Novinky

Novinky

16. září 2021

Program k 80. výročí zahájení deportací českých a moravských Židů z protektorátu Čechy a Morava

Ghetto Terezin archiv Pamatnik terezin TZ80. výročí počátků židovských deportací z protektorátu Čechy a Morava začíná historicky nástupem Reinharda Heydricha k moci ve výroční den svatého Václava roku 1941. Za necelé tři týdny, 16. října, opouští Prahu první tisícihlavý židovský transport. Směřuje do Lodže, stejně jako další čtyři. Dne 24. listopadu v pět hodin ráno opouští Prahu tzv. Aufbaukommando, se kterým se spojuje výročí založení ghetta v Terezíně. K 80. výročí těchto událostí spojily paměťové instituce příběhů šoa své aktivity do společné nabídky pro veřejnost. Program organizují Židovské muzeum v Praze, Památník Terezín, Památník ticha, Terezínská iniciativa, Institut Terezínské iniciativy, Federace židovských obcí, Židovská obec Praha, Nadační fond obětem holocaustu, Věčná naděje, Opera Národního divadla a Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

22.–25. 9. – Svět knihy na nádraží Bubny – Památník ticha se opět stane alternativní scénou knižního veletrhu:

80vyrocistředa 22. 9., 17.00 – Ondřej Kundra: Vendulka – Flight to Freedom

Uvedení anglického překladu knihy Vendulka, cesta za svobodou...

pátek 24. 9., 20.00–23.00 – Noc poezie a hudby
Představení textů běloruských zakázaných básníků, adaptovaných do moderní hudby.

sobota 25. 9., 10.00–12.00 – David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: „Sancta Familia"...
Autorská prezentace knižní vzpomínky na rodinu architekta Welse. Na autorské čtení naváže literární procházka Zdeňka Lukeše okolím nádraží Bubny.

pondělí 4. 10., 17.00 – Lenka Horňáková-Civade: Symfonie o novém světě
Autorská prezentace knihy o Vladimíru Vochočovi.

13. 10., 10. 11., 8. 12., vždy v 18.00 – cyklus přednášek Židovského muzea v Praze
Radana Rutová a Jana Šplíchalová k událostem roku 1941 ve vzpomínkách pamětníků.

středa 6. 10., 17.30 – Invisible I. / Hannah na nádraží Bubny
Divadelní zpracování příběhu herečky a zpěvačky Hany Frejkové v režii Miřenky Čechové a produkci Tantehorse.

13. 10. – 28. 11 – Pavel Dias, Torzo – Vzpomínky pro budoucnost
Výstava z třicetiletého putování předního českého fotografa po místech paměti, instalována v Domě U Černé Matky Boží, s prologem na nádraží Bubny. Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze o mezigeneračním dialogu k probouzení vzpomínek přeživších šoa od poloviny 20. století po současnost.

sobota 16. 10., 16.00 – pietní akt Terezínské iniciativy
Položení květin na místě bývalého Radiotrhu, odkud židovské transporty vycházely.

sobota 16. 10.,17.00 – Bubnování pro Bubny 2021
Tradiční veřejný happening Památníku ticha k výročí prvního transportu vypraveného z nádraží Bubny uvede Bára Hrzánová.

sobota 16. 10., 18.30 – Different Trans Steve Reicha, klavírní improvizace v podání Denise Szalbota a vzpomínkové variace na Prahu Jiřího Stivína
Slavnostní koncert v odjezdové hale nádraží Bubny.

říjen–listopad – projekce k filmu Petera Bebjaka ZPRÁVA
Vzdělávací program Památníku ticha a Židovského muzea v Praze k premiéře nového hraného filmu o útěku Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera z Osvětimi.

neděle 24. 10., 19.30 – Hudba terezínských skladatelů ve Státní opeře
Koncert je součástí projektu Musica non grata a festivalu terezínských autorů Věčná naděje.

středa 27. 10., 15.00 – Jako by se to všechno stalo včera
Slavnostní koncert pro přeživší nacistického pronásledování ve Státní opeře spojený s křestem stejnojmenné knihy Radky Denemarkové.

čtvrtek 4. 11. – setkání bývalých vězňů ghetta v Památníku Terezín
Završené operou Brundibár v podání Dismanova souboru.

sobota 6. 11., 19.00 – Musica non grata – Symfonie č. 21, Kadiš, Mieczysław Wajnberg
Koncert v historické budově Národního divadla.

neděle 7. 11., 11.00 – Brundibár, Hans Krása
Tradiční terezínská inscenace v podání souboru Dětské opery Praha v cyklu festival Věčná naděje.

středa 10. 11., 19.30 – Život a hudba v Terezíně
Přednáška Zuzany Peterové a Vojtěcha Blodiga s hudebním doprovodem ve Winternitzově vile.

sobota 13. 11., 10.00 – přednáška o filmové reflexi příběhů 20. století na festivalu Nezlomní a obětovaní 2021
Rodinné filmové dopoledne Památníku ticha v kině Oko pro Muzeum XX. století.

úterý 16. 11., 16.30 –Transport Brno-Minsk, MUNI
Vernisáž výstavy Masarykovy univerzity v Brně k výročí prvního židovského transportu z Brna do Minsku, spojený minicyklem filmů v univerzitním kině Scala.

úterý 23. 11., 19.30 – koncert Věčné naděje
Bente Kahan, Ronen Nissan a NFM Leopoldinum Orchestra uvedou ve Španělské synagoze skladby terezínských skladatelů.

středa 24. 11., 16.00 – pochod živých se svíčkami
Symbolická pouť k výročí příchodu prvního transportu do Terezína v roce 1941 z Bohušovic nad Ohří do Terezína.

středa 27. 10., 18.00 – vzpomínkový večer Nadačního fondu obětem holocaustu a Českého osvětimského výboru
Diskuse s pamětníky a zhudebněné básně dětí z Terezína.

neděle 28. 11., 18.00 – Světlo pro vítězství
Zapálení prvního chanukového světla před nádražím Bubny zahájí osmidenní cyklus svátku světel.

Tisková zpráva ke stažení: pdfPDF

13. září 2021

22. – 25.9. 2021 Svět knihy na nádraží Bubny – Památník ticha se opět stane alternativní scénou knižního veletrhu

nádraží Bubny / středa 22. 9. / 17.00 hodin
Ondřej Kundra: Vendulka – Flight to Freedom,
Uvedení anglického překladu knihy Vendulka, cesta za svobodou.
Putovní výstava kolekce fotografií Jana Lukase je příběhem ikonického snímku. Slavný portrétista jej zachytil v předvečer nástupu do transportu v bytě jedné pražské židovské rodiny. Obraz holčičky Vendulky s deportačním číslem zaujal redaktora týdeníku Respekt Ondřeje Kundru. Desítky let po válce začal pátrat po jejím dalším osudu.
Expozice Památníku ticha je dialogem knihy a dobových fotografií. Již třetím rokem se těší zájmu návštěvníků na mnoha svých zastaveních. Již nějakou dobu putuje světem také její anglická podoba a nyní k ní vychází také překlad knihy, jejž na nádraží Bubny slavnostně uvedeme do veřejného povědomí.

nádraží Bubny/ pátek 24.9./ 20.00 – 23.00 hodin
Noc poezie a hudby
Večer hudby a poezie, na kterém se představí hvězdy běloruské poezie, to vše proložené soudobou běloruskou hudbou.
Hraje: Razbitaje serca pacana
Dmitrij Strocev, Kryscina Banduryna, Andrej Chadanovič, Sjarhej Prylucki, Tacjana Ňadbaj, Illja Sin

Diskuze
TLUMOČENÍ: čeština, běloruština
Pořadatelé: Ambasáda nezávislé běloruské kultury, Svět knihy

nádraží Bubny / sobota 25. 9. / 10.00–12.00 hodin
David Vaughan / Tomáš a Martin Welsovi: „Sancta Familia"
+ procházka Zdeňka Lukeše okolím nádraží Bubny
Autorská prezentace knižní vzpomínky na rodinu Welsovu spojená s živým čtením osobitého textu – domácí rodinné dramatizace všedního dne zasazené do atmosféry Prahy krátce před vypuknutím druhé světové války. Slavný architekt Rudolf Wels spojil svůj život s Prahou 7, kde vybudoval několik funkcionalistických domů. Zde také prožil nástup antisemitismu do Prahy za druhé republiky a odsud byl deportován s rodinou do Terezína. Všichni zahynuli při vyvraždění rodinného tábora v Osvětimi.
Na autorské čtení naváže literární procházka, kterou doplní Zdeněk Lukeš svým odborným výkladem ve stopách architekta Rudolfa Welse na další ze svých unikátních „Psích vycházek Holešovicemi".

nádraží Bubny / pondělí 4. 10. / 17.00 hodin
Lenka Horňáková-Civade: Symfonie o novém světě
Autorská prezentace knihy navazující na příběh Vladimíra Vochoče, bývalého československého konzula v Marseille, kterému se na počátku druhé světové války podařilo zachránit stovky lidských životů.

12. červenec 2021

Slavnostní koncert Památníku ticha - Veletržní palác

Iva Bittová hypnoticky zaplnila gigantickou prostoru Veletržního paláce svou hudbou a zpěvem a energií...
Toman Brod vzpomněl na své poslední dny v osvětimském lágrbaráku BIIb a na své „štěstí", když jej vybral doktor Mengele mezi tzv. Birkenau Boys, jen čtyři dny před tím, než vypukla masová likvidace terezínského rodinného tábora.

26. červen 2021

Slavnostní koncert Památníku ticha - 12.7. od 18.00 hod.

