Nabídněte svůj čas nebo hmotný dar

Nabídněte svůj čas nebo hmotný dar

Pomozte nám jako dobrovolníci při pořádání akcí, s administrativou apod.

Uspořádejte pro nás benefici nebo věnujte výtěžek z firemní akce.

Jako naše podporovatele Vás budeme pravidelně informovat o dění u nás a budeme Vás zvát na naše akce.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Na vyžádání vystavíme smlouvu o daru.

Pro dotazy a další informace o podpoře napište na dary@bubny.org.

VYSTAVIT POTVRZENÍ O DARU