Výroční zprávy

Výroční zprávy

2013

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka pdf

Příloha k účetní závěrce pdf

Přehlad nákladů a výnosůxlsx

Personální obsazení docx

 

2014

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka pdf

Příloha k účetní závěrce pdf

Přehled nákladů a výnosů xlsx

Personální obsazení docx

 

2015

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf

Výkaz zisků a ztrát pdf

Příloha k účetní závěrce pdf

Přehled nákladů a výnosů  pdf

Personální obsazení pdf

 

2016

Výroční zpráva pdf

Roční závěrka - Rozvaha pdf

Příloha k účetní závěrce pdf