Milí přátelé Památníku ticha,

dovolujeme si Vám připomenout, že již nadcházející pondělí 12. července se od 18 hodin koná pietní setkání a koncert věnovaný vzpomínce na události spojené s tzv.Terezínským rodinným táborem v Osvětimi.

Ve Velké dvoraně Veletržního paláce vystoupí se svou hudební meditací Cesta Iva Bittová.

Akci bude moderovat Jan Bumba.

Sál pro návštěvníky otevřeme v 17.15. Vstup je zdarma.

Vážení přátelé, prosíme Vás o dodržování aktuálních opatření MZČR pro kulturní akce:

Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (lze prokázat potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením),
  •  doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  •  u jednodávkových vakcín musí uplynout nejméně 14 dní
  •  u dvoudávkových vakcín je od 9. 7. nutné opět doložit bezinfekčnost negativním testem

Návštěvníci jsou povinni po celou dobu konání kulturní akce v prostorách použít k ochraně dýchacích cest respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

Vstupem na kulturní akci návštěvník prohlašuje, že splňuje výše uvedené
podmínky pro vstup v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. července 2021.

slavnostni koncert pamatniku ticha

Odkazy v médiích:
https://life4you.cz/kultura/vzpominkou-na-likvidaci-tzv-terezinskeho-rodinneho-tabora-bude-koncert-ivy-bittove-ve-veletrznim-palaci/
https://www.praha7.cz/slavnostni-koncert-pamatniku-ticha/
https://literarky.cz/civilizace/1971-vzpominkou-na-likvidaci-tzv-terezinskeho-rodinneho-tabora-bude-koncert-ivy-bittove-ve-veletrznim-palaci
https://www.vecerni-praha.cz/vzpominkou-na-likvidaci-terezinskeho-rodinneho-tabora-bude-koncert-ivy-bittove-ve-veletrznim-palaci/

18. červen 2021

Křest dvou příběhů o Mauthausenu

Památník ticha měl tu čest uvést dvě nedávno vyšlé knihy o legendárním místě paměti.
Publikaci "MAUTHAUSEN, Konečná stanice" uvedl majitel nakladatelství Toužimský-Moravec, Michal Moravec, za účasti autora Vlastislava Janíka.
Z knihy „MAUTHAUSEN, Ďábel v líbezné krajině" citovala redaktorka nakladatelství Grada Markéta Šlaufová.
Obě publikace ilustroval archivními fotografiemi Jaroslav Čvančara, jenž přidal večeru atmosféru se svou kapelou Taxmeni a k oběma knihám přidal ještě jubilejní CD a knižní novinku o padesáti letech vystupování na hudebních scénách.
Všechny vydavatelské novinky byly pokřtěny prstí z kolejiště nádraží Bubny z válečného ešusu, jenž byl nalezen nedaleko Mauthausenu.
Událost byla součástí komunitního festivalu Prahy 7 MÁME OTEVŘENO.

16. červen 2021

Restart v Bubnech

Nádraží Bubny se probouzí ze série lockdownů re-revernisáží galerie „Vrstvy paměti", ke které jsme doinstalovali cyklus fotografií Nadii Rovderové z jejích cest do Terezína, nazvané „Fotofatal". Kolekce fotografií Karla Cudlína a Matěje Stránského je malou zprávou o průběžném zachycování okolní krajiny města Památníkem ticha.

Výstavy v podkroví nádražní budovy jsme prodloužili do letního koncertu tohoto roku 12.7.2021.

8. červen 2021

Červen v Památníku ticha

Přijďte po čase na místo paměti, kde se otevírají příběhy vzpomínkami na válku i na pohnuté časy, které následovaly. Svůj příběh jsme do chatrných stěn nádraží Bubny otiskli i my a naše snaha o jeho proměnu pro centrum historie. Teď právě dostává přestavba místa svou novou naději, protože byla založena nová státní organizace, která by snad už i na tyto investice měla dosáhnout.

dva pohledy na mathausen pozvankarestart pomijivosti pozvanka

2. květen 2021

Album G.T. - výzva Památníku Ticha

Desítky let po válce se podařilo změnit handicap v bádání po obrazech Terezína. Až dosud se pro ilustraci života v ghettu využívaly obrázky slavných výtvarníků nebo motivy z propagandistických snímků. Nyní se podařilo objevit zcela unikátní soubor fotografií v takzvaném Albu GT. Mají pozoruhodnou výtvarnou hodnotu a jsou velmi autentické. Přibližují prostředí i tváře.

Snímky vznikly pravděpodobně mezi srpnem 1942 a zářím 1944. Pocházejí z pozůstalosti Milana Weinera, jenž přežil Terezín i Osvětim, později byl známým novinářem a rozhlasovým publicistou.

Byl však bohužel jedním z těch, kteří o svých válečných cestách nemluvili. Památník ticha připravuje z cyklu unikátních fotografií výstavu. Na její přípravě se budou podílet historici z Památníku Terezín, Židovského muzea v Praze, archiváři a badatelé různých věkových kategorií.

BUDEME MOC RÁDI, KDYŽ SE DO JEJÍ PŘÍPRAVY ZAPOJÍTE I VY !

Tváře vyříznuté z fotografických kompozic nabízíme k identifikaci. Sdílejte s námi své vzpomínky, nahlédněte do svých rodinných alb. Třeba k těmto obličejům objevíte jména, příběhy, souvislosti…

Pište nám na: info@bubny.org, vera@bubny.org

Děkujeme, Památník ticha.

GT ros chodes

Ohlasy v médiích:

https://regiony.rozhlas.cz/jeruzalemska-synagoga-se-opet-otvira-jaci-jsou-zide-v-usa-a-co-skryvaji-nezname-8507529
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/odhaleni-prvnich-jmen-fotografie-terezinske-ghetto_2106061950_btk
https://www.televizeseznam.cz/video/zpravy-televize-seznam/fotoalbum-z-koncetracniho-tabora-v-terezine-64164597 https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/pamatnik-ticha-valka-fotografie-album-terezin-lide-patrani_2105120605_tzr

31. březen 2021

Výstava věnovaná Vendulce Vogelové a její rodině doputovala do Jeruzaléma

Vendulka fb

Ve spolupráci Památníku ticha s Českými centry se anglická verze výstavy Druhý život Vendulky V. představí divákům v Českém domě Jeruzalém od 1.4. do 30.4.

https://jerusalem.czechcentres.cz/program/druhy-zivot-vendulky-v

 

4. březen 2021

Vzpomínka na BIIb - pondělí 8. března 2021 od 17.45 hodin on-line

Tradiční velké datum Památníku ticha pro připomenutí smutného momentu válečné historie. Letos nově ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí v Praze.

BIIb-2021V noci z 8. na 9. března 1944 se odehrála největší jednorázová masová vražda v historii Československa. Celkem 3792 bývalých československých občanů je velkým symbolem naděje i dvojité zrady vykonavatelů nacistické koncepce konečného řešení židovské otázky. Většina obětí byla deportována do terezínského ghetta přes nádraží Bubny.

Letošní pietní akce vystaví symbolický světelný most mezi nádražím Bubny, Ministerstvem zahraničních věcí v Praze a místem činu masové vraždy... Vyvrcholí symbolickým zapálením svící na místě někdejšího „lágrbaráku" BIIb v Osvětimi–Birkenau, odkud byli vězni tzv. terezínského rodinného tábora vyhnáni na smrt.

Program
Hudební blok Památníku ticha z nádraží Bubny.

Wiegala (Ukolébavka) od Ilse Weberové v podání mezzosopranistky Edity Adlerové.

Kufr a já, parafráze v podání studentů Gymnázia Přírodní škola vznikla z Ježkova blues Svět naruby. Z původního textu V+W byla upravena pro jednu z revuí inscenovaných v terezínském ghettu.

On-line stream z prostranství před Černínským palácem uvede Robert Řehák, zvláštní zmocněnec ministerstva zahraničí pro holocaust.

Houslové sólo ze sonáty Viktora Ullmanna v podání Jana Mráčka.
Báseň Františka Basse Zahrada přednese David Rozov.

Vzpomínka vyvrcholí rozsvícením šesti svící, které symbolicky rozzáří slavnostní iluminací Černínský palác. Ve stejný okamžik se rozžehnou svíčky i na autentickém místě bývalého „lágrbaráku" BIIb v Birkenau. Jedna svíce bude zapálena za všechny oběti holocaustu a pět dalších za oběti vyhlazení tzv. terezínského rodinného tábora v Osvětimi.

10. prosinec 2020

Světlo naděje

10. prosince 2020 bylo před skulpturou lodi připomínající tragédii Patrie zapáleno SVĚTLO NADĚJE.
První chanukovou svíci na nádraží Bubny zapálil pražský rabín David Peter při modlitbě zemského rabína Karola Sidona.

Velvyslanec Izraele připomněl, že právě tento významný den oslavuje celá jeho země nejen vysoký svátek židovské tradice, ale také první vakcínu proti koronaviru, jež právě dnes dorazila do Svaté země a brzy jistě přijde i do České republiky.

„Dává nám naději, že jednou zde na tomto místě opět budeme hromadně bubnovat na paměť událostí, které je třeba připomínat."

chanuka 2020

25. listopad 2020

Dne 24. listopadu „připlula“ před nádraží Bubny loď, která se proměnila v mrak…

Plastika WOODEN CLOUD německého sochaře Martina Steinerta, vytvořená pro festival SCULPTURE LINE na Smetanově nábřeží, byla přemístěna díky podpoře Goethe Institutu na místo paměti.

Posílila tak naši galerii „Vrstvy paměti města" a vytvořila důstojné pozadí pro vzpomínku na tragédii lodi Patria.

