Novinky

Novinky

Vzpomínka na BIIb 8. března 2020

První větší události Památníku ticha v jubilejní sezoně 2020 bude již tradiční připomenutí vyhubení tzv. Terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Uskuteční se v neděli 8. března. Letos bude spojeno s koncertem pro přátelé Památníku ticha a pamětníky na nádraží Bubny. Následuje kontemplativní pouť po trase někdejších transportů. Vše vyvrcholí slavnostním koncertem ve Velké dvoraně Veletržního paláce za účasti pamětníků Terezínské iniciativy, představitelů vlády a diplomatických sborů.

Přestavba nádraží Bubny se v posledních letech dostala do útlumu následkem příliš složité administrativy investic zajištěných z více zdrojů. Letošní rok má přinést restart a stabilizaci společnosti, která vývoj místa paměti iniciuje do nového statutu s větší pravomocí ve státní správě.

Koncert pořádaný v symbolický den je především připomenutím největší masové vraždy v historii Československa. Aktuálně je ovšem také bilancí přístupu veřejnosti i státu k paměti, či snad ke kultuře paměti, která u nás stále nemá svůj jasně čitelný žánr.
Za alarmující považujeme, že ani 75 let po skončení války nemá jasné vzdělávací mantinely. To všechno vystavuje velké příběhy a velká témata do nahodilé role jakýchsi "klubistů vojenské historie". Pokud to tak bude dál, není třeba se divit nárůstu neonacismu, antisemitismu a xenofobie různých druhů.