a také se žily.

Z pěti tisíc deportovaných pražských židů, kteří odjeli v říjnu a listopadu roku 1941 do ghetta v Lodži, se jich příštího jara dožila jen polovina. Domů se vrátila pouhá desetina přeživších.

Kamera: Miroslav Janek, zpracoval: Petr Záruba

Važme si všech, kteří pracují na tom, abychom naší současnou situaci zvládli.
Nezapomínejme na ty, kteří prošli hrůzami války a přinesli svědectví o tom, že jen vůle je univerzální lék na zkoušky osudu. Velké příběhy dvacátého století by nás neměly jen strašit a drtit svým dotykem opravdové války. Jejich odkazem je také naděje a poselství o tom, že my dnes stále ještě plaveme vysoko nade dnem. Válečné vzpomínky v sobě nesou také poděkování těm, kteří i v nejhorší době nepodlehli strachu a neváhali nabídnout pomoc.

Pavel Štingl

Foto: Karel Cudlín

Ohlasy v médiích:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13572087828-bennewitzovo-kvarteto-pro-pamatnik-ticha/
https://www.expats.cz/czech-news/article/prague-s-bubny-memorial-of-silence-shows-newly-discovered-photos-of-jewish-transports-in-prague/
https://www.vecerni-praha.cz/letosni-bubnovani-pro-bubny-probehne-online-a-prostrednictvim-koncertu-bennewitzova-kvarteta-na-ct-art/

Členové Terezínské iniciativy se potkali u pamětního kamene obětem ghetta v Lodži

Členové Terezínské iniciativy se potkali u pamětního kamene obětem ghetta v Lodži. Do Litzmannstadtu směřovaly první židovské transporty z nádraží Bubny. Z pěti tisíc deportovaných se zpátky domů vrátilo 276 přeživších.

Letos již na nový židovský hřbitov v Praze dorazila jen jedna z nich. Pokud tradiční položení květin nepřevezme další generace, pak hrozí, že se za pár let stanou tato varovná čísla jen statistikou dávného příběhu.

IMG 5110IMG 5105

POMÍJIVOST

I v době mimořádných opatření pandemie COVID19 se můžete vydat na malou procházku a shlédnout naši intervenci do brownfieldu v podobě pomíjivých soch. Ty jsou v linii bubenského perónu okolo kolejiště instalovány již tři roky. Komu by se snad nechtělo v tomto čase do terénu, může se s cyklem VRSTVY PAMĚTI MĚSTA, kurátorky Ivany Brádkové, seznámit na minidokumentu ZDE:

Bubnování pro Bubny 16.10.2020

bubnovani pro bubny

Procházka po Holešovicích a Bubnech s výkladem architekta Zdeňka Lukeše

Dopolední procházka po Holešovicích a Bubnech s výkladem architekta Zdeňka Lukeše proběhla navzdory nepřízni počasí v maximálním počtu povolených návštěvníků..., což je v této chvíli dvacet.

Z nádraží Bubny vyrazila architektonická expedice proti směru někdejších transportů Veletržní ulicí. První programová zastávka se uskutečnila u funkcionalistického domu architekta Erwina Katony v ulici U smaltovny číslo 16, poslední pak na křižovatce Veverkovy a Heřmanovy před rohovou perlou holešovické architektury, kterou postavil Rudolf Wels společně s Quido Lagusem.

O příběhy holešovických domů a jejich architektů je – podle korespondence velký zájem. Věříme, že po rozvolnění epidemiologických opatření nabídneme nový termín dalším zájemcům.

IMG 4798IMG 4801

Aktuální situace

Vzhledem k aktuálním restrikcím způsobených epidemiologickou situací musí i Památník ticha reagovat uzavřením výstav, které jsme ledva zahájili v prostorách veřejnosti dosud neznámých - v podkroví nádraží Bubny. Nic nás však nenutí sezónní expozice likvidovat. Až se přežene čas COVIDU19, znovu Vás pozveme k jejich návštěvě.

V tuto chvíli nabízíme minidokument, který natočil Miroslav Janek a zpracoval Petr Záruba s kurátorem Pavel Štinglem.

