Prožij ten příběh

Prožij ten příběh

Divadelní a filmová dílna na nádraží Praha-Bubny.

Památník ticha je místem, kde minulost ožívá v podobenstvích. Místem paměti, dotýkaným autentickými osudy lidí. V příštích letech zde vznikne vzdělávací a komunikační centrum věnované hledání odkazu velkých příběhů dvacátého století. Seminář o dramatizaci autentických osudů pořádaný Památníkem ticha ve spolupráci s Gymnáziem Přírodní škola je určen pro studenty a žáky základních a středních škol, kteří se divadelními prožitky přibližují opravdovým hrdinům. Oslovili jsme několik školních divadelních skupin a souborů, aby na železniční stanici spojené s válečnými deportacemi občanů židovského původu z Prahy přišli zahrát své divadelní experimenty motivované opravdovými příběhy.

Divadelní seminář Památníku ticha je spoluprožívání, které má hercům přinést novou zkušenost z uvedení jejich inscenace na opravdovém místě paměti, divákům pak nahlédnutí do podobenství v neprofesionální divadelní dramatizaci. Dopolední a odpolední představení otevírají diskusi pro všechny zúčastněné v hledišti i na jevišti. Budou lektorována členkami mezinárodního divadelního studia „Farma v jeskyni". Rozbory a diskuse o hledání přístupů k dramatizaci prožitých příběhů mají pomoci hlavně těm realizátorům, kteří se na svá autorská díla teprve připravují. 

Cyklus je určený jak dětem základních škol tak pro studenty gymnázií a je určen i pro ty, kteří s divadlem nemají žádné zkušenosti. Na všechny divadelní dílny a workshopy je třeba si zajistit místo na rezervace@bubny.org. Večerní představení jsou pak určena široké veřejnosti. Podrobnou pozvánku na celou divadelní dílnu naleznete pdfzde.

190128 dramatak-205909


Program divadelní a filmové dílny


ROK PANA GOLUŽI / 28. května 11:00

Jemně punková balada o tom, kam až člověk může zajít v touze po uznání
V podání souboru BAZILISK režíruje Mária Bláhová
Délka představení 45 min. činohra kombinovaná s loutkovou technikou.

 

... A BOLELO NEBE / 28. května 15:00

Koláž deníků, básní a článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně skládá obrazy ze života internovaných dětí.
Hraje a zpívá Dismanův Rozhlasový dětský soubor, režie - Jana Franková
Představení vhodné pro děti od deseti let je určeno pro školy

 

 ... A BOLELO NEBE / 28. května 15:00 (představení pro veřejnost)

Koláž deníků, básní a článků z časopisů vydávaných dětmi v Terezíně skládá obrazy ze života internovaných dětí.
Hraje a zpívá Dismanův Rozhlasový dětský soubor, režie - Jana Franková
Představení vhodné pro děti od deseti let je určeno pro školy

 


 

NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU / 29. května 10:00

Motivy autentického válečného putování dětského výtvarníka a spisovatele Petra Ginze se prolínají s dobrodružným příběhem inspirovaným Julesem Vernem
Studenti Gymnázia Přírodní škola účinkují v režii a autorské úpravě Františka Tichého.

 

Seminářová prezentace představení JOURNEYS / 29. května 15:00

Původní představení je v angličtině s českými titulky. Inscenace je inspirována příběhy předků dětí ze souboru Story Theatre.
Její fragment společně se scénickým filmovým vstupem bude prezentovat Leah Gaffen.
Seminář o dramaturgickém přístupu inscenování autentických příběhů lektorsky povedou herečky divadelního studia Farma v jeskyni Eliška Vavříková a Hana Varadzinová


NÁVŠTĚVA Z PRAVĚKU / 29. května 18:00 (představení pro veřejnost)

Motivy autentického válečného putování dětského výtvarníka a spisovatele Petra Ginze se prolínají s dobrodružným příběhem inspirovaným Julesem Vernem
Studenti Gymnázia Přírodní škola účinkují v režii a autorské úpravě Františka Tichého.


PEPITO (NE)PLIVEJ! aneb On the Road / 30. května 15:00

Příběh velbloudice Pepity na motivy skutečných událostí pro napsal pro Dismanův soubor Miloš Doležal. Režie: Jana Franková.
Inscenace + malá dílna

 

FILMOVÉ PROŽÍVÁNÍ / 30. května 17:30

Památník ticha se po dvou letech vrací také ke studentské filmové tvorbě.

Autentické příběhy s odvážnými hranými postupy ožívají nejen na školních divadelních scénář, ale i na stříbrném plátně. Navazujeme tímto na seminář nazvaný „OD SVĚDECTVÍ K PODOBENSTVÍ" a uvádíme nové tituly, které jsou hledáním příběhů spojených s nádražím Bubny.

  • HELGA L-520
    Animovaný krátkometrážní film režiséra Miloše Zvěřiny, inspirovaný obrázky výtvarnice - přeživší šoa Helgy Hoškové. V tomto minicyklu nabízí lektorkou polemiku o široké škále přístupů k cestě za skutečným hrdinou.
  • NENASTOUPILI
    Animovaný film vytvořený dětmi ZŠ Chocerady, vzniklé na základě vyprávění pamětnice Evy Benešové – o příběhu její rodiny ukrývané během 2. světové války. Projektové vedení: Marta Vančurová
  • PO STOPÁCH PETRA GINZE
    Hraný film s dokumentárními prvky realizovaný studenty. Gymnázia Přírodní škola už v roce 2017. Snímku zaznamenal pátrání po stejném hrdinovi, který inspiroval uvedená divadelní přestavení. Putování studentů za příběhem se pohybuje od publicisté reportáže k uměleckému prožitku identifikace se zesnulým básníkem a malířem