Novinky

Novinky

15. červen 2018

Kampaně a antikampaně osmičkových roků na webu ČRo Plus

14. června proběhla dlouho očekávaná veřejná diskuse s názvem "Kampaně a antikampaně osmičkových roků". V odjezdové hale Nádraží Bubny jsme se setkali s dokumentaristkou Olgou Sommerovou, politologem Jacquesem Rupnikem, spisovatelem Patrikem Ouředníkem, někdejším publicistou, později ministrem obrany Lubošem Dobrovským. Diskusi moderoval Jan Bumba. Tématem byly plané sliby, populismus a extrémismus v politických kampaních minulosti i současnosti. Diskusi jste mohli slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Pokud jste vysílání nestihli, tak si můžete diskusi pustit ze záznamu.

 

28. květen 2018

Kampaně a antikampaně osmičkových roků

Ve spolupráci s Českým rozhlasem Plus organizujeme veřejnou diskusi Kampaně a antikampaně osmičkových roků. Diskuse bude přenášena v přímém přenosu ČRo Plus. V odjezdové hale Nádraží Bubny se setkáme s dokumentaristkou Olgou Sommerovou, politologem Jacquesem Rupnikem, spisovatelem Patrikem Ouředníkem, někdejším publicistou, později ministrem obrany Lubošem Dobrovským diskusi bude moderovat Jan Bumba. Téma polemizující s paralelami minulých časů je příspěvkem k jubilejnímu roku 2018, ale také supervolební sezóně naší současnosti.

kampaně antikampaně uvodní fotka

Navazujeme na loňské úspěšné vysílání ze Stanice Bubny, kdy jsme hovořili o tom, jak se u nás pracuje s pamětí. Byla vysílána několik málo dní před volbami do parlamentu, což dalo tématu určitou apelativnost.

Letos bychom rádi pokračovali touto mediální výchovou ve vazbě na rok kulatých výročí, kterým prochází stín voleb s vládou bez důvěry. Další volby do místních zastupitelstev nás čekají na podzim - pokud se ovšem před ně nevtlačí opětné volby parlamentní.
Potenciální kampaň je tedy všudypřítomná a bude jistě dobré zhodnotit, jakými jazyky se vlastně v našem veřejném prostoru hovoří.

Můžeme začít úvahou, proč systémově v našem školství téměř neexistuje mediální výchova a jak ji vůbec provádět. Je absence občanské sebeobrany v našich školách výrazem strachu pedagogů převzatým z minulých režimů, či ignorancí k manipulacím přicházejícím? Zanedbané odvětví společenského vzdělávání vede k lehkému přijímání populismu všeho druhu. Průvodním jevem manipulace mediálního prostoru je také oslabování veřejnoprávního sektoru... Co je veřejnoprávnost dnes – tady u nás?

Prožíváme dva supervolební roky. Současné politické kampaně otevřeně pracují s univerzálními impotentními sliby či s politickým extrémismem – všichni o tom mluví, málokdo to umí identifikovat. Skoro nikdo tomu ovšem nedokáže čelit. Vítězí laciný a nekonkrétní populismus nad obsahově reálnými programy dosažitelného a udržitelného rozvoje. Často pouze výše rozpočtu rozhoduje o úspěšnosti předvolební kampaně.

Jaká podobenství z minulosti připomínají naši současnost? Pokusme se pojmenovat rysy současnosti v politických fenoménech a trochu je rozebrat:

 • Co to je fakticky populismus a proč u nás tak dobře funguje?
 • Kdy v minulosti fungovaly extrémistické názory stejně dobře jako dnes a které doby to legalizuje?
 • Vzhledem k tomu, že podobné politické krize prožívá i Polsko a Maďarsko, jsme nejspíše svědky širšího selhání politické kultury.
 • Uzavřený kruh obecně přijímaných lží, kterým už jen málokdo čelí, morální hodnoty utopené v atmosféře kolektivní viny mnoha po sobě jdoucích politických garnitur manipulujících se zákonem jak s tvárnou slovní hříčkou.

Pokusme se opět využít místa, ze kterého vysíláme. Tedy paměti, která má své neoddiskutovatelné memento v tragédiích osobních, rodinných, společenských. V celkové proměně identity a hodnoty města. Pokusme se pracovat s tím, že odkaz tragických událostí může právě tak po nějakou dobu manipulovat s obecně přijatou morálkou na stranu zla - ve chvílích, kdy vše je možné, ale také se může stát mementem událostí budoucích, kterým bude varováním a zkušeností.

