Potvrzení o daru

Potvrzení o daru

Kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Ulice a č.p.:
Město:
PSČ:
Datum narození:
IČ (firmy):
Poznámka:

Identifikace platby

Datum platby:
Výše daru:
Platba:

Ochrana protim spamu

Aktuální rok:

* pole aktuální rok slouží jako ochrana proti odesílání formuláře spamovacími roboty

Odesláním formuláře souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři organizací Památník Šoa Praha o.p.s. S poskytnutými údaji bude organizace nakládat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely péče o členy Klubu přátel, údaje nebudou poskytnuty jiným osobám.

Daňové zvýhodnění dárců

Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. umožňuje odečíst věnované dary od základu daně. Pokud chcete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte, prosíme, tento formulář.

Fyzické osoby, včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářním roce) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně (viz § 15, odst. 1 Zákona o daních z příjmů).

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně do 31. března.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet obdobně jako OSVČ rovněž ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby si mohou podle § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (viz § 20, odst. 8 Zákona o daních z příjmů).

Památník Šoa Praha o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které získáme, využijeme pro naši činnost v plné výši.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se darů, kontaktujte nás na e-mailu: dary@bubny.org.