Vysílání 2018

Vysílání 2018

Neonacistické projevy na fotbalových stadionech

15. října 2018 se uskutečnilo již 5. vysílání Stanice Bubny na vlnách Českého rozhlasu Plus. V nádražní hale se diskutovalo o fotbalové rétorice, o příčinách možných extrémismů na tribunách pražských stadionů i o vrstvách minulosti, která je poučná i varující. Veřejná diskuse byla dalším kulturním programem z cyklu dialogů k výstavě Fotbal ve století faulů. Na Stanici Bubny přišli diskutovat: Vladimír Zápotocký, Karina Hoření, Jindřich Šídlo a Pavel Štingl. DIskusi moderoval Jan Bumba.

U těch mladých fandů se nevyvinulo to, aby měli rádi tu hru, oni se tam jdou sami vyřádit.

Vladimír Zápotocký

Kampaně a antikampaně osmičkových roků

4. vysílání Stanice Bubny na frekvenci 2018. 14. června proběhla dlouho očekávaná veřejná diskuse s názvem "Kampaně a antikampaně osmičkových roků". V odjezdové hale Nádraží Bubny jsme se setkali s dokumentaristkou Olgou Sommerovou, politologem Jacquesem Rupnikem, spisovatelem Patrikem Ouředníkem, někdejším publicistou, později ministrem obrany Lubošem Dobrovským. Diskusi moderoval Jan Bumba. Tématem byly plané sliby, populismus a extrémismus v politických kampaních minulosti i současnosti. Diskusi jste mohli slyšet také ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Tento populistický princip nalezení viníka, který je vinen nespokojeností určité jiné části společnosti, tak ten nepochybně vede ke koncentráku.

Luboš Dobrovský

Znovuzrození národů, znovuzrození střední Evropy

3. vysílání Stanice Bubny na frekvenci 2018. Veřejná diskuse o roli národů a jejich identitě v proměnách hranic států střední Evropy. Po rozpadu velmocenského uspořádání světa před sto lety se vrací do politické diskuse o uspořádání Evropy otázky identity národů po léta podřízených vyšším celkům. Jakou roli hrají národnostní otázky dnes a jak mohou Evropu formovat do budoucna? Podívejte se na záznam diskuse, ve které vystupuje Jacques Rupnik, Tomáš Kafka, Paweł Ukielski a Jozef Banáš. Diskusi moderuje Michal Stehlík.

To, že Kundera řekne, že jsme unesený Západ, to nestačí, protože v kulturní sféře možná ano, ale pokud jde o politické systémy, a politické dějiny tohoto prostoru – to nebyly prostory liberální demokracie.

Jacques Rupnik

Představení anglického překladu knihy Spolek na ochranu zvířat

V rámci festivalu Svět knihy 2018 představila Zuzana Justmann anglický překlad knihy svého bratra J. R. Picka  Spolek na ochranu zvířat. Představení nového anglického vydání se zúčastnil i překladatel Alex Zucker. Program moderoval David Vaughan. Jiří Robert Pick (1925 –1983) byl český spisovatel, textař a dramatik židovského původu, který za války prošel Terezínem. Po studiu působil jako redaktor Literárních novin, byl spisovatelem z povolání a dramatikem v okruhu Ivana Vyskočila. Za normalizace patřil k zakázaným autorům.

V Terezíně byl vždy přítomný strach z transportů, nevěděli jsme, kam odjíždějí, ale věděli jsme, že je to něco špatného. Nemyslím, že děti byli ochráněni, věděli všechno a strach byl všudypřítomný.

Zuzana Justmann

Diskuse "Úděl"

2. vysílání Stanice Bubny na frekvenci 2018. Veřejná diskuse, navazující na koncert předešlého večera: „Úděl druhé generace - vzpomínky či dědictví". Úvahy o „nezaviněné vině" dědiců velkých příběhů 20. století. Pavel Štingl hovořil s Janem Burianem, Hanou Frejkovou a Veronikou Sedláčkovou o objevování a vyrovnávání se s osobním příběhem rodičů – „hrdinů" minulých časů - epoch, které měly na hrdiny různé normy.

 

Já obviňuji své rodiče. Já je obviňuji za to, že mi připravili peklo...

Hana Frejková

 

Diskuse "Jsme Židé nebo Izraelci?"

 

1. vysílání Stanioce Bubny na frekvenci 2018. V době globalizace, migrace, multikulturalismu a prostupování všeho vším nabývá otázka identity na dů- ležitosti a stává se zásadní výzvou... Pro ni a v jejím jménu lidé zabíjejí a jsou zabíjeni... Ale co to vlastně identita je? Co určuje, kým jsme? Jazyk, dějiny, krev, víra...? Jak se dá identita najít? A o jaké identitě je vlastně řeč? Účinkují: Asaf Gavron, Hadar Galron, A. B. Jehošua; moderátorka: Hana Ulmanová.

Jméno Izrael byl propůjčeno Bohem. Lidé se nazývali synové Izraele. Kdysi dávno všichni věděli, když se řeklo Izrael, co to znamená. Žid znamenalo pokaždé něco jiného, ale Izrael znamená pro všechny totéž. Zmatení identity je pro Izrael určitou katastrofou, že se musíme znovu hádat o to, kdo je Žid, kdo Izraelita. [...] Izraelité jsou všichni Židé.

Avraham B. Jehošua