 

25. listopad 2020

EDU_Patria 2020

Aktuální nabídka vzdělávacího programu k 80. výročí tragédie lodi Patria – více ZDE

22. listopad 2020

Vzpomínka na Patrii - 25.11.2020, 15:00 nádraží Bubny

Patria-25.11Vážení přátelé Památníku ticha,

osmdesáté výročí události, kdy se bývalí Čechoslováci objeví na podivných lodích bez přístavu, zápolí s mořskými bouřemi, překonávají mořskou nemoc, to má v sobě mnoho podobenství se současností. Na palubách se odehrávaly svatby, pohřby, někdo se narodil, někdo se zamiloval. K tomu hrála hudba nejrůznějších žánrů, protože mezi uprchlíky byl menší filharmonický orchestr, klezmeři, swingová uskupení, skvělí sólisté a herci. A to vše se plaví Středozemním mořem a všem jde v patách válka. Válka měla bezpočet epizod, které se dají připomínat stále dokola. Málokteré však mají tolik nadčasových motivů jako události spojené s Patrií a odysseovskou plavbou, která jim předcházela.

Více na: bubny.org/cz/kulturni-programy

Pavel Štingl

17. listopad 2020

Pozvánka: STOPAŘI VÁCLAVA HAVLA

Milí přátelé Památníku ticha,

uběhlo neuvěřitelných dvanáct měsíců od doby, kdy jsme na Letenskou pláň umístili výstavu KOMUNIKACE89. Výstavním pavilonem, jenž přiblížil mediální pozadí listopadového převratu, prošlo více jak 10 000 návštěvníků. VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY uvedlo sedm mediálních diskusí, které daly podnět k výzvě třem ministrům na posílení mediální výchovy v našich školách. Vše vyvrcholilo 25. listopadu 2019. Toto jubilejní datum jsme pojmenovali DEN PÁDU CENZURY.

... Letenskou pláň ozářily obrazy třicet let staré z maxiobrazovky, která sem virtuálně vrátila největší manifestace naší národní historie. Mezi nimi jsme uvedli také nejzajímavější AUTODIALOGY S VÁCLAVEM HAVLEM, natočené v jeho autentickém vozidle, se kterým přijel na letenské manifestace. K tomu všemu jsme zpracovali dokumentární ohlédnutí. Srdečně Vás zveme k jeho premiéře dne 17. listopadu 2020 v 17,40 hodin na ČT 2. (Hned po jeho uvedení budete mít šanci shlédnout snímek na i-vysílání České televize.)

Koho by před rokem napadlo, že letošní připomenutí významného data našich dějin bude celé virtuální a virtuálně se dokonce budou i rozsvěcet svíčky na Národní třídě. Dokumentární snímek STOPAŘI VÁCLAVA HAVLA přibližuje nejen vrchol listopadových událostí roku 1989, ale je také vzpomínkou na chvíle, kdy jsme ještě mohli svobodně vyrazit do ulic...

Těšíme se s Vámi na setkání u obrazovek a věříme, že jednou se zase dočkáme chvil, kdy se budeme společně promořovat paralelami minulosti se současností, a ne jen viry letošní pandemie.

Památník ticha Vám přeje hodně zdraví.

PAVEL ŠTINGL

21. říjen 2020

Jak bude vypadat příběh holocaustu po smrti pamětníků? Musí to být podobenství, říká ředitel Památníku ticha Pavel Štingl

I pražský Památník ticha, který připomíná oběti válečných deportací, musel kvůli koronaviru zavřít své výstavy. Nově nalezené unikátní fotografie transportu z Veletržní ulice jsou tak k vidění jen on-line. Ředitel Památníku Pavel Štigl ale mluvil s Ondřejem Cihlářem také o možnostech dokumentu, o školních projektech i o snaze dostat k fotbalovým stadionům témata spojená s prevencí rasismu.

Více na: https://vltava.rozhlas.cz/jak-bude-vypadat-pribeh-holocaustu-po-smrti-pametniku-musi-byt-podobenstvi-rika-8340525

16. říjen 2020

Česká televize k výročí prvního židovského transportu z Prahy uvedla slavnostní koncert

BENNEWITZ KVARTET PRO PAMÁTNÍK TICHA

Zde k nahlédnutí:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13572087828-bennewitzovo-kvarteto-pro-pamatnik-ticha/

12. říjen 2020

JAK LETOS PŘIPOMENEME VÝROČÍ PRVNÍHO PRAŽSKÉHO ŽIDOVSKÉHO TRANSPORTU VYPRAVENÉHO Z PROTEKTORÁTNÍ PRAHY…!?

BUBNY-2020 pozv.CT-ART Navzdory kulturnímu downloudu považujeme 16. říjen za významné datum i v době, kdy válečné vzpomínky nahrazuje pandemická krize současnosti. Mlčící většina byla a je i dnes spolupachatelem událostí, které se neměly stát. Bubnujeme tedy proti tichu pasivního přihlížení i letos...

Tradiční happening jsme zahájili společně s Gymnáziem Přírodní škola předtáčkou živého řetězu, štafety zvuku bubínků, která putovala ve stopách válečných transportů od někdejšího Radiotrhu až na nádraží Bubny.

Malý filmový záznam z putování rytmu dolní Veletržní ulicí se stane úvodem k letošnímu BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY. O samotné setkání s minulostí se letos postará (za nás za všechny) významný perkusista Jaroslav Kořán...

16. října po 17. hodině se na sociálních sítích - a věříme, že i na obrazovkách České televize, objeví bubínková štafeta, která vyvrcholí sólovým bubnováním pod sochou Aleše Veselého „Brána nenávratna".

V pátek 16. října ve 20:40 uvede ČT art slavnostní koncert „Bennewitzovo kvarteto pro Památník ticha".
Považujeme za symbolické, že televizní záznam koncertu bude natočen o dva dny dříve v prázdné odjezdové hale nádraží Bubny.

 

7. říjen 2020

Tomáš Kraus: Projekt na záchranu nádraží Bubny je stále u ledu. Zájem lidí je ale obrovský.

K rekonstrukci místa s pohnutou historií zatím bohužel nedošlo. Svědectví o dění v pražských Holešovicích v době nacistické okupace přináší alespoň nová výstava Památníku ticha. A zájem je obrovský.

Více na: https://dvojka.rozhlas.cz/tomas-kraus-projekt-na-zachranu-nadrazi-bubny-je-stale-u-ledu-zajem-lidi-je-ale-8333169

Host: tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Moderuje Vladimír Kroc

 

5. říjen 2020

Cyklus HLASY A OBRAZY BUBNŮ

Milí přátelé,
vzhledem k vývoji situace s covidovou pandemií jsme pro Vás připravili takovou alternativu našeho výstavního programu, která umožní dobré a již hotové projekty nerušit.
Sami se můžete rozhodnout, zda navštívíte cyklus letošních miniexpozic v bezpečném režimu na místě, nebo zda si jej prožijete prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

Cyklus HLASY A OBRAZY BUBNŮ byl otevřen v úterý 29. září. Účast na vernisáži i na koncertu byla potěšitelná. Již se rozeběhly semináře pro studenty, které budou pokračovat distanční formou. Všem nabízíme návštěvu expozic po předešlé domluvě a v časech uvedených na infromaci v příloze. Veškerý provoz poběží v regulovaných skupinkách. Pro všechny, kdo zásadně omezili svůj pohyb ve veřejném prostoru, uvedeme v příštích dnech na naší webové stránce expzice ve virtuální podobě.

Výstava ve veřejném prostoru „Vrstvy paměti města – POMÍJIVOST", bude zahájena podle plánu dne 6. října.
Vzhledem k restrikcím však rušíme účast veřejnosti na vernisáži !!!

Koncert sochaře Martina Janíčka a Filipa Jakše uvedeme prostřednictvím streamu, jenž pustíme do prostoru v plánovaný den po 17. hodině.
V následujících dnech také uvedeme stejnými kanály představení výstavy o pomíjivých sochách zprostředkovanou kamerou Miroslava Janka.

BUBNY-2020 oteviraci dobaV sobotu 10. října platí pozvánka na holešovickou procházku se Zdeňkem Lukešem a mnoha slavnými německými a židovskými architekty v jeho výkladu. Doporučujeme však předem zaregistrovat účast na rezervace@bubny.org.
Začátek bude v 10 hodin na peronu nádraží Bubny. Před odchodem si můžete prohlédnout pomíjivé sochy i expozici o jejich dialogu s brownfieldem podél.

Sledujte naše motivační videa k seznámení s výstavami. Věříme, že poslouží k udržení stálého dialogu s přáteli Památníku ticha a k motivaci žáků a studentů druhých a třetích stupňů k další spolupráci s místem paměti na nádraží Bubny. V mantinelech současného školního režimu nabízíme vzdělávací moduly i pro malé školní skupiny. Jejich výstupy budou pro studenty látkou pro samostatné seminární práce a pro Památník ticha obohacením dalších výstavních aktivit.

Těšíme se na Vás, těšíme se i na Vaši virtuální účast a věříme, že se zanedlouho se opět potkáme a ruce si podáme i bez desinfekce.

Za tým Památníku ticha, Pavel Štingl

Pavel Štingl

23. září 2020

Obrazy a hlasy Bubnů - 29. září 2020 v 17.00 hodin

verni pozvanka-A5Srdečně Vás zveme na vernisáž podzimního cyklu výstav

Karel Cudlín:
Babí Jar

Richard Homola:
Latentní obrazy Terezína

Jan Lukas, Ondřej Kundra:
Druhý život Vendulky V.