Veřejná diskuse proběhne 14. června na Bubenském nádraží (Bubenská 177/ 8b, Praha 7) od 17:00. Uslyšíte jí také živě ve vysílání ČRo Plus. Aktuální informace se také dozvíte v události na našem Facebooku či Twitteru. Pokud chcete mít jisté místo v hledišti, tak si ho neváhejte zarezervovat na produkce@bubny.org.

 

16. květen 2018

OPEN HOUSE FESTIVAL 2018

 

OPEN HOUSE FESTIVAL / 19. - 20. května

Nová realizační studie Památníku ticha byla představena v rámci víkendu pro zájemce o architekturu Prahy. Součástí dnů otevřených dveří Nádraží Bubny byla výstava „Nová Stanice Bubny", multimediální projekce k intervencím do veřejného prostoru bubenského Brownfieldu, komentované prohlídky za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti. Ke komentovaným prohlídkám za účasti architektů a výtvarníků koncepce budoucího místa paměti jsme přidali veřejnou diskusi o problémech a nadějích spojených s umisťováním soch do veřejného prostoru Prahy. V nejbližších dnech Vám nabídneme její obsah ke stažení. Letošního víkendu architektury se zúčastnil rekordní počet návštěvníků.
Další informace o festivalu Open House Praha 2018 se dozvíte na webu festivalu.

 

Veřejná diskuse s názvem „sochy jako paměť míst dotýkaných historií" / 20. května 16:30

Úvahy k šancím i zábranám umísťování výtvarných objektů do veřejného prostoru budou komunikovány ve vztahu k jednomu konkrétnímu místu nedaleko železniční stanice, kde začínala pouť téměř 50 000 pražských občanů židovského původu do neznáma. Dnes je křižovatka ulic Veletržní a Dukelských hrdinů předmětem projektování Institutu plánování rozvoje Prahy. Bezprostřední okolí Veletržního paláce (v současné době sbírky moderního umění Národní galerie) je poněkud zanedbanou částí Prahy 7, které se plánuje nová tvář a diskutuje se o jejím obsahu. Do veřejné diskuse o tom, jak v Praze vznikají sochy pro veřejný prostor a jak veřejný prostor pro sochy - jak založit veřejnou soutěž o návrh na výtvarný objekt závažného významu - proč je v Praze vůbec málo soch ve veřejném prostoru a co tomu brání. 

Hosté: Lenka Burgerová, radní pro rozvoj Prahy 7; Pavel Karous, sochař a autor komentářů k sochám v krajině měst; Jan Kadlas, architekt Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy; moderace se ujme: Pavel Štingl, vedoucí autorského týmu vývoj Památníku ticha.

radiotrh

Radiotrh v Praze

Veletržní areál zvaný Radiotrh si v roce 1941 pronajala přesídlovací centrála SS jako sběrné místo pro židovské deportace. Stával v prostoru pod dnešním Parkhotelem. Až do nacistické okupace se zde prezentovalo to nejlepší, co československý průmysl v elektronice přinášel na trh. Nezisková společnost, která zajišťuje vývoj revitalizace nádraží Bubny pro záměr nazvaný Památník ticha, již několik let diskutuje s představiteli města možnost instalace výtvarného objektu na místo, kde se za druhé světové války jména lidí měnila v čísla. V dohledné době by místo paměti, shromaždiště válečných transportů, mělo být začátkem kontemplativní pouti návštěvníků Památníku ticha, jenž vzniká na nedalekém nádraží Bubny.

 

 

12. květen 2018

ZNOVUZROZENÍ NÁRODŮ, ZNOVUZROZENÍ STŘEDNÍ EVROPY

 

ZNOVUZROZENÍ NÁRODŮ, ZNOVUZROZENÍ STŘEDNÍ EVROPY / veřejná diskuse / 13. května 16:00

Ve 20. století si procesem národního obrození prošlo množství národů, které byly předtím, často po celá staletí, součástí velkých říší. Tyto říše rozdělovaly střední Evropu do jasně ohraničených a mnohdy znepřátelených bloků. Začala spolu s návratem těchto národů existovat také střední Evropa coby politická realita? A má nám stále co říct?

