Hlasy rodinných alb

Hlasy rodinných alb

Záměrem projektu bylo vytvořit kolekci několika unikátních rodinných alb, která zachycují poutavý obraz společnosti meziválečné republiky, jež v průběhu války musela opustit jedna ze tří dominantních menšin. Společnosti, která válkou a zákony německé říše definitivně ztratila svou původní tvář.

Rodinná alba jsou jedním z dostupných dokladů minulosti. Jejich obrazy a tváře však ožívají až ve chvíli, kdy tajemství snímků někdo popíše. Průvodcem domácími fotografiemi může být zrovna tak pamětník meziválečných časů jako jeho děti nebo vnuci, kteří již v minulosti převzali rodinou paměť v mnoha diskusích nad domácí „mišpochologií". Autentický pamětník války je pro nás úctyhodným svědkem minulosti. Jeho potomek však hraje úlohu strážce odkazu a badatele v souvislostech.

S pamětníkem nebo držitelem alba byl proto nad fotkami natáčen rozhovor, který byl následně zpracován do ilustrovaného a graficky upraveného alba. Každé z ilustrovaných alb zachycuje unikátní osud pamětníka a jeho rodiny. Výtvarně pojednané příběhy jsou obohaceny natočenými rozhovory, dobovými filmy a fotografiemi, které lze prohlížet na zabudovaném tabletu.

Výstupem projektu, podpořeným nadací EVZ, je 8 realizovaných rodinných alb (7 z nich je opatřených tabletem), které jsou prezentovány při výstavách pořádaných na nádraží Praha-Bubny a stanou se nedílnou součástí připravované stálé expozice.

Alba lze po předchozí domluvě využít při výuce dějepisu, občanské i výtvarné výchovy. V případě zájmu nás kontaktujte na info@bubny.org