O projektu

O projektu

Centrální bod nové pražské čtvrti

Projektování revitalizace objektu nádraží Bubny vstoupilo v roce 2017 do další fáze. Díky podpoře Ministerstva kultury České republiky byla zahájena práce na projektování dokumentace nezbytné k výběrovému řízení dodavatele stavby. Za tři roky od zadání původní studie pro stavební povolení se podařilo projednat celou řadu významných změn v zadání pro architekty, kteří původně pracovali pouze v půdorysu stávající budovy. Nový majitel objektu dokonce připustil, že s budouvou už se do budoucna jako s nádražím nepočítá. Tak začalo vznikat nové zadání pro architekty, které se stalo konceptem pro nové výběrové řízení autora aktualizované realizační studie.

Vývoj přestavby nádražního objektu se v roce 2019 zastavil na administrativních problémech s financováním z investičních zdrojů státu. Jakkoli potřebné částky jsou alokovány na příslušných investičních odborech, ukázalo se, že pravidla pro administraci jsou u magistrátu hlavního města zcela rozdílná než v resortu kultury. To všechno je téměř nemožné administrovat se statusem neziskové organizace.

V lednu 2020 uložil premiér Andrej Babiš ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, aby založil novou státní příspěvkovou organizaci s tím, že osobně garantuje finance na její provoz i na investice do přestavby místa paměti. V současné době probíhá meziresortní řízení o podkladech pro novou s. p. o. Vzhledem k délce tohoto administrativního procesu o veřejný dialog Památníku ticha stále pečuje obecně prospěšná společnost, která zajistila celý vývoj a již několik let akceleruje diskuse na téma „Jak připomínat velké příběhy 20. století".

Odborná komise pod vedením Ing. arch. Zdenka Zavřela vybrala z patnácti oslovených studií pět účastníků pro realizaci souběžného zadání architektonického záměru. První týden v červenci roku 2017 proběhlo zasedání poroty. Ve dvoukolovém řízení bylo vybráno vítězné řešení pro nové zpracování projektové dokumentace až do prováděcí dokumentace.

vizu 4 var 3

Nová podoba Památníku ticha se sochou Brána nenávratna od sochaře Aleše Veselého.

Autorem je studio ARN z Hradce Králové. Porota doporučila návrh k realizaci a konstatovala, že Praha se může těšit na kvalitní architekturu, jež dodá nový význam místu paměti. Vítězný návrh byl zadán k dopracování.

 

vizu 1 var 3

Pohled z ulice Bubenské ulice.

Veřejnosti byl záměr představen dne 16. října, kdy Pamtánik ticha již tradičně připomíná významné datum prvního židovského transportu z Prahy. Slavnostní odhalení prezetnace proběhlo v The Chemistry Gallery, v paláci ORCO - bývalé budově Elektrických podniků za účasti Primátorky Prahy Adriany Krnáčové.
S počátkem roku 2018 dospěl vývoj projektování k upravené Dokumentaci pro území rozhodnutí a proces pokračuje k realizační Dokumentaci pro provedení stavby. Předpokládáme, že bude hotova do podzimu roku 2018 a bezporostředně naváže zahájení realizace přestavby objektu Nádraží Bubny pro účely Památníku ticha.

 

Snímek vizualizace budoucího zádvěří s výtvarným motivem  50 000 zapomenutých knih

Snímek vizualizace budoucího zádvěří s výtvarným motivem 50 000 zapomenutých knih.

Nový památník se stane centrálním místem náměstí nové aglomerace. Nové místo paměti nemá být novodobým pomníkem - mlčenlivým gestem, ale křižovatkou témat k obohacení živých, mladých, hledajících.

V průběhu roku 2018 bude projekt průběžně prezentován behem kulturních akcí na Nádraží Bubny a v jeho okolí. Prováděné prohlídky autorským týmem je možné navštívit v rámci významného víkendu pražské architektury OPEN HOUSE FESTIVAL 19. - 20. května.

SOUČASNÝ STAV NÁDRAŽÍ