Podpořte nás

Podpořte nás

Díky Vaší podpoře budeme společně moci:

  • vrátit historickou paměť nádraží Praha-Bubny jako místu, odkud bylo za 2. světové války deportováno 50 tisíc českých občanů do koncentračních a vyhlazovacích táborů
  • vybudovat moderní centrum pro veřejný dialog a kritickou reflexi dědictví holocaustu, a to zejména ve vztahu k současné společenské situaci
  • dokončit vývoj záměru revitalizace Nádraží Bubny pro Památník ticha, tedy scénář stálé expozice a realizační projektovou dokumentaci