Polský institut Praha:
Pasy pro život, Spolu v bublinách

Archivní fotografie ze sbírky Jaroslava Čvančary a rodiny Milana Weinera.

Zatím dříve nenavštěvované podkrovní prostory nádraží Bubny, kde jsou výstavy instalovány, budou přístupné po malých skupinkách.

Součástí zahájení bude koncert skupiny Choroš.

Pro veřejnost a školy budou výstavy otevřeny od 1. do 31.10.2020 po domluvě na: rezervace@bubny.org

18. září 2020

V neděli 20. září přivítáme dálkový pochod Terezín–Bubny

Pro účastníky putování proti proudu deportací bude připravena krátká přednáška o místě paměti a jeho aktuálních aktivitách.

Snímky z loňského ročníku putování Praha–Bohušovice nad Ohří–Terezín jsou zde:

18. září 2020

Podzimní program na nádraží BUBNY

Milí přátelé Památníku ticha,

tento podzim je příliš mnoho věcí v pohybu a zároveň se příliš mnoho kulturních plánů zastavuje. Kulturní podzim na nádraží Bubny je proto založen na výstavních projektech, které mohou navštěvovat malé skupinky. Pokud se stane, že nebude navštěvován vůbec, během příštího roku se promění v cyklus putovních výstav o našich intervencích do veřejného prostoru, největšího brownfieldu Prahy, o unikátních objevech archiválií, které se k nám dostávají, abychom je chránili a pracovali s nimi pro současnost. Současnost jsou pro nás hlavně studenti, kterým nabízíme výstavní projektové vzdělávání spojené se semináři o tvůrčích podobenstvích reagujících na autentická svědectví, jež si mohou sami vyvíjet.
Jakkoli se symbolem našeho podzimního programu stal pojem POMÍJIVOST stále věříme, že veřejná komunikace Památníku ticha bude pokračovat navzdory všem epidemiím naší doby.

20. září přivítáme dálkový pochod Terezín–Bubny...
Pro účastníky putování proti proudu deportací bude připravena krátká přednáška o místě paměti a jeho aktuálních aktivitách.

29. září v 17.00 hodin otevřeme několik výstav...
Nové obrazy Památníku ticha

...cyklus objevených fotografií navazuje na několik velmi pozoruhodných objevů, které v poslední době rozšiřují sbírky Památníku ticha. Unikátní snímky, podle odborníků dosud neviděné pohledy do prostředí ghetta, pootevíráme veřejnosti a v plném rozsahu nabízíme studentům k dalšímu bádání po jejich obsahu a ke spolupráci na přípravě budoucí velké výstavy o příbězích fotografií.

image001image002

Nově objevené snímky židovského transportu z Veletržní ulice se stanou další osou veřejné diskuse a studentských seminářů „O svědectví k podobenství", jež pořádáme na nádraží Bubny. (Jejich termíny je třeba předem sjednat na: rezervace@bubny.org.)

VÝSTAVY V CYKLU OBRAZY A HLASY BUBNŮ
image003Stigmatizovaná místa Evropy II
...cyklus Karla Cudlína „Babi Jar"

...bývala to rokle za městem. Dnes se město rozšířilo a obyvatelé nového sídliště sem chodí na procházky s dětmi, na jogging, zkrátka do parku za odpočinkem.

Richard Homola – „Latentní obrazy z Terezína"

Neprofesionální fotograf, který po několik let vyhledával v původních domech ghetta drobné detaily spjaté s válečným obdobím podivného města, uvádí nové přírůstky své kolekce...

image004image005

Druhý život Vendulky V.

image006Výstava Památníku ticha s řadou zastavení pořádaná od loňského roku. Cyklus unikátních fotografií Jana Lukase spolu s texty z knihy Ondřeje Kundry o dívce z ikonického snímku, za kterou putoval do Ameriky a Kanady. Podařilo se jí přežít válku, ale o svém osudu se nikdy nesvěřila ani svému muži, ani dětem. Nebýt redaktora Respektu, který se vydal po stopách několika snímků, asi by si své tajemství vzala do hrobu.

Pasy pro život

image008...malá expozice, které poskytujeme prostor v nádraží Bubny, je přivezena Polským institutem v Praze.

Přibližuje příběh skupiny Aleksandera Ładośe, velvyslance ve Švýcarsku, která na počátku války vyráběla falešné pasy pro Židy z celé Evropy, včetně Československa.

Polský institut rovněž nabídne výstavní provedení dvou komiksových příběhů, na kterých spolupracoval se Západočeskou univerzitou v Plzni.

29. září v 17.00 hodin, peron nádraží Bubny
Vernisáž výstav instalovaných do zatím neznámých prostor nádraží Bubny vyvrcholí koncertem skupiny Choroš.

6. října v 18.00 hodin, vernisáž výtvarné události sezony 2020
„Vrstvy paměti města – Pomíjivost"

Sochořadí instalované v roce 2017 podél kolejiště je cyklus objektů předních českých sochařů, které volně reflektují bubenský válečný příběh, zároveň si pohrávají s entropiemi brownfieldu. Sochy se postupně mění do podoby „smetiště dějin", kterému se podobá celé široké okolí.

Letošní „revernisáž" nabídne fotografické cykly, které v posledních třech letech zaznamenávaly rozpad výtvarných objektů kamerou Karla Cudlína. Úvodní slovo bude patřit Zdeňku Lukešovi a kurátorce cyklu Ivaně Brádkové. Hudebním bonusem bude koncert sochaře Martina Janíčka, jenž oživí své objekty hudebními motivy POMÍJIVOSTI.

10. října v 10.00 hodin zveme společně s architektem Zdeňkem Lukešem k procházkové přednášce o příbězích židovských a německých architektů, vedené prostředím Bubnů a Holešovic.
Začátek bude na nádraží Bubny.

Koncem září by se mělo na nádraží Bubny uskutečnit živé čtení z českého překladu knihy „The Auschwitz Volunteer: Beyond Bravery". Přibližuje osud Witolda Pileckého, důstojníka předválečné armády, aktivního člena odboje, který se nechal zavřít do Osvětimi-Birkenau, aby vynesl ven svědectví o poměrech v lágru. Po útěku z Birkenau se opět aktivně zapojil do odboje. Po válce byl popraven komunisty. Vzhledem ke složité pandemické situaci na hranicích zatím nedokážeme lépe upřesnit termín akce.

image01416. října v 17.00 hodin
BUBNOVÁNÍ PRO BUBNY

Tradiční happening je letos poněkud ohrožen restrikcemi. Hledáme cestu, jak jej v letošním roce uspořádat s limitovanou skupinou studentů pražských středních škol a přenášet programovým streamem České televize.

10. prosince rozsvítíme na nádraží Bubny první chanukové světlo...

Záštity

loga 2020

15. červenec 2020

V Praze si připomněli vyhlazení terezínského rodinného tábora

Praha - U Veletržního paláce v Praze si dnes desítky lidí včetně pamětníků připomněly vyhlazení takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvětimi v roce 1944. O předehru se na místě zvaném Radiotrh postaral houslista Pavel Švestka. Právě na tomto místě, kde se dnes nachází pamětní deska, bylo za války registrační místo pražských občanů židovského původu předvolaných do transportů. Součástí akce nazvané Vzpomínka na BIIb byla výstava fotografií Jana Lukase s texty Ondřeje Kundry Druhý život Vendulky V. a koncert Bennewitzova kvarteta v zaplněné Velké dvoraně Veletržního paláce.

Pietní akce se tradičně koná v době kolem výročí likvidace tábora, které připadá na 9. března, letos ale byla připomínka kvůli koronaviru zrušena. Koncert zahájilo Bennewitzovo kvarteto Meditací na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka. Další repertoár vzpomínkového koncertu vznikl ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů. Program byl sestaven ze skladeb Hanse Krásy, Viktora Ullmanna a Erwina Schulhoffa. Jejich hudba byla součástí posledních vzpomínek těch, kteří z míst, kde se dnešní koncert konal, byli deportováni.

Vzpomínkový koncert odkazující na vyhlazení terezínského rodinného tábora je jednou z pravidelných akcí Památníku ticha. Zúčastnili se ho také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministr Zaorálek připomněl, že vláda v současné době rozhoduje o zřízení nové státní příspěvkové organizace, která převezme vývoj projektu nazvaný Památník ticha na nádraží Bubny, jež sloužilo přesídlovací komisi SS pro deportace židů z Prahy. "Včera (v pondělí) jsem měl jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Budeme mít ještě jednu schůzku a do 14 dnů bychom mohli návrh předložit na vládu," uvedl. Železniční stanice by se po přestavbě měla stát centrem pro odkaz válečných událostí.

Symbolem letošní akce se stala Sněhurka Walta Disneyho. Slavná animovaná postava se objevila v Praze těsně před druhou světovou válkou. Děti odjíždějící v transportech do Terezína si tuto vzpomínku nesly s sebou jako jeden z posledních dotyků svobodného světa a společného rodinného prožitku. V terezínském rodinném táboře byla improvizovaná škola, podle vzpomínek historika Tomana Broda, který z tábora vyvázl, na její stěnu namalovala jedna z učitelek Sněhurku. Organizátoři z Památníku ticha nechali výtvarnici Šárku Zikovou vytvořit její volnou rekonstrukci.

Do takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince bylo v září 1943 převezeno 5000 českých Židů z Terezína. V prosinci 1943 a v květnu 1944 pak v několika velkých transportech přijelo z Terezína dalších 12.500 vězňů. Tábor měl označení BIIb, zkratka pro stavební úsek sekce b, proto se akce, která připomíná jeho likvidaci, jmenuje Vzpomínka na BIIb. V noci na 9. března 1944 povraždili nacisté v plynových komorách 3792 obyvatel tábora. Jednalo se o největší hromadnou vraždu československých občanů v novodobých dějinách.

