Heroic Imagination

PHILIP ZIMBARDO’S HEROIC IMAGINATION

Proti normalizaci zla ve společnosti – od současnosti k minulosti a zpět k dnešku

Jsme jiní? Zdánlivě nepochopitelným a nevysvětlitelným explozím násilí a zla vždy předchází často nenápadný vývoj. Často přecházíme neviditelné zárodky zla, zavíráme před nimi oči, ignorujeme je a tolerujeme u ostatních lidí a především sami u sebe.

Nejsme jiní! Experimenty sociální psychologie opakovaně dokazují, že podstatná většina z nás je schopna nepředstavitelných činů a že zlo ve společnosti se neobejde bez mlčení pasívní většiny.

Poučili jsme se?

Myšlenka Památníku ticha Bubny stojí mimo jiné na uznání skutečnosti, že Holocaust je historickým mementem, mezníkem v dějinách, jenž ovlivnil druhou polovinu 20. století v oblasti formování moderní společnosti, zejména s ohledem na potřebu najít společný kód pro eliminaci rizika opakování masového vraždění ve jménu "vyšších zájmů", ale ve skutečnosti partikulárních, ideologických a v jádru nenávistných postojů.

Holocaust představuje onu historickou událost, která nabízí trvalé poučení pro další epochy civilizačního vývoje lidské společnosti. Aby bylo možné historické memento tohoto významu udržet při životě i v okamžiku, kdy očití svědkové přirozeně odcházejí, je potřebné svázat dějiny s přítomností a ukázat jejich společné znaky generacím, které přicházejí a postupně přebírají pomyslné kormidlo společenského vývoje.

Jedním z hlavních cílů Památníku ticha Bubny je aktivní účast na výchově a vzdělávání v tomto duchu.

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX, US Embassy v Praze a několika kulturními instituty sdruženými v síti EUNIC vznikla potřeba sdílet některé metodiky, přístupy a příklady dobré praxe formou semináře, který se bude konat dne 17. října 2017 odpoledne v DOX.

Program:

12:30 - 13:30 Fakultativní prohlídka výstavy Rekonstrukce paměti

13:30 - 14:00 Uvítání - Pavel Štingl (ředitel Památníku Šoa), Představení Vzdělávacího programu Proti normalizaci zla ve společnosti - Bob Kartous (EDUIn)

14:00 - 15:00 Paměťové vzdělávání - příklady dobré praxe ze zahraničí

Simon Schepers - národní koordinátor Paměťového vzdělávání Belgie
dr. Matthias Heyl - ředitel odboru vzdělávání Památníku Ravensbruck

15:00 - 15:30 Přestávka na kávu

15:30 - 17:00 Projekt Heroické imaginace - Efekt role přihlížejícího

Marjan Verplancke - Kazerne Dossin, Mechelen
Milan Tomeš - Památník ticha Bubny

Rezervace je možná zde, nebo na emailu: Jiří Raiterman (jiri@dox.cz).

Ve spolupráci s:
Bubny, DOX, US Embassy, EUNIC - Flemish Representation, Goethe Institute, Austrian Cultural Forum

HIP projekt

 


 

Proti normalizaci zla ve společnosti

Vzdělávací program Památníku ticha Bubny - výchova k hrdinství

Americký psycholog Philip Zimbardo v roce 2016 svolil k transformaci jednoho ze svých vzdělávacích programů pro využití v Památníku ticha na Nádraží Bubny.
Pracovní vývojovou skupinu koordinuje Helena Kovaříková, odbornými lektory jsou Milan Tomeš - znalec Zimbardových textů a experimentů,
Bohumil Kartouz (společnost EDUin),
Jiří Raiterman (vzdělávání Galerie současného umění DOX).