Hosté: Jacques Rupnik, Tomáš Kafka, Paweł Ukielski, Jozef Banáš a další
Moderace: Michal Stehlík

 

11. květen 2018

Terapie knihou o sobě a svých / Divný kořeny

 

TERAPIE KNIHOU O SOBĚ A SVÝCH / 12. května 15:00

Veřejná diskuse, navazující na koncert předešlého večera: „Úděl druhé generace — vzpomínky či dědictví". Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Pavel Štingl bude hovořit s Janem Burianem a jeho hosty o objevování a vyrovnávání se s osobním příběhem rodičů – „hrdinů" minulých časů - epoch, které měly na hrdiny různé normy.

Dvojjedinost slavné hvězdy divadelní avantgardy, která se po zkušenosti osobního válečného prožitku promění v tvrdého revolucionáře-reformátora kulturní fronty v duchu socialistické ideologie, se stala dědictvím pro písničkáře, politického komentátora, tvrdého odpůrce minulého režimu. Podivné dědictví vede k zamyšlení nad otázkou, kdo revoltuje proti čemu a kdo je poučitelný čím.

 

DIVNÝ KOŘENY / 12. května 17:00

Herečka a šansoniérka Hana Frejková původem z německo-židovské rodiny zveřejnila své dramatické vzpomínky již v roce 2007 v nakladatelství Torst. Koncem minulého roku vydal Radioservis unikátní audioknihu, kterou si autorka sama načetla. Prezentaci audioknihy, jež volně navazuje na předešlou diskusi, moderuje Jan Burian.

Ludvík Frejka byl v roce 1952 v procesu s Rudolfem Slánským a tzv. protistátním spikleneckým centrem obžalován ze špionáže a velezrady, odsouzen k smrti a popraven.

„Výsledek byl, že byl oběšen, máma se celý život trápila a já jsem se zmítala ve vinách. Doplatili jsme na to hlavně my, kteří jsme se měli tak rádi, naše malá rodina, která se osudově ocitla v objetí drtících kamenů."

Haně bylo tehdy sedm let a otcova tragédie poznamenala mnoho jejího života... tím více, čím méně toho o rodinné historii věděla. Příběh své rodiny skládala už pak jako dospělá řadu let. Vyhledávala příbuzné, probírala rodinnou korespondenci, pátrala v archivech vnitra.
O své cestě za desítky let starými událostmi a souvislostmi napsala knihu s výmluvným názvem „Divný kořeny".

 

frejková cover final

Celý jarní program naleznete zde.

10. květen 2018

JSME ŽIDÉ NEBO IZRAELCI? / AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA VAUGHANA

 

JSME ŽIDÉ NEBO IZRAELCI? / VYSÍLÁNÍ STANICE BUBNY NA FREKVENCI 2018 / 11. května 15:00

Veřejná diskuse „Světa knihy" s izraelskými autory o hledání identity v globalizovaném světě. Diskuse bude simultánně tlumočená z angličtiny do češtiny.

Hosté: Assaf Gavron, Hadar Galron, A. B. Yehoshua
Moderace: Hana Ulmanová 

 

AUTORSKÉ ČTENÍ DAVIDA VAUGHANA z připravovaného anglického vydání knihy SLYŠTE MŮJ HLAS / 17:00

Po autorském čtení bude následovat diskuse o dnešním odkazu mnichovské krize. DIskuse bude anglicky.

Hosté: Michael Tate z nakladatelství Jantar Publishing a Ondřej Houska, redaktor Hospodářských novin a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.
Moderace: Alex Went.

David Vaughan řadu let působil v redakci Rádia Praha pro rozhlasové vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. V současné době se věnuje volné literární tvorbě a působí jako pedagog angloamerické školy. Jeho román zasazený do dramatického roku 1938 v českém pohraničí přibližuje eskalaci napětí mezi obyvateli Sudet. Obsahově navazuje na autorovu předešlou faktografickou práci o mediálním ohlasu mnichovské krize na vlnách rozhlasu.