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-praze-si-pripomneli-vyhlazeni-terezinskeho-rodinneho-tabora/1912396

12. červenec 2020

Symbolem úterní vzpomínky na likvidaci tzv. Terezínského rodinného tábora bude Sněhurka Walta Disneyho

Slavná animovaná Sněhurka od Walta Disneyho se objevila v Praze těsně před druhou světovou válkou. Děti odjíždějící v transportech do Terezína si tuto vzpomínku nesly s sebou jako jeden z posledních dotyků svobodného světa a společného rodinného prožitku. Na místě zvaném Radiotrh před bývalým Parkhotolem na Praze 7 ztratili rodiče šanci ovlivnit další osud svých dětí. Tam také v úterý 14. července v 17.30 hodin začne předehra k pietní akci Vzpomínka na BIIb. Vyvrcholí slavnostním koncertem Bennewitzova kvarteta ve Velké dvoraně Veletržního paláce od 18.30 hodin.

biib-obrazek

Účast přislíbili ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček a ministr kultury Lubomír Zaorálek. Vstup na pietní akci i koncert je zdarma. Předehra vzpomínkového koncertu se uskuteční přímo na místě někdejšího Radiotrhu, kde za války bývalo registrační místo pražských občanů židovského původu předvolaných do transportů.

V tzv. Terezínském rodinném táboře v Osvětimi přišlo v roce 1944 ve dvou fázích o život téměř 7500 vězňů. Repertoár vzpomínkového koncertu Bennewitzova kvarteta věnovaného největší jednorázové genocidě československých občanů v naší historii vznikl ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů. Program je sestaven ze skladeb domácích autorů, kteří spoluvytvářeli kulturní hodnoty první republiky. Jejich hudba byla součástí posledních vzpomínek těch, kteří z míst, kde se koncert koná, byli deportováni. V rámci předehry u pamětní desky před bývalým Parkhotelem zazní symbolické melodie Prahy 30. let minulého století.
Vzdělávání ve stylu domácí školy putovalo s tzv. Terezínským rodinným táborem také do Osvětimi. Vzpomínka Tomana Broda, historika, který zázrakem vyváznul z BIIb, hovoří o tom, že na stěnu baráku improvizované školy namalovala jedna z učitelek Sněhurku. A tento obraz podle dostupných informací zůstal v Birkenau i ve chvíli, kdy byli všichni odvedeni na smrt. Dnes už nikdo neví, jak přesně tento obraz rezonující předválečnou rodinnou kulturou vypadal, proto organizátoři z Památníku ticha nechali výtvarnici Šárku Zikovou vytvořit jeho volnou rekonstrukci, které bude věnována část koncertu ve Veletržním paláci. Symbolický motiv filmové Sněhurky umocní kresby dětí z Terezína, které poskytlo Židovské muzeum v Praze.

Vzpomínkový koncert odkazující na vyhlazení tzv. Terezínského rodinného tábora je již tradiční akcí Památníku ticha k velkým datům. Ta jsou součástí paměti nádraží Bubny, které sloužilo přesídlovací komisi SS pro deportace židů z Prahy. „Koncert se koná v době, kdy vláda České republiky rozhoduje o zřízení nové státní příspěvkové organizace, která převezme vývoj projektu nazvaný Památník ticha. Dá se předpokládat, že přestavba železniční stanice na aktivní centrum pro odkaz válečných událostí se začne realizovat již koncem tohoto roku," říká Pavel Štingl z Památníku ticha.

Likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi měla v první etapě téměř 4000 obětí. Ve druhé vlně 10. až 12. července 1944 zahynulo 3500 zbylých vězňů a tábor BIIb byl zlikvidován. Šlo o konec falešné naděje, kterou dostaly židovské rodiny, jež sem byly deportované postupně od září 1943.

Při vstupu do Velké dvorany Veletržního paláce bude v druhé červencové úterý možné zhlédnout výstavu Památníku ticha zpracovanou z fotografií Jana Lukase s texty Ondřeje Kundry „Druhý život Vendulky V." Vzpomínku na BIIb organizuje Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů, Židovskou obcí Praha, Nadačním fondem obětem holocaustu, Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem v Praze. Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzali ministr kultury Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, radní pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Vážení přátelé,

stále platí vládní nařízení o nošení roušek při kulturních akcích v interiéru při účasti nad 100 osob. Necháváme na vašem zvážení použítí roušek i v případě menšího počtu návštěvníků zítřejší akce Vzpomínka na BIIb. U vchodu do Velké dvorany Veletržního paláce vám proto budou k dispozici jednorázové roušky a desinfekce. Děkujeme vám za ohleduplnost.

Organizační tým Památníku ticha

Stanice-Bubny2019 koncert-B-II-b-2020-2

29. červen 2020

Vzpomínka na likvidaci tzv. Terezínského rodinného tábora se nově uskuteční v červenci na místě bývalého Radiotrhu a ve Veletržním paláci

Pietní akce nazvaná Vzpomínka na BIIb věnovaná smutnému datu naší historie – největší jednorázové masové vraždě v historii Československa v roce 1944 se měla konat v březnu. Nově se uskuteční v úterý 14. července v 17.30 hodin. Začne komorní hudební předehrou u pamětní desky před bývalým Parkhotelem na Praze 7. V 18.30 hodin vyvrcholí slavnostním koncertem Bennewitzova kvarteta ve Velké dvoraně Veletržního paláce. V tzv. Terezínském rodinném táboře v Osvětimi přišlo v roce 1944 ve dvou fázích o život téměř 7500 vězňů. Vstup na pietní akci i koncert je zdarma.

Areal byvaleho Radiotrhu na Praze 7 TZVzpomínka na BIIb bude letos začínat přímo na místě paměti, kde martyrium pražských židů začalo. Nástupní místo pro deportované občany Prahy židovského původu bylo ve veletržním areálu Radiotrh v sousedství Veletržního paláce, kde později vyrostl Parkhotel. V prostředí, kde byly za první republiky nabízeny zázraky elektronického průmyslu, si přesídlovací centrála RUSHA SS pronajala jednu z hal pro registraci. Odtud byly osoby povolané do transportů vypravovány ve čtyřstupech na nádraží Bubny.

Likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi měla v první etapě téměř 4000 obětí. Byla to největší jednorázová genocida československých občanů v naší historii. Ve druhé vlně 10. až 12. července 1944 zahynulo 3500 zbylých vězňů a tábor BIIb byl zlikvidován. Šlo o konec falešné naděje, kterou dostaly židovské rodiny, jež sem byly deportované postupně od září 1943.

Podle vzpomínek spisovatele a překladatele židovského původu Pavla Stránského z knihy Poslové obětí tuto sekci koncentračního tábora nacisté založili jako zástěrku za účelem manipulace s veřejným míněním. Měl pravděpodobně posloužit jako alibi, když se objevily zprávy o organizovaných masových vraždách v Osvětimi. V září roku 1943 dopravili nacisté do tohoto tábora dva transporty z Terezína, v prosinci téhož roku dva další a poté tři v květnu roku 1944. Každý transport měl zůstat v táboře šest měsíců a pak zemřít v plynových komorách.

Pohled na areal byvaleho Radiotrhu na Praze 7 a jeho okoli TZPři vstupu do Velké dvorany Veletržního paláce bude možné zhlédnout výstavu Památníku ticha zpracovanou z fotografií Jana Lukase s texty Ondřeje Kundry „Druhý život Vendulky V." Vzpomínku na BIIb organizuje Památník ticha ve spolupráci s Institutem terezínských skladatelů, Židovskou obcí Praha, Nadačním fondem obětem holocaustu, Terezínskou iniciativou a Židovským muzeem v Praze. Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzali ministr kultury Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, radní pro kulturu hl. m. Prahy Hana Třeštíková a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Kontakt pro média: Martina Chvojka Reková, martina.rekova@4press.cz +420 731 573 993, Klára Bobková, klara.bobkova@4press.cz, +420 731 514 462
Památník ticha – Nádraží Bubny: Bubenská 177/ 8b, 170 00, Praha 7, www.bubny.org

 

16. červen 2020

Vzpomínka na BIIb 14. července 2020

Vážení přátelé a podporovatelé Památníku ticha,

prožíváme zvláštní kulturní sezónu, přerušenou světovou pandemií.
Naše kulturní plány, spojené s nádražím Bubny, zastavila právě ve chvíli, kdy se měl uskutečnit koncert na vzpomínku likvidace terezínského rodinného tábora.

Hovoří se o tom, že svět už nebude stejný, jako před pandemií. Něco nám toto jaro vzalo, něco dalo. Přišlo zpomalení. Budoucnost ukáže, jak zhodnotíme „stav a výhody globalizace".

Naším příběhem je však připomínání minulosti. Příběhů spojených s jedním místem paměti uprostřed Prahy. Proto bychom rádi navázali na březnový záměr a připomněli tragické události definitivní likvidace rodinného tábora, která měla svou druhou vlnu v červenci roku 1944.

Věříme, že přijdete a podpoříte svou účastí tuto vzpomínku. Podařilo se nám zajistit velmi dobré komorní těleso a připravit důstojný hudební program.

Také pevně doufáme, že letní koncert bude tím okamžikem, kdy budeme moci sdělit veřejnosti, že se podařilo založit novou státní organizaci, která převezme vývoj a celé financování proměny nádraží Bubny v centrum paměti a vzdělávání. O tom má rozhodnout jedna z příštích schůzí vlády. Ale nepředbíhejme.

