Vysílání 2017

Vysílání 2017

Záznam z veřejné diskuse "Není pravda, že to nejhorší se už stalo"

Stanice Bubny se ozývá prostřednictvím Českého rozhlasu Plus. Připomenutí výročí prvního pražského transportu jsme zahájili hodinovým přímým přenosem veřejné diskuse z nádražní haly Stanice Bubny. V éteru se objevila 16.10. v 16:10. Její název "Není pravda, že to nejhorší se už stalo" je jedním z významných hesel scénáře budoucí expozice Památníku ticha. Moderoval Jan Bumba. Hosté byli pozváni na místo paměti ke zhodnocení, jak se dnes v naší zemi chováme k odkazu historických událostí, k vlastní identitě.

Diskuse ze zúčastnili: 

 • Eva Erbenová, pamětnice válečných událostí, přeživší šoa, spisovatelka žijící v Izraeli
 • Helena Třeštíková, filmová dokumentaristka žánru, který sama pojmenovala "Velké příběhy 20. století"
 • Václav Bělohradský, profesor politické sociologie University v Terstu, "postmoderní myslitel"
 • Eduard Stehlík, vojenský historik, autor série knih o kladných i záporných hrdinech 20. století
 • Jaroslav Róna, malíř a sochař generace "Tvrdohlavých", spoluzakladatel ops pro revitalizaci nádraží Bubny

Přinášíme vám videozáznam celé diskuse:

 

 

K triumfu zla stačí to, že slušní lidé nebudou dělat nic.

vojenský historik Eduard Stehlík

 

 

Diskuse na ČRo Plus: "Není pravda, že to nejhorší se už stalo"

CRo Plus logo

Stanice Bubny se ozývá prostřednictvím Českého rozhlasu Plus. Redaktor Lubomír Smatana natáčí cyklus reportáží s pamětníky a pamětnicemi válečných transportů, který bude vysílán v týdnu před významným dnem pro Památník ticha - 16. říjnem.

Připomenutí výročí prvního pražského transportu zahájí hodinový přímý přenos veřejné diskuse z nádražní haly Stanice Bubny. V éteru se objeví 16.10. v 16:10. Její název "Není pravda, že to nejhorší se už stalo" je jedním z významných hesel scénáře budoucí expozice Památníku ticha. Moderovat bude Jan Bumba. Hosté jsou pozváni na místo paměti ke zhodnocení, jak se dnes v naší zemi chováme k odkazu historických událostí, k vlastní identitě.

Účast na diskusi potvrdili:

 • Eva Erbenová, pamětnice válečných událostí, přeživší šoa, spisovatelka žijící v Izraeli
 • Helena Třeštíková, filmová dokumentaristka žánru, který sama pojmenovala "Velké příběhy 20. století"
 • Václav Bělohradský, profesor politické sociologie University v Terstu, "postmoderní myslitel"
 • Eduard Stehlík, vojenský historik, autor série knih o kladných i záporných hrdinech 20. století
 • Jaroslav Róna, malíř a sochař generace "Tvrdohlavých", spoluzakladatel ops pro revitalizaci nádraží Bubny

V hledišti veřejné diskuse zasednou studenti pražských gymnázií se svými příspěvky či otázkami do diskuse.

Motivační otázky k diskusi:

 • ... zda vysíláme z místa paměti, či ze smetiště dějin, které největší pražský brownfield připomíná.
 • ... zda zaniklá tvář pražské identity v česko-německo-židovském trialogu je tématem minulosti, či současnosti... jak dnes pracujeme s odkazem hodnot někdejšího kulturního obohacení menšinami?
 • ... zda nenaplněné sliby politiků minulosti mohou být varováním před bezmyšlenkovitým nasloucháním prázdným proklamacím dneška... jaký je podíl populismu na závažných politických selháních minulosti?

Vladimir 518 o Památníku ticha

V září tohoto roku se poprvé ozvala Stanice Bubny při moderaci z koncertního pódia či při otevření nové Galerie Vrstvy paměti. Významní hosté přispěli k veřejnému dialogu Památníku ticha, odpověděvše na naše otázky k současné reflexi paměti. Byl mezi nimi i rapper a výtvarník Vladimir 518.

 

 

 

 

  

 

 

To, že teď roste taková ta naprosto plížící se přirozená xenofobie a odmítání jinakosti je naprosto děsivý...

Eva Erbenová o svých zážitcích z transportu do Terzína

Podívejte se na vzpomínky Evy Erbenové na transport do koncentračního tábora Trezín. V rámci Stanice Bubny vám přinášíme kromě glos k současným tématům zla a jinakosti i vzpomínky pamětňíků. Eva Erbenová prožila transport do koncentračního tábora z Prahy - z Nádraží Bubny.

 

 

 

 

 

 

 

Celý život se tím člověk zabývá... když vidím vlastní děti, kdybych tohle dítě musela vzít do něčeho takového, to by bylo hrozný...

Jak byly ty ženy elegantní... byli jsme všichni takoví lidi z dobré rodiny a tady jako dobytek...jak se to mohlo stát? Ale dějou se i nadále věci, u kterách se člověk ptá, jak se mohly stát...

Stanice Bubny zahájila vysílání

Dne 21. září zahájila své "vysílání" Stanice Bubny. Jako nový komunikační kanál bude vysílat názory, glosy, vzpomínky i postřehy k dnešku z Památníku ticha, který nemlčí. Site specific vysílání nás nepřekvapí z parlamentu či fotbalového stadionu, ale z největšího brownfieldu metropole se běžně nevysílá. Obvykle dost možná není co, ale Bubny mají paměť a my ji otevíráme. Voláme z míst, která jsou závazkem pro město, navzdory tomu, že teď právě vypadají jako smetiště dějin. 

 

Patronem Stanice Bubny se stal Jiří Stránský, spisovatel a bývalý předseda  Českého PEN klubu. Proč si nemyslí, že je ten spravedlivý s velkým S? Jaká věta by se podle něj měla vysázet zlatými písmeny? Podívejte se na video.

 

 

 Dokud se budeme spoléhat na to, že za nás někdo řekne něco, co se sami bojíme říct, tak jsme v pytli.