Výstava Vrstvy paměti města – Pomíjivost byla zahájena

... Zatím nejzvláštnější vernisáž Památníku ticha se uskutečnila zcela bez diváků. Nepřišli proto, že jsme je o to požádali... Ještě nikdy jsme nepsali do pozvánky „... bude to pěkné, zajímavé a mystické - ale nechoďte!".

Pandemie zatím řídí naše cesty. Přesto však s námi mohou všichni, které to zajímá, sdílet zahájení výstavy příběhů pomíjivých soch. Připravili jsme ji navzdory všem kulturním omezením, aby ji mohli navštívit individuální návštěvníci a studenti i navzdory pozastavení docházky do škol. Objeví ji pod širým nebem podél bubenského kolejiště v ose perónu.

Komu se nechce ani do open-space galerie, může sdílet výtvarná díla na fotografiích Karla Cudlína, případně na minidokumentu, který natočil Miroslav Janek s Petrem Zárubou a v příštích dnech jej zpracují.

Setkáte se v něm s kurátorkou expozice „Vrstvy paměti – POMÍJIVOST", Ivanou Brádkovou, s Pavlem Štinglem, jako průvodcem expozicí a konečně s Martinem Janíčkem, který je autorem sousoší „nefunkční systém" a spolu s Filipem Jakšem na své sochy zahrál zcela unikátní koncert.

Sochy + objekty + nepřehlédnutelný obraz „Tváří Bubnů" byly před několika lety umístěny do veřejného prostoru brownfieldu proto, aby podpořily zpomalený vývoj projektu PAMÁTNÍK TICHA kruciální otázkou:

„Rozpadnou se v největším rozvojovém území Prahy dříve sochy, nebo nádražní budova – tedy místo paměti – němý svědek deportací židovských obyvatel za protektorátu?"

Sochy se dnes blíží entropii prostředí, z nádraží vyrůstají náletové keře. Některým uměleckým objektům destrukce pomáhá, dotváří je. Nádraží Bubny dříve nebo později spadne a jeho role místa paměti skončí na smetišti dějin v zapomenutí všech velkých příběhů dvacátého století, které mají pod jeho střechou nalézt svůj azyl i ochranu před zvůlí a fenoménem zapomínání.

Snad toto poselství zničených uměleckých objektů už konečně pomůže vyprovokovat zodpovědné politické kruhy, které již předlouho administrují přislíbenou investici s alokovanými financemi, aby konaly rychleji.

Ohlasy v médiích:
https://artalk.cz/2020/09/29/tz-unikatni-fotograficky-objev-pro-historii-holocaustu
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vystava-ukazuje-fotografie-z-transportu-zidu-v-holesovicich-121861
https://nasregion.cz/praha/pamatnik-ticha-bubny-stale-chatra-i-presto-nabizi-nekolik-vystav/ http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vystava-ukazuje-fotografie-z-transportu-zidu-v-holesovicich
https://www.divadelni-noviny.cz/obrazy-a-hlasy-bubnu
https://www.metro.cz/vystava-obrazy-a-hlasy-bubnu-ma-take-upoutat-pozornost-na-kriticky-stav-budovy-g07-/praha.aspx?c=A201001_081503_metro-praha_hyr
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3195879-novi-svedci-holocaustu-vystava-ukazuje-nezname-fotografie-z-terezina-a-transportu
https://denikn.cz/minuta/460160/
https://artalk.cz/2020/10/05/tz-ustrednim-tematem-nove-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny-bude-pomijivost/
https://protisedi.cz/vystava-obrazy-a-hlasy-bubnu-predstavuje-unikatni-objev-pro-historii-holocaustu/
https://www.vecerni-praha.cz/tematem-nove-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny-bude-pomijivost/
https://nasregion.cz/praha/pamatnik-ticha-bubny-stale-chatra-i-presto-nabizi-nekolik-vystav/
https://www.fullmoonzine.cz/nova-venkovni-expozice-pamatniku-ticha-na-peronu-nadrazi-bubny
https://zpravy.proglas.cz/udalosti/ocekavane-udalosti-7-rijna-2020/