Těšíme se na Vás.

Za autorský tým Památníku ticha,
Pavel Štingl

pozvanka biib 072020

24. únor 2020

Za loňským rokem

Doznívání veřejných diskusí výstavy KOMUNIKACE 89 pro nás stále není pouze minulostí. Podstránka výstavy je stále živá. Každý si zde může nalézt sestřih vybraných a inspirativních autodialogů, ve kterých návštěvníci letenských manifestací po třiceti letech vedli své dialogy s prezidentem v jeho autě, které sem tehdy ještě disidenta Václava Havla přivezlo - s ním za volantem.

Každá sezonní výstava, kterou Památník ticha v období vývoje realizuje, reflektuje jedno z velkých témat, které se jednou bude komunikovat na místě paměti, v přestavěném nádraží Bubny. Tak i KOMUNIKACE 89 řešila propagandu, mediální manipulace, ideologické kampaně, a to vše v nadčasovém úhlu pohledu...

Přesahem výstavy byl tedy vzdělávací program, jenž bychom v jeho koncepci jednou rádi v jeho metodice přeinstalovali do budoucí stále expozice a také VÝZVA TŘEM MINISTRŮM K POSÍLENÍ KULTIVACE MEDIÁNÍHO PROSTORU A MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Její celý text je k vidění zde: pdfvyzva_ministrum.pdf

Ministr kultury a ministr zahraničních věcí již reagovali na naši výzvu dopisem.
Ale budeme se znovu ptát všech oslovených, jaká provedli opatření ve svých resortech k nápravě neprávě uspokojivého stavu naší mediální scény. Jsme připraveni do diskusí o stavu naší veřejné komunikace zapojit také Senát PČR.

18. prosinec 2019

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ KOMUNIKACÍ 89

Milí přátelé,

ať už jste měli šanci navštívit naši podzimní výstavu, či ne ... Komunikační projekt, který jsme zasvětili chvílím, kdy se rodila nová šance pro veřejný dialog, pro svobodu slova, pro otevírání velkých příběhů dvacátého století, měl svůj vrcholný dialog, který si mohl ve výroční den 17. listopadu vést každý návštěvník přímo s Václavem Havlem. S prezidentem, v jeho autentickém autě, kterým přijel na velkou letenskou manifestaci.

Dnes si připomínáme odchod moudrého muže, který svými radikálními kroky pro nás svobodu slova právě na Letné vybojoval. Naším podnětem k laskavému vzpomenutí je výběr vzkazů veřejnosti, které jsme natočili v jeho „Stříbrném blesku" se stopaři, kteří zareagovali na naši nabídku k AUTODIALOGU.

Výběr ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=1LWlVoPZGn8&feature=emb_title

Pavel Štingl

16. prosinec 2019

Pozvánka: Světlo pro paměť

Chanuka_2019__pozvanka.pngMilí přátelé Památníku ticha,

jako každý rok se závěr letopočtu blíží dostihu bez závodní dráhy. Největším dárkem, který můžete dát sami sobě, je chvilka zastavení, setkání s přáteli, zamyšlení nad významem tradic, které ještě nejsou okupovány nakupováním.
Jednu takovou chvilku se Vám dovolíme nabídnout na nádraží Bubny v neděli, 22. prosince, kdy se potkává advent s prvním chanukovým světlem.

Těšíme se na Vás,

za Památník ticha, Pavel Štingl

Mobil: 0042 602 321 750
Osadní 26, Praha 7, 170 00

26. listopad 2019

Výstava Komunikace89 končí 30.11.

Využijte poslední možnost prohlédnout si výstavu Komunikace89 do zítřejších 18 hodin.

https://komunikace89.bubny.org

18. listopad 2019

INVESTIGACE ... NELÍTOSTNÁ PRAVDA, MILOSRDNÁ LEŽ

Vysílání stanice Bubny – 6. veřejná diskuse

INVESTIGACE ... NELÍTOSTNÁ PRAVDA, MILOSRDNÁ LEŽ

18.11.2019 10:00 -11:00 hodin

Moderátorka diskuse: Tereza Engelová

Hosté:
Jana Klímová, zástupkyně šéfredaktora a vedoucí domácího oddělení HN, bývalá redaktorka Čro
David Havlík, vedoucí investgace ve společnosti Surveilligence, s.r.o, bývalý reportér pořadu Reportéři ČT
Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky, HlídacíPes.org

Jsou investigativní novináři s postupující oligarchizací médií druhem na vymření? Jak se investigativní žurnalistika proměnila za posledních 30 let a jaké jsou její největší výzvy v současnosti? Investigativní server HlídacíPes.org jako patron debaty o tom, proč většina médií investigativní novinařinu raději opustila a jaký vliv to má na politiky i novinářskou profesi jako takovou.

Link na stream ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000389-komunikace-89/219254002240004-investigace-nelitostna-pravda-milosrdna-lez/

Sestřih minulých besed: https://komunikace89.bubny.org/category/doprovodne-programy/stanice-bubny-besedy/

10. listopad 2019

Pozvánka na veřejnou diskusi 11.11.

Cyklus pondělních diskusí o médiích ve Vysílání Stanice Bubny na frekvenci KOMUNIKACE89 se přehoupnul přes polovinu. Ta příští se jmenuje: CENZURA OSOBNÍCH PŘÍBĚHŮ TEHDY A NYNÍ.

11.11.2019: Cenzura osobních příběhů tehdy a nyní
10:00 - 11:00
Moderuje Vladimír Kroc
Hosté: Lída Rakušanová, Ivan Gabal a Jan Urban
Patron diskuse: Knihovna Václava Havla

Přímý přenos: iVysílání ČT: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000389-komunikace-89/219254002240003-cenzura-osobnich-pribehu-tehdy-a-nyni/

Pozvánka: https://www.youtube.com/watch?v=Ron1xRttkl4

Záznamy předchozích diskusí jsou dostupné na odkazu: https://komunikace89.bubny.org/category/doprovodne-programy/stanice-bubny-besedy

4. listopad 2019

HORIZONTY MÉDIÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY

Veřejné diskuse ve VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY k výstavě KOMUNIKACE 89 vstupují do druhého poločasu.
V pondělí 4. listopadu budou v naší nádražní hale se studenty diskutovat o tom, co jsou média veřejné služby Karel Hvížďala, Jaromír Volek a Josef Šlerka.

Patronem debaty je Česká televize, která ji bude vysílat v přímém přenosu na iVysílání ČT od 10:00 do 11:00 hodin:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000389-komunikace-89/219254002240002-horizonty-medii-verejne-sluzby/

Besedu povede Tereza Kručinská

Krátký sestřih z minulé diskuse: https://www.youtube.com/watch?v=-5HJ8ZYKG0U

Záznamy předchozích diskusí jsou dostupné na odkazu: https://komunikace89.bubny.org/category/doprovodne-programy/stanice-bubny-besedy

18. říjen 2019

Překrucování historie a manipulace s vlastní identitou

V pondělí 21. října od 10 hodin proběhne další z cyklu veřejných debat pod patronací ČRo Plus s názvem "Překrucování historie a manipulace s vlastní identitou" v Památníku ticha Nádraží Bubny.
Hosté: Petr Fischer, Vít Klusák a Petr Koura. Moderovat bude Jan Bumba.

Na našich stránkách se můžete podívat na krátké sestřihy či záznam předešlých diskusí. Více na: 
https://komunikace89.bubny.org/category/doprovodne-programy/stanice-bubny-besedy/

4. říjen 2019

Šokem z nabyté svobody startuje doprovodný program výstavy Komunikace 89

Jak jsme v posledních třiceti letech naložili s nabytou svobodou slova? Umíme čelit mediální manipulaci ve světě sociálních sítí? Rozpoznáme fake news? Tyto a jiné klíčové otázky zazní v sedmi hodinových diskusích v rámci doprovodného programu výstavy Komunikace 89 aneb statní převrat bez internetu. První debata odstartuje ještě před zahájením samotné výstavy Komunikace 89 pod záštitou České tiskové kanceláře (ČTK) s názvem Šok z nabyté svobody a uskuteční se v pondělí 7. října od 10 hodin. Přímý přenos bude dostupný na www.ceskenoviny.cz.
ČTK je spolu s Českou televizí hlavním partnerem projektu.

sokem z nabyte svobody

Hosty debat budou významné osobnosti mediálního světa jak z doby před třiceti lety, tak ze současnosti, přizváni budou vždy i zástupci z řad studentů. V budově pražského nádraží Bubny na Praze 7, v prostorách chystaného Památníku ticha, se tak poprvé k diskusi sejdou studenti gymnázia Přírodní škola s šéfeditorem ČTK Janem Vavrušákem, novinářkou a bývalou redaktorkou ČTK Světlanou Witowskou a dřívějším šéfredaktorem ČTK Petrem Holubcem. Debata bude přístupná i veřejnosti a to zdarma, zároveň bude vysílaná živě. Diskusi ČTK s názvem Šok z nabyté svobody povedou Michal Prokop a Jarmila Balážová. „Pádem socialismu jsme získali svobodu slova, ale ne každý věděl, jak s ní pracovat," říká organizátor projektu Komunikace 89 Pavel Štingl. Debata se dotkne formování novinářské generace nové epochy, vzniku nových redakcí a celkové přeměně socialistických médií. „Po sametové revoluci v četce nastala erupce změn - personálních, editačních, organizačních. Agentura se do podoby nezávislého a věrohodného zdroje informací měnila několik let," říká Petr Holubec, který byl šéfredaktorem ČTK 25 let, tedy čtvrtinu stoleté existence národní zpravodajské agentury.

