Stanice Bubny

Stanice Bubny

11. květen 2018

Diskuse "Úděl"


2. vysílání Stanice Bubny na frekvenci 2018. Veřejná diskuse, navazující na koncert předešlého večera: „Úděl druhé generace - vzpomínky či dědictví". Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Pavel Štingl hovořil s Janem Burianem, Hanou Frejkovou a Veronikou Sedláčkovou o objevování a vyrovnávání se s osobním příběhem rodičů – „hrdinů" minulých časů - epoch, které měly na hrdiny různé normy.

 

Já obviňuji své rodiče. Já je obviňuji za to, že mi připravili peklo...

Hana Frejková

 

11. květen 2018

Diskuse "Jsme Židé nebo Izraelci?"

 

1. vysílání Stanioce Bubny na frekvenci 2018. V době globalizace, migrace, multikulturalismu a prostupování všeho vším nabývá otázka identity na dů- ležitosti a stává se zásadní výzvou... Pro ni a v jejím jménu lidé zabíjejí a jsou zabíjeni... Ale co to vlastně identita je? Co určuje, kým jsme? Jazyk, dějiny, krev, víra...? Jak se dá identita najít? A o jaké identitě je vlastně řeč? Účinkují: Asaf Gavron, Hadar Galron, A. B. Jehošua; moderátorka: Hana Ulmanová.

Jméno Izrael byl propůjčeno Bohem. Lidé se nazývali synové Izraele. Kdysi dávno všichni věděli, když se řeklo Izrael, co to znamená. Žid znamenalo pokaždé něco jiného, ale Izrael znamená pro všechny totéž. Zmatení identity je pro Izrael určitou katastrofou, že se musíme znovu hádat o to, kdo je Žid, kdo Izraelita. [...] Izraelité jsou všichni Židé.

Avraham B. Jehošua