Památník ticha

Památník ticha

PAMÁTNÍK TICHA je název projektu revitalizace nádraží Bubny v moderní prostor pro veřejný dialog o dědictví minulosti jako stigmatu dneška. Realizátorem je obecně prospěšná společnost Památník Šoa Praha o.p.s. V současnosti jsou jejími hlavními aktivitami vývoj architektonického záměru a scénáře stálé expozice budoucího PAMÁTNÍKU TICHA, ale také výstavy a sezónní akce, které představuje široké veřejnosti. V koordinaci s širším  okruhem partnerů je vyvíjena koncepce vzdělávání v budoucím památníku a v prostoru s ním spojeném.

Z nádraží Bubny byly během druhé světové války vypravovány transporty s desetitisíci židovskými obyvateli z Prahy do ghett, koncentračních a vyhlazovacích táborů. Po osvobození zažilo nádraží odsun pražských Němců. Toto stigmatizované místo se stane památníkem s moderně pojatou expozicí připomínající složité dějiny dvacátého století, ale také prostorem pro diskusi a kritickou reflexi nedávné minulosti.

Téma "ŠOA V NÁS" je jedním z nejsilnějších významů navrhované stálé expozice. Záměrem památníku je připomínat v nadčasovém dialogu nejen oběti válečných deportací, ale také stigma organizátorů konečného řešení a konečně pasivně přihlížející mlčící většinu...
Proto jsme zvolili projektový název PAMÁTNÍK TICHA.

Pokud se podaří v rozvoji metropole zachovat objekt nádraží Bubny jako místo paměti, pak o jeho pohnutou minulost bude jistě dostatečně postaráno a nikdo ji už z "brány nenávratna" nesmaže. Klíčem scénáře stálé expozice Památníku ticha je však nadčasový přístup ke stále se opakujícím závažným společenským jevům. Chceme ukazovat dnešní tváře stereotypů, obrazy xenofobie, rasové nenávisti a selekcí "jinakosti" v dnešním světě. V rámci sezónních projektů i v nabídce vzdělávaní  se tedy budeme zabývat především současnými tématy, která mají v pohnuté historii své kořeny.

vizu 2  var 3

Projekt se dostává do povědomí veřejnosti a podporuje jej řada osobností. V roce 2013 byl ustaven Čestný board, jehož členy jsou bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová, zvláštní poradce pro záležitosti holocaustu při americkém ministerstvu zahraničních věcí Stuart Eizenstat, Karel Schwarzenberg, Bill Shipsey, zakladatel "Art for Amnesty International", lord Alf Dubs a profesor Philip Zimbardo.