Druhá debata, tentokrát pod patronátem Post Bellum, se uskuteční 14. října a ponese název Tekutá modernita „velkých příběhů". Překrucováním historie a manipulací s vlastní identitou naváže ČRo Plus 21. října, 4. listopadu pak Česká televize s Horizonty médií veřejné služby. Následovat bude 11. listopadu diskuse na téma Cenzura osobních příběhů tehdy a nyní s Knihovnou Václava Havla, další téma Nelítostná pravda, milosrdná lež otevře server HlídacíPes.org 18. listopadu a vše završí 25. listopadu jako vzpomínku na první přímý televizní přenos z manifestace na Letenské pláni před třiceti lety Deník N s tématem Cenzura a autocenzura. Mezi osobnostmi, které se veřejných diskusí zúčastní jako hosté nebo moderátoři, jsou Jacques Rupnik, Petr Blažek, Vít Klusák, Jan Bumba, Josef Šlerka, Karel Hvížďala, Lída Rakušanová, Magda Vašáryová, Petr Pithart, Michael Žantovský, Ondřej Neumann, Tereza Engelová, Petra Procházková nebo Renata Kalenská a řada dalších. Celý cyklus diskusí z nádraží Bubny v Praze, bývalé železniční stanice, ponese název Vysílání stanice Bubny. Všechny diskuse se budou odehrávat od 10 do 11 hodin.

Samotná výstava Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu bude otevřena veřejnosti od 11. října do 30. listopadu denně od 14 do 18 hodin ve výstavním pavilonu na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty. Dopolední program je vyhrazen pro školy a workshopy. Expozice veřejnosti prožitkovou formou přiblíží komunikační a mediální pozadí zlomových okamžiků politického převratu roku 1989, a to nejen samotného 17. listopadu. Mladším ročníkům poodhalí, jak se „dělala revoluce" bez internetu a sociálních sítí. Součástí výstavy bude cyklus archivních fotografií nazvaný Křehkost paměti Jaroslava Krejčího zachycujících dění listopadových dní roku 1989 skrze tehdejší osobnosti politického a protikomunistického dění, jako jsou například Václav Havel, Alexander Dubček či Karel Kryl, ale také herců a studentů, kteří putovali republikou jako informátoři o událostech, které státní média cenzurovala.

Komunikace 89 vzniká ve spolupráci a s podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátora Prahy Zdeňka Hřiba a starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Partnerem projektu je Festival svobody.

23. září 2019

Dne 20. září ráno se vydala skupina turistů časem na pochod BUBNY – TEREZÍN.

Jejich dvoudenní putování bylo zahájeno na nádraží Bubny malou přednáškou o Aleši Veselém a o projektu Památník ticha.
Fedor Gál pozdravil účastníky jako „dítě Terezínského ghetta".

27. srpen 2019

Výstava Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu

Originální událostí k připomenutí výročí sametové revoluce bude výstava nazvaná Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu. Tu bude možné zhlédnout od 11. října do 30. listopadu denně od 14 do 19 hodin ve výstavním prostoru naproti fotbalovému stadionu Sparty na Letenské pláni. Výstavní a komunikační projekt, který pořádá autorský tým z chystaného Památníku ticha, prožitkovou formou přiblíží komunikační a mediální pozadí zlomových okamžiků politického převratu roku 1989, a to nejen samotného 17. listopadu. Poukáže především na datum 25. listopadu, kdy došlo k pádu cenzury, a mladším ročníkům tak přiblíží, jak se „dělala revoluce" bez internetu a sociálních sítí.

komunikace89 logo

Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu (foto: Jaroslav Krejčí)

Součástí výstavy bude i představení cyklu archivních fotografií Jaroslava Krejčího zachycujících dění listopadových dní roku 1989 skrze tehdejší osobnosti politického a protikomunistického dění, jako jsou například Václav Havel, Alexander Dubček či Karel Kryl, ale také herců a studentů, kteří putovali republikou jako informátoři o událostech, které státní média cenzurovala. Fotograf během krátkého období zachytil několik tisíc obrazů na negativy, které později prošly povodněmi, díky čemuž získaly jedinečnou patinu. Doprovodný program nabídne diskuse a workshopy na téma proměny pohledu na hrdinství od ideologizovaných symbolů režimu k autentickým příběhům dvacátého století. Chybět nebudou dílny a besedy s významnými osobnostmi mediálního světa jak z doby před třiceti lety, tak ze současnosti jako je Petr Pithart, Karel Hvížďala, Ivo Mathé, Michal Žantovský, Jan Urban a další. Chybět nebude vzdělávací program pro školy vytvořený v koordinaci s Festivalem svobody a aktivitami neziskové organizace Post Bellum.

Výstava Komunikace 89 mladším generacím například ukáže, jak se šířily informace v dobách, kdy neexistovaly sociální sítě, internet či mobilní telefony. Všem návštěvníkům pak nabídne návrat do časů za soumraku totalitního režimu, kdy o proměnách země rozhodovalo množství lidí na ulicích a kdy o velikosti pouličních manifestací rozhodovala pouze schopnost šíření informací o prorežimními médii utajovaných událostech. „Výstavou chceme upozornit na symbolický počátek otevřené komunikace, na faktickou revoluci listopadového převratu, jíž je návrat k vlastní identitě a svobodě slova," říká organizátor výstavy Pavel Štingl. „Jen díky individuálnímu rozhodnutí tři čtvrtě milionu občanů a jejich veřejně projevené vůli se totiž 25. listopadu 1989 uskutečnila největší národní manifestace dvacátého století, přímým přenosem Československé televize se rozšířila do celé republiky, a tak padla cenzura normalizace," dodává Štingl. Výstava podle organizátorů tak přiblíží dobu, která neznala sociální sítě a kdy ideologizované „pravdy" k masám putovaly dobře kontrolovanými masmédii. „Základním posláním projektu Komunikace 89 je vytvořit vzdělávací prostor pro rodiny, školy, zájmové skupiny a návštěvníky všech generací, který připomene, jak se informace o převratných okamžicích šířily," upřesňuje Štingl. „Chceme ukázat, jak probíhala komunikace v době, kdy hlavní argumenty bylo třeba obhájit přímým dialogem, osobním kontaktem, veřejnou diskusí. Bez internetu, mobilních telefonů a sociálních sítí," dodává. Výstava Komunikace 89 se zároveň také dotkne tématu fake news a manipulace moderními médii. „Výstava i veřejná komunikace s ní spojená by měla být výzvou k posílení mediální výchovy, která je u nás nesystematická jak ve školách, tak ve veřejnoprávním prostředí," uzavírá organizátor Pavel Štingl.

Výstavu Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu připravuje autorský tým Památníku ticha. Výstava je pořádána a organizačně zajišťována s laskavou podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva kultury ČR, primátora Prahy Zdeňka Hřiba a starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Mediálními partnery jsou Česká televize a Český rozhlas. Partnerem projektu je Festival svobody.

 


 

Více informací na www.komunikace89.bubny.org a rezervace lektorované prohlídky na rezervace@bubny.org

Kontakt pro média:
Martina Chvojka Reková
martina.rekova@4press.cz
+420 731 573 993
Klára Bobková
klara.bobkova@4press.cz
+420 731 514 462
Památník ticha – Nádraží Bubny:
Bubenská 177/ 8b, 170 00, Praha 7
www.bubny.org

Památník ticha je název projektu revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami přeměna místa paměti na moderní instituci s expozicí světového měřítka, vývoj scénáře stálé expozice budoucího památníku, ale také výstavy a sezónní akce pro širokou veřejnost. V koordinaci s širším okruhem partnerů je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném. V roce 2013 byl ustaven Čestný board Památníku ticha, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat, Karel Schwarzenberg, Bill Shipshey - zakladatel "Art for Amnesty International", lord Alf Dubs a americký psycholog a profesor Philip Zimbardo.

 


 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde: pdfKomunikace 89.pdf

14. srpen 2019

Projektem sezony bude výstava

komunikace89

Expozice, vzdělávací projekt mediální výchovy a cyklus doprovodných kulturní programů bude zahájen 10. října 2019

komunikace89-letacek2

13. srpen 2019

FOTBALOVÁ VÝSTAVA JIŽ PODRUHÉ ODLOŽENA !!!

Výstava "FOTBAL VE STOLETÍ FAULŮ" je dokončena, připravena k instalaci, ale již podruhé odložena.

Otevřít veřejnou komunikaci o závažných společenských jevech spojených s neonacismem a xenofobií je velmi obtížné bez podpory dotčených institucí a politických okruhů. Autoři výstavy nesouhlasí s dlouhodobou tolerancí těchto jevů na sportovních stadionech a jsou připraveni téma rozvíjet i v budoucnu.

Oficiální vyjádření památníku ticha ke zrušení výstava FOTBAL VE STALETÍ FAULŮ pro sezonu 2019 je ke stažení zde: 
pdfPamatnik.ticha.k.vystave.FOTBALOVE_FAULY.pdf

20. červen 2019

Fotbal ve století faulů

Na letenské pláni vyroste třicetimetrová bouda od Davida Vávry hostící výstavu Fotbal ve století faulů

Doprovodí ji interaktivní výstavní trasa Paměť města po území Letné, Bubenče a Holešovic

Bouda připomínající předválečnou fotbalovou šatnu bude od 1. září do 10. října na Letenské pláni hostit výstavu Fotbal ve století faulů. Organizátorem výstavního projektu, který otevírá dialog k současným xenofobním projevům na fotbalových stadionech, je autorský tým z chystaného Památníku ticha. Architektem třicetimetrové boudy hostící výstavu Fotbal ve století faulů je David Vávra. Projekt navazuje na loňský výstavní program Paměť města, jeho nová trasa bude mít celkem osm infopanelů. Začne u boudy a končit bude symbolicky na nádraží Bubny. Jedná se o jednu z posledních výstavních akcí na místě, kde v roce 2021 vyroste Památník ticha. Součástí akce bude i program pro školy.