Slyšte můj hlas:

Píše se rok 1938. Mladý tlumočník z Londýna přijíždí se skupinou britských novinářů do Prahy, kde je vtažen do dramatických událostí kolem rakouského anšlusu, květnové krize a Mnichova. V atmosféře manipulace, propagandy a stále se měnících pravd postupně ztrácí půdu pod nohama. Doslova přijde o hlas. V pozadí celého příběhu je rozhlas, neviditelný, ale všudypřítomný, tvořící vlastní paralelní pravdy. Pravda zvítězí, ale čí pravda to bude?

KONCERT JANA BURIANA PRO "DRUHOU GENERACI" / 20:00

(Uzavřená akce)

2. květen 2018

Autorské čtení z publikací Přírodní školy

 

AUTORSKÉ ČTENÍ z publikací Přírodní školy / 10. května 17:00

Gymnázium Přírodní škola pod autorským vedením ředitele Františka Tichého proměňuje bádání a prožitky studentů v knihy oceněné řadou uznání. Na nádraží Bubny budou představeny knihy z edice "Příběhů minulosti", publikace navazující na historická bádání studentů a pedagogů Přírodní školy. Válečné příběhy jsou jim zdrojem inspirace k písním, divadelním hrám i filmům, ve kterých pracují s osobní personifikací s hrdiny velkých příběhů druhé světové války. 

Transport za věčnost - vydaný knižně roce 2017 v nakladatelství Baobab s ilustracemi Stanislava Setínského. Kniha získala v roce 2018 cenu Magnesia Litera v kategorii Litera za knihu pro děti a mládež.
Princ se žlutou hvězdou - s ilustracemi zavražděného hrdiny eposu Petra Ginze.
Dopisy z dáli - motivované motáky člena protifašistického odboje Josefa Jana Kratochvíla. 
Výchova jako dobrodružství - nejnovější pedagogická publikace autora je osobní vzpomínkou zakladatele přírodní školy na 23 let existence experimentálního gymnázia založeného na osobních vztazích a společných prožitcích. Navazuje na předešlou knihu, jejíž název Cesta jako cíl symbolicky charakterizuje putování Přírodní školy v čase, kterým prochází tři generace studentů, pedagogů a přátel.

 

Celý jarní program naleznete zde.

2. květen 2018

Představení anglického překladu knihy Spolek pro ochranu zvířat

 

Představení anglického překladu knihy SPOLEK PRO OCHRANU ZVÍŘAT J. R. Picka / 10. května 18:30


V rámci Světa knihy Praha proběhne v Památníku ticha představení anglického překladu knihy J. R. Picka „Spolek pro ochranu zvířat". Novinka vychází v Nakladatelství Karolinum.
Hosté: Zuzana Justmanová - sestra spisovatele, Alex Zucker - překladatel, Jiří Grus - ilustrátor.
Moderátor: David Vaughan.

Jiří Robert Pick (1925–1983) byl český spisovatel, textař a dramatik židovského původu, který za války prošel Terezínem. Po studiu působil jako redaktor Literárních novin, byl spisovatelem z povolání, dramatikem v okruhu Ivana Vyskočila. Za normalizace zakázaný autor.
Zuzana Justmanová (nar. 1931) je filmová dokumentární režisérka žijící v USA. Svou tvorbu věnovala vzpomínkám na život v ghettu Terezín, stejně jako ohlédnutím za politickými procesy padesátých let v Československu.

 

Celý jarní program naleznete zde.

1. květen 2018

Hlasy dětí v Bio Oko

Zveme vás na filmovou projekci snímku Hlasy dětí, kterou pořádáme zejména pro školy. Snímek je působivým příspěvkem k tématu holocaustu a promítat jej budeme za účasti autorky.

Projekce se uskuteční  9. května v 11:00 v BIO OKO
Františka Křížka 15, Praha 7.

Svou účast laskavě potvrďte na mailu: produkce@bubny.org
Prostor kina je limitován!

Hlasy dětí film

 

HLASY DĚTÍ (Voices of the Children)


Režie: Zuzana Justman
USA, 1997
anglicky / české titulky
60 min

Dokument americké režisérky Zuzany Justman byl realizován již v roce 1997. Získal řadu ocenění, z nichž nejvýznamnější je cena EMMY za historický dokument roku 1999. Rozhovory se třemi ženami, které spojil příběh válečného Terezína, jsou vzácné především osobním dotykem autorky, která sama ghettem také prošla. Mimořádná šance setkání s tvůrcem a pamětníkem - přeživším šoa v jedné osobě, je vzácná hlavně tím, že autorka žije v New Yorku. Její návštěva Prahy ve věku bezmála devadesáti let je mimořádnou příležitostí k setkání s charismatickou osobností, jakých málo.

