Paměť města

Paměť města jako komunikační experiment

PAMĚŤ / MĚSTO / KRAJINA

... Letní škola Ústavu pro studium totalitních režimů pozvala Památník ticha
ke spolupráci na workshopu a semináři o vrstvách paměti v prostředí Holešovic.

 

 IMG 20170901 0910571 letecké RADIOTRH  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračujeme v projektu, pro který vytváříme místotéku k poznávání neviditelných vrstev města pomocí autentických příběhů různých časů.
Ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a Muzeem hlavního města Prahy budeme během podzimu roku 2017 rozmisťovat na některé domy v okolí Bubnů, graficky zpracované informační tabule s příběhy minulosti těchto míst. Historie sledovaná přes "osudy dvacátého století" nájemníků, majitelů či architektů konkrétních budov, se má postupně skládat do nejrůznějších tematických tras a zážitkových procházek. Široce založený projekt chceme rozšiřovat, systematicky zachycovat stopy vedoucí za hranice současné České republiky a ve spolupráci s historiky, místně příslušnými školami a pamětníky dohledávat a kompletovat osobní příběhy lidí z této městské části.

Průvodce v tištěné podobě návštěvníkům nabídne ještě letos první experimentální trasu. Jejím cílem je přiblížit architektonické perly bytových domů Holešovic, které většina kolemjdoucích obvykle míjí bez povšimnutí. Příběhy uvedené na tabulích budou mít svá slepá místa, do nichž mohou obyvatelé z okolí nabízet své domácí archivní drobnosti. Po nové kompletaci série infotabulí budeme diskutovat s obyvateli vybraných domů, zda mají zájem vyvěsit tyto zprávy o minulé identitě místa, které obývají do svých průjezdů. Zda je zajímá, kdo bydlel v jejich bytech v minulosti.