Pozar na stadionu TZ

Dřevěnou boudu naproti stadionu Sparty na pražské Letné pojal architekt David Vávra jako budovu o rozměru třicet krát deset metrů připomínající fotbalovou šatnu předválečných časů. Několik ohořelých trámů vzpomene dobu, kdy se přes letenské stadiony přehnal požár konce druhé světové války.

 

Výstavní prostor v interiéru boudy nabídne sedm ohlédnutí do různých časů, kdy se do fotbalového světa připletla ideologie a napáchala mnoho špatného pro sport samotný,

říká organizátor výstavy a duchovní otec Památníku ticha Pavel Štingl.

 

Samotná výstava Fotbal ve století faulů v interiéru boudy nabídne odlišný pohled na zideologizovanou agresivitu v dialogu sportovních tribun a upozorní na to, co totalitní ideologie v minulosti způsobily sportu a jeho příznivcům. Není proto náhodou, že bouda bude stát přímo uprostřed Letenské pláně – na trojmezí někdejších fotbalových areálů Sparty, Slávie a německého klubu DFC. Návštěvníci tak budou putovat obdobími od počátku fotbalové historie v Čechách až do současnosti, kdy jsou xenofobní projevy v řadách rowdies aktuálním celoevropským problémem.

Z derby Sparta Slavie TZ

Střety ideologií s fotbalovým světem budou v prostorách boudy na Letné představeny v podobě komiksových obrazů, vtipně komentovaných autentických snímků a dramatických osobních příběhů známých a zapomenutých fotbalových hvězd. Právě skrze tyto osobní příběhy na pozadí různých politických rozmarů a manipulací poodhalí výstava minulost fotbalových klubů včetně okamžiků, kdy tyto kluby bojovaly o samotné přežití – a ne vždy se jim to podařilo.

Výstavou chceme otevřít diskusi o extrémních projevech ideologicky motivované agresivity současné fotbalové atmosféry, která je mnohdy poznamenána xenofobií s ozvuky neonacismu a antisemitismu,

říká Pavel Štingl.

Organizátoři považují za důležité připomínat, že byly doby a režimy, které pod stejnými gesty a podobnými hesly, jež se nyní objevují, manipulovaly nejen fotbalovou obec, ale celý národ a jeho hodnoty a různými způsoby perzekuovaly či likvidovaly významné osobnosti sportu i kultury.

Okolí objektu boudy bude po dobu trvání výstavy současně dějištěm doprovodného programu. Ten mimo jiné nabídne skeče souboru VOSTO5 či turnaj "čestné ligy", v němž přislíbili účast herci Ivan Trojan, David Novotný nebo Ondřej Vetchý.

Fotbal ve stoleti faulu komiks TZ

Nedílnou součástí výstavy bude také výstavní trasa Paměť města. Některé hvězdy letenských stadionů byly totiž deportovány do Terezína s téměř padesáti tisíci pražskými občany židovského původu. Výstavní trasa bude mít proto v září na území Letné, Bubenče a Holešovic nově osm zastávek s venkovními infopanely umístěnými na stěnách domů s informacemi k jednotlivým příběhům. Trasa návštěvníky dovede z letenské boudy na nádraží Bubny, které je neodmyslitelně spojené s válečnými deportacemi. Zde bude umístěna expozice zapůjčena Památníkem Terezín, připomínající fotbalovou ligu v ghettu.

Výstavu Fotbal ve století faulů a výstavní trasu Paměť města v ulicích Prahy 7 připravuje autorský tým Památníku ticha ve spolupráci s městskou částí Praha 7, Židovským muzeem v Praze a Muzeem hlavního města Prahy. Partnerem výstavy je Gymnázium Přírodní škola. Projekt probíhá pod záštitou primátora Prahy Zdeňka Hřiba, radní pro kulturu Prahy Hany Třeštíkové, Ministerstva kultury ČR a starosty Prahy 7 Jana Čižinského. Partnerem projektu je Správa železniční dopravní cesty, mediálními partnery jsou Česká televize a Český rozhlas.

Celou tiskovou zprávu lze stáhnut zde: docxTisková zpráva: Fotbal ve století faulů.docx

 

8. březen 2019

Ohlédnutí za vzpomínkovým večerem k 75. výročí likvidace BIIb

7. března 2019 hostilo nádraží Bubny vzpomínkový večer k 75. výročí likvidace tzv. Terezínského rodinného tábora. Institut terezínských skladatelů oslovil skvělou sopranistku Irenu Troupovou, která uvedla pásmo písní skladatelů pohnutých válečných osudů. Společně se zpěváky Gymnázia Přírodní škola připomněla everygreen Jaroslava Ježka Klobouk ve křoví. Citace ze vzpomínkových knih na osvětimský barák BIIb završili studenti hudební adaptací textu dětského básníka Terezínského ghetta Hanuše Hachenburga „Víra v nic". Poetická variace doslova zhypnotizovala přeplněnou odjezdovou halu neopakovatelným prožitkem chvíle na místě paměti.

Velké poděkování za moderaci patří Tereze Kostkové, za podporu pak Praze 7, zastoupené starostou Janem Čižinským, magistrátu Hlavního města, reprezentovanému radní pro kulturu Hanou Třeštíkovou. Velikou ctí nám byla účast členů Terezínské iniciativy - tedy přeživším, kteří přišli na místo svých dávných vzpomínek. Přivítali jsme tři velvyslance, prvního místopředsedu Senátu Parlamentu České republiky Jiřího Růžičku a hlavně několik desítek návštěvníků, kteří zcela zaplnili hlediště a někteří i jeviště.

Vzpomínka na události BIIb otevřela kulturní sezonu Památníku ticha, která se ve svých dalších plánech má věnovat probouzení paměti. Otevírání minulosti v devítkovém roce.

26. říjen 2018

Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd

Co má společného fotbal a Památník ticha? Také některé hvězdy letenských stadionů byly deportovány do Terezína s téměř padesáti tisíci pražskými občany. Kdysi byla Letenská pláň pražským sportovním Olympem, kde se zrodily pražské fotbalové kluby, mezi nimi DFC, Slavie a Sparta, které hrály evropskou ligu. Snahou projektu Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd je mimo jiné poznat poselství skryté pod omítkou starých domů, jenž jsouvelkým poučením o našich povahách a charakteru míst. Organizátoři projektu z Památníku ticha, jenž vzniká na nádraží Bubny, pracují s vrstvami paměti v krajině města a odkrývají zapomenutá svědectví domů, které jsou stále viditelným a mnohdy krásným důkazem kulturní hodnoty města. „Tehdejší obyvatelé města, mezi nimi i stavitelé, architekti či slavní fotbalisté zde v různých dobách prožili velké příběhy. Budovy jsou svědectvím unikátního multikulturního soužití Čechů, pražských Němců a obyvatel židovského původu, které dokumentuje zaniklou atmosféru a identitu metropole," říká Pavel Štingl, duchovní otec Památníku ticha.

Erhartova cukrarna low

Žijete v okolí Erhartovy cukrárny, stylové perly tradičního interiéru 30. let? Zapátrejte v rodinném archivu
či v paměti svého okolí a spojte se s námi na: pametmesta@bubny.org.

Organizátoři Bubnování pro Bubny a zástupci chystaného Památníku ticha zahajují 16. října 2018 ve výroční den prvního pražského židovského transportu, který se odehrál v roce 1941, výstavní projekt Fotbal ve století faulů. Jeho součástí je právě otevřená interaktivní výstava Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd, do které se může zapojit i veřejnost. Na území Letné, Bubenče a Holešovic v Praze byly instalovány infopanely, které propojují osudy pozoruhodných domů, fotbalových hvězd, architektů i dalších obyvatel v okolí tehdejšího fotbalového Olympu. Organizátoři vyzývají veřejnost k zaplnění bílých míst v příbězích lidí, kteří v těchto místech bydleli před námi. Veškeré informace, rodinné archivy, fotografie nebo jen vzpomínky je možné zasílat (či jen zapůjčit k okopírování týmu historiků) na pametmesta@bubny.org.

Erhartova cukrarna celni pohled low

Erhartova cukrárna.

Jednou ze zastávek je stylová perla tradičního interiéru 30. let Erhartova cukrárna coby součást funkcionalistického domu architekta Eugena Rosenberga. Ta se stala mimo jiné dějištěm tajné schůzky pro záchranu kamaráda před deportací do koncentračního tábora. V okolí tehdejší cukrárny a kavárny žily velké hvězdy fotbalu, mezi nimi i legendární útočník Slavie Josef „Pepi" Bican. Ten byl schopen vlastní hotovostí a ve spolupráci s pokladníkem Slavie Antonínem Žbánkem pokrýt potřebné finance pro vykoupení nepřekonatelného fotbalového komentátora Josefa Laufera z nástupu do transportu. Klasik rozhlasových vln Josef Laufer díky tomu žil až do roku 1966. Toto místo stejně jako ostatní stanoviště nabízí osudy mnoha dalších osobností a obyvatel tehdejší Prahy předkládaných týmem historiků. V dnešní Erhartově cukrárně je umístěný infopanel k tomuto místu.

Další infromace o výstavě a jejich lokalitách se dozvíte v tiskové zprávě: docTisková zpráva - Paměť města v osobních příbězích sportovních hvězd