Těšíme se na Vás. Programový tým budoucího Památníku ticha.

 

26. duben 2018

Fotografie Orchestru tří vyznání

24. dubna vystoupil v odjezdové hale Nádraží Bubny židovsko-arabsko-křesťanský orchestr konzervatoristů z města Akka. Koncert se uskutečnil pod záštitou ambasadora Státu Izrael Daniela Merona. Orchestr zahrál díla Carla Teikeho, Philipa Sparka nebo Leonarda Cohena.

18. duben 2018

MUSIC IS THE WAY / Hudba je cesta

Na místě paměti – v odjezdové hale nádraží Bubny – vystoupí židovsko-arabsko-křesťanský orchestr konzervatoristů izraelského města Akka. Koncert se uskuteční pod záštitou ambasadora Státu Izrael Daniela Merona 24. dubna od 18:30 v Bubenském památníku ticha. Orchetsr tří vyznání zahraje díla Carla Teikeho, Philipa Sparka nebo Leonarda Cohena. Všichni jste zváni, koncert je zdarma.koncert akkoa4 Další informace naleznete také na našem facebooku.

8. březen 2018

V Památníku ticha proběhla vzpomínka na BIIb

Památník ticha vstoupil do své kulturní sezony jubilejního roku připomenutím významné události, která bývá nazývána Likvidace tak zvaného Terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Připomenutí největší jednorázové masové vraždy v dějinách naší země se má do budoucna stát datem, které bude místo paměti na Nádraží Bubny připomínat tradičně.

V předvečer výročí tragické události jsme přivítali v nádražní hale hudební sestavu Institutu terezínských skladatelů a recitátory Gymnázia Přírodní škola. V hledišti zasedli představitelé pražského magistrátu v čele s paní primátorkou Adrianou Krnáčovou, zástupci diplomatických sborů, členky Terezínské iniciativy, hosté ze Židovské obce Praha a Federace českých židovských obcí.
Děkujeme všem, kdo přišli a podpořili tak vzpomínku na ty, kterým byla v lágru smrti nabídnuta falešná naděje.

6. březen 2018

Vzpomínka na BIIb

Dne 7. března, se uskuteční na nádraží Bubny setkání k připomenutí tragické události z roku 1944, kterou jsme nazvali "VZPOMÍNKA NA BIIb". Rádi bychom Vás upozornili, že v nádražní hale není příliš teplo a doporučujeme tedy teplé oblečení.

Program začíná v 17:00 v odjezdové hale Nádraží Bubny:program vzpominka na BIIb

 • Prolog: Báseň Hanuše Hachenburga přednesou studenti Přírodní školy. 
 • Úvodní slovo: Pavel Štingl.
 • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie, zazpívá Jiří M. Procházka.
 • Druhá báseň Hanuše Hachenburga.
 • Dvě písně Pavla Haase na texty čínské poezie.
 • Třetí báseň Hanuše Hachenburga.
 • Skladba Gideona Kleina „Trio pro smyčce".
 • Ředitel František Tichý uvede téma Terezínského rodinného tábora v kontextu s aktivitami Gymnázia Přírodní škola.
 • Čtení z nového překladu vzpomínek filmu Claude Lanzmanna „Šoa".
 • Zhudebněná báseň Hanuše Hachenburga „Má zem".

 

Hudební vzpomínku připravil pro Památník ticha Institut
terezínských skladatelů ve spolupráci s Jiřím M. Procházkou.
Přijďte na místo paměti vzpomenout těch, kteří se nevrátili.

 

 

 

18. prosinec 2017

2018

Kulturní program Památníku ticha pro jubilejní rok 2018 bude uveřejněn se první veřejnou akcí na Nádraží Bubny, kterou připravujeme na 7. března.

Pokud Vás zajímá, jaký byl minulý rok Památníku ticha, nahlédněte do výroční zprávy. 
Také se můžete podívat na krátký sestřih z letošního Bubnování pro Bubny:

Všechno dobré do nového roku přeje za Památník ticha,